1) Yritys- ja yhteyshenkilötiedot

(*Pakolliset tiedot)

2) Kiinteistötietopalvelut - Lupatyypit

Kiinteistötietopalvelu (laaja)

  • Kiinteistötietoraportit (lainhuuto-, rasitus-, perustieto- ja vuokraoikeusraportit sekä kiinteistön karttatulosteet)
  • Maanmittauslaitoksen viralliset kiinteistötietodokumentit (lainhuuto-, rasitus- ja vuokraoikeustodistukset, kiinteistörekisteriotteet, kiinteistön yhteystiedot ja muodostumisketjut)
  • Karttapalvelut (taustakartat, ilmakuvat, kiinteistörajat ja tunnukset, kiinteistö kartalla, rajapyykit, mittaustyökalut, kiinteistön valinta kartalta ym.)
  • Kiinteistönvälittäjille omat palvelupaketit
  • Metsän ja pellon hinta-arvioraportit
  • Mahdollisuus kauppahintarekisteritietoihin, rakennustietoihin sekä muihin lisäpalveluihin

Katso hinnasto tästä.

Kiinteistötietopalvelu (suppea)

  • Kiinteistötietoraportit (lainhuuto-, rasitus-, perustieto- ja vuokraoikeusraportit sekä kiinteistön karttatulosteet)
  • Maanmittauslaitoksen viralliset kiinteistötietodokumentit (lainhuuto-, rasitus- ja vuokraoikeustodistukset, kiinteistörekisteriotteet, kiinteistön yhteystiedot ja muodostumisketjut).
  • Ei sisällä karttapalveluita
  • Ei sisällä mahdollisuutta kauppahintarekisteritietoihin, rakennustietoihin tai muihin lisäpalveluihin.

Suppeaan Kiinteistötietopalveluun ei kuulu ylläpitomaksua, mutta raporttien hakumaksut ovat kalliimpia. Katso hinnasto tästä.

3) Muut palvelut

Tarvitsetko lisäksi seuraavia tietoja? Valitse tiedot ja anna käyttötarkoitus

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Edellyttää lupaa Kiinteistötietopalveluun (laaja)

Tiedot kiinteän omaisuuden kaupoista Suomessa 1.1.1990 alkaen. Kustakin luovutuksesta on saatavilla tiedot mm. kaupan kohteen sijainnista, pinta-alasta, käyttötarkoituksesta, rakennuksista, kauppahinnasta ja kaupan osapuolista. Tehtyjä kauppoja voidaan hakea monipuolisten hakukriteerien avulla halutulta ajanjaksolta kiinteistötunnuksella, kunta- tai karttarajauksin. Tietojen avulla voidaan esim. arvioida kiinteistöjen arvoa alueella toteutuneiden vastaavien kiinteistökauppojen hintatason perusteella.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus edellyttää ilmoitusta tietojen käyttötarkoituksesta.

Rakennustiedot

Edellyttää lupaa Kiinteistötietopalveluun (laaja)

Tiedot Digi- ja väestötietoviraston rakennustiedoista, jotka on kerätty väestötietojärjestelmään kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Kustakin rakennuksesta on saatavilla tiedot mm. rakennustunnuksesta, sijainnista, valmistumisajasta, käyttötarkoituksesta, pinta-alasta, kerroksien määrästä, rakennusmateriaalista, lämmitysjärjestelmästä, varusteista, liittymistä, perusparannuksista ja pankki- ja vakuutustoimintaa varten myös omistajista. Tietojen kattavuus ja laatu vaihtelee kunnittain.

Tarkemmat lupaehdot ja sitoumus lähetetään yrityksen yhteyshenkilölle tutustuttavaksi ja allekirjoitettavaksi. Palvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa ja ilmoitusta tietojen käyttötarkoituksesta.

Asukaskysely

Ei edellytä lupaa Kiinteistötietopalveluun

Asukaskysely -palvelun avulla Isännöinti- ja kiinteistönhuoltotoimialan yritykset voivat hakea asukastietoja niiden rakennusten asukkaista, joita ne taloyhtiön valtuuttamana hallinnoivat. Asukastiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän tietoihin. Tietosisältönä ovat mm. huoneiston/rakennuksen asukkaiden nimet, syntymäajat ja muuttoajat. Tietoja voi palvelussa hakea asukastietojen hallintaa, tarkastamista tai muuta ylläpitoa varten. Palvelusta saa sekä rakennusten kaikki asukastiedot tai yksittäisten huoneistojen asukastiedot.

Palvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa ja taloyhtiöiden osalta isännöinti- tai kiinteistöhuoltotoimeksiannon todentamista (esim. taloyhtiön kaupparekisteritiedoista) sekä ilmoitusta tietojen käyttötarkoituksesta..

4) Ketkä yrityksessä tarvitsevat kiinteistötietoa? *

Palveluiden käyttö edellyttää myös Suomen Asiakastiedon sopimusasiakkuutta. Mikäli et ole vielä sopimusasiakas, liity tästä.