Voitto+ CD ROM
Pikaohjeet
   
  Näiden ohjeiden avulla pääset nopeasti sisään Voiton perustoimintoihin.
   
 

Monta tapaa hakea
Määrittele hakuehdot
Suorita haku
Valitse ja vertaile yrityksiä yrityslista-ruudulla
Tilinpäätöstiedot
Tunnusluvut

Graafinen vertailu
Tulostus
Internet Open
Painikkeet

Käyttäjän ohjeet: pääsivulle

 
  Monta tapaa hakea
   
  Voitto+ sisältää monia eri hakutekijöitä, joita lähes kaikkia voi käyttää samanaikaisesti. Hakutekijät jakautuvat neljään osaan, yhden yrityksen haku (1a), yritysjoukon vapaat hakukriteerit (1b) sekä yritysjoukon kiinteät hakukriteerit (1c). Näiden lisäksi voit tuoda oman yritysjoukkosi Voittoon tarkasteltavaksi (1d).

Jos et käytä mitään hakukriteerejä, saat tulokseksi kaikki rompulta löytyvät yritykset. Mitä enemmän tai tiukempia hakuehtoja käytät, sen tarkemmin saat rajattua tuloksen ja sitä pienempi yritysjoukon koko.
 
   
 

1a) Tästä löydät hakutekijöitä yhden yrityksen hakuun. Yhtä yritystä haettaessa, käytä nimihakua, kr-numeroa tai Y-tunnusta, lähiosoitetta tai osaa siitä. Huomaa, että näissäkin ruuduissa voit hakea useampaa yritystä, kun kirjoitat nimien, kr-numeroiden tai Y-tunnuksien väliin TAI sanan. Kun olet kirjoittanut hakuehtosi, klikkaa hiirellä pois hakuruudustasi. Näin haku aktivoituu ja hakukriteerit täyttävien yritysten lukumäärä ilmestyy harmaalle alueelle rivin oikeaan reunaan. Lue lisää nimihausta.

1b) Tästä löydät hakutekijöitä yritysjoukon hakuun. Yritysjoukon vapaat hakukriteerit alkavat liikevaihdosta ja ovat pääsääntöisesti tunnuslukuja. Voit määritellä minimi, maksimi, alkaen ja päättyen hakutekijöillä tarkasti kohderyhmäsi koon.

1c) Kiinteillä hakukriteereillä voit rajata kohderyhmääsi mm. alueen, toimialan ja sanallisten tulkintojen perusteella.

1d) Y-tunnus import toiminnolla saat tuotua Voittoon omat kohderyhmäsi, kilpailijasi tai asiakkaasi Voittoon. Sisään tuotavan tiedoston on oltava tekstimuotoinen (.txt) ja sisältönä yritysten Y-tunnukset allekkain. Voitto+ tuo ne yritykset joilta tilinpäätös löytyy yrityslista-ruudulle. Pääset vertaamaan ja analysoimaan niitä normaalisti tunnuslukujen ja raportin avulla. Ryhmä kannattaa myös tallentaa yrityslistan omaan salkkuun. Tuontia et voi käyttää yhdistettynä muihin samanaikaisiin hakuihin.

2) Kun olet tehnyt kaikki rajauksesi näet kohderyhmäsi koon täältä. Paina "näytä tulos" painiketta niin ohjelma suorittaa haun. Tämän jälkeen näet Yrityslista ruudulla ne yritykset jotka vastasivat hakukriteerejäsi.

   
  Määrittele hakuehdot
 
 

Voit kohdistaa tilinpäätöstietojen ja tunnuslukujen haun tietylle vuodelle. Valitse vuosi alasvetovalikosta.

Kun haet yksittäisen yrityksen tietoja, kannattaa käyttää hakuvuotena "viimeisin". Näin löydät etsimäsi yrityksen kun siltä löytyy tilinpäätöstiedot.

Voit kohdistaa hakusi myös vain toimiviin yrityksiin tai konsernien emoyhtiöihin. Toimintansa lopettaneiden yritysten eteen, tulee hauntulos ruudulla musta laatikko.

   
 

Voit määritellä hakutekijät itse tai käyttää valmiita hakuehtovalikkoja. Kaikkia hakuehtoja voi käyttää myös samanaikaisesti.

Syötä hakutekijät-kenttään tai -kenttiin yksi tai useampi hakusana.

Lukuarvojen rajaamisessa voit käyttää minimi ja maksimi arvoja.

Hakuruudulla aktivoituu hiiren painalluksesta minimi maksimi ruutu joka helpottaa haun tekemistä.

Kun kirjoitat minimiruutuun arvon 5 ja jätät maksimiruudun tyhjäksi, hakee Voitto+ yritykset jotka ovat arvoltaan 5 tai enemmän. Kun kirjoitat maksimi ruutuun luvun 10 ja jätät minimiruudun tyhjäksi, hakee Voitto sellaiset yritykset jotka ovat arvoltaan 10 tai vähemmän.. Täyttämällä ruudun mininmi arvolla 5 ja maksimi ruudun arvolla 10 saat yritykset joiden tunnusluvun arvo on väillä 5-10.

   
  Suorita haku
     
 

Haun tulos -ruutu kertoo hakutekijät täyttävien yritysten lukumäärän.
Hae yritykset
Suorita haku -painikkeella.

Jos käytät hakutekijänä yksilöivää ehtoa kuten y-tunnusta tai kaupparekisterinumeroa, pääset suoraan yrityksen tilinpäätöstietoihin. Yritysjoukkoa hakiessasi saat haun tuloksen yrityslista-ruudulle.

Poista hakuehdot Tyhjennä-painikkeella.

   
  Valitse ja vertaile yrityksiä yrityslista-ruudulla
     
 
 


Haun tuloksena saat esiin yrityslista-ruudun, johon on listattu kaikki hakutekijät täyttävät yritykset.

Yrityksen tilinpäätökseen pääset kaksoisklikkaamalla yrityksen nimen, tai valitsemalla yrityksen klikkaamalla kertaalleen ja valitsemalal ylhäältä painikkeen Tilinpäätös.

Voit valita yrityksiä tilinpäätös-, tunnusluku- tai osoitetietojen joukkotulostamista varten klikkaamalla yrityksen nimen vasemmalla puolella olevaa ruutua tai VALITSE KAIKKI -painiketta.

Voit tarkastella haun tulosta joko nimilistan tai tunnuslukutaulukon muodossa.

Nimilistalla näkyvät yrityksen nimi, kotipaikka sekä yrityksen internet-osoite linkkinä, jos osoite on tiedossa.

Tunnuslukutaulukossa saat yritykset liikevaihdon, taseen loppusumman, käyttökateprosentin, sijoitetun pääoman tuottoprosentin, quick ration ja omavaraisuusasteen mukaisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Voit vaihtaa järjestystä kaksoisklikkaamalla haluamasi tunnuslukusarakkeen otsikkoriviä.

   
  Tilinpäätös
     
 
   
 

Tilinpäätösruudulla voit selata yrityksen tai konsernin tilinpäätöseriä ja tarkastella tunnuslukuja.

Ruudun yläosaan on koottu perustiedot tarkasteltavasta yrityksestä tai konsernista.

Tilinpäätöstiedot löytyvät tietokannasta jopa viideltä tilikaudelta. Tuloslaskelman ja taseen erät esitetään ruudulla taulukkomuodossa tuorein tilikausi ensin. Kaksoisklikkaamalla ruudun harmaata aluetta saat esiin ne eri tilinpäätöskaavoilla laaditut edellisten tilikausien tilinpäätökset.

-painikkeella pääset tunnuslukuruudulle tarkastelemaan ja vertailemaan tunnuslukuja tarkemmin.

-painikkeella siirryt grafiikkaruudulle, jossa voit verrata yrityksen kehitystä muihin yhtiöihin tai toimialoihin graafisesti.

-painikkeella saat esiin yritystä tai konsernia koskevat tilintarkastustiedot.

-painikkeella saat esiin mahdolliset entiset toiminimet, aputoiminimet ja rinnakkaistoiminimet.

-painike on aktiivinen silloin, kun yritys kuuluu konserniin. Klikkaamalla painiketta avaat ruudun konserneista, joihin yritys kuuluu.

-painike avaa emoyhtiön kohdalla ruudun, johon on listattu kaikki konserniin kuuluvat yritykset sekä niiden asema konsernissa.

-painiketta klikkaamalla siirryt konsernin tilinpäätöstietoihin.

-painikkeella saat esiin ruudun, jossa kerrotaan yritykseen fuusioituneet yritykset sekä fuusioiden päätöspäivämäärät.

-painike yrityksen perustiedoissa kertoo, että yritys on lakannut, konkurssissa tai fuusioitunut toiseen yritykseen. Klikkaamalla painiketta saat esiin ruudun, jossa kerrotaan lakkaamisen syy ja ajankohta.

   
  Tunnusluvut
   
  Tunnuslukuruudulla voit verrata yrityksen tai konsernin tilinpäätöksistä laskettujen tunnuslukujen kehitystä suhteessa menneisiin tilikausiin ja toimialaan.

Yrityksen tunnusluvut eri tilivuosina esitetään taulukkona. Taulukossa esitetään myös mediaaniarvot sekä alin ja ylin neljännes yrityksen toimialalla.

Ruudun alareunassa kerrotaan maksuhäiriö- ja konkurssiriski yrityksen toimialalla.
   
  Graafinen vertailu
     
 
 

Grafiikkaruudulla voit vertailla yrityksen taloudellisen aseman kehitystä muihin yrityksiin tai toimialoihin graafisten esitysten avulla.

Ruudun yläosassa kerrotaan sen yrityksen perustiedot, jonka tilinpäätös- tai tunnuslukutiedoista ruudulle on tultu. Valitse yritys mukaan vertailuun Lisää -painikkeella.

Käytä Yritysselailu likukytkintä selataksesi seuraavan vertailuun otettavan yrityksen tietoihin. Valitse yritykset tai toimialat vertailuun Lisää-painikkeilla. Huomaa, että viimeistä vertailuun otettavaa yritystä ei tarvitse lisätä joukkoon. Tarkasteltavan yrityksen nimi tulee aina listan päällimäiseksi. Graafiseen vertailuun tulevat kaikki ne yritykset jotka esiintyvät ruudun listalla. Tunnuslukugrafiikka-esitykseen voi valita enintään 8 yritystä tai toimialaa.

Kun haluat poistaa yrityksiä tai toimialoja vertailusta, klikkaa ensin kohteen nimeä ruudulla ja sen jälkeen Poista-painiketta.

 
 

Kun olet valinnut mieleisesi yritykset ja toimialat vertailuun, valitse ruudun alareunan valikosta Tunnuslukugrafiikka ja klikkaa painiketta.

Ohjelma piirtää kolmetoista graafista esitystä valittujen yritysten ja toimialojen tunnusluvuista jopa viideltä tilikaudelta.

Kun haluat tarkastella perusyrityksen tunnuslukujen sijoittumista suhteessa samalla toimialalla toimiviin yrityksiin, valitse valikosta Graafinen jakauma ja klikkaa painiketta.

Graafiset jakaumat esitetään siltä vuodelta, jonka on valittu Hakutekijät-ruudulla hakutekijäksi.

   
  Tulostus
   
 

Voit tulostaa Voitosta tilinpäätöksiä, tunnuslukuja tai yrityslistoja paperille tai tiedostoon.

Kun siirryt tulostukseen yrityslista-ruudulta, voit tulostaa kaikkien listalla valitsemiesi yritysten tilinpäätös-, tunnusluku- tai osoitetiedot. Tilinpäätösruuduilta voit tulostaa vain käsittelemäsi yrityksen tai konsernin tietoja.

Tulostamaan pääset -kuvakkeella. Tulostusruudulta selviää jäljellä olevien tulostusoikeuksien määrä. Ruudulla kerrotaan myös, kuinka paljon tulostusoikeuksia valitsemasi tulostus kuluttaa.

Yhden käyttäjän Voittoon kuuluu 500 tulostusoikeutta. Halutessasi lisää tulostusoikeuksia, ota yhteys Asiakastiedon myyntiin, puh. 010 270 7200 tai myynti@asiakastieto.fi. Tulostusoikeuksia myydään 500 kappaleen erissä.

 
  Internet Open
     
 

Tilinpäätös-, tunnusluku- tai grafiikkaruuduilta pääset suoraan Asiakastiedon avoimeen yritystietopalveluun internetissä.

Saat palvelusta yrityksen tuoreimmat tilinpäätös- ja tunnuslukutiedot Talousraporttina tai perustiedot ja maksuhäiriöt Perusraporttina. Palvelun käyttöön ei tarvita rekisteröitymistä tai tunnuksia.

   
  Painikkeet
     
 

Avaat ruutukohtaisen käyttöopastuksen.

 

Pääset käyttäjän ohjeisiin.

 

Avaat tulostusruudun.

 
Tallennat syötetyt hakutekijät tai kiinnostavat yritykset omaan salkkuusi.
 
Avaat oman salkkusi.
 
Kuljet yhden ruudun eteenpäin.
 

Kuljet yhden ruudun taaksepäin.

Käyttäjän ohjeet: pääsivulle