Voitto+ CD ROM
Allmänna felsituationer

   
 

Voittos nätversion fungerar inte på nätet

   
 

Din dators cd-enhet har namngivits till något som avviker från standarden (t.ex. egen_cd_enhet). Definiera cd-enhetens namn på nytt så att det motsvarar standarden (t.ex. d:\).

   
 

Voitto är nyinstallerad, men utskriftsrättigheterna visar noll

   
 

Du har inte fulla rättigheter att använda det index i nätet där Voitto är installerad. Skapa med datapersonalen de rättigheter som du behöver för indexet (read-, write- och execute-rättigheterna i Special file access-rättigheterna). Ta bort den gamla filen (tilicd.bin) från indexet. Starta arbetsstationen på nytt.

   
 

Du får felmeddelandet alla användningsrättigheter i bruk”, trots att du är den enda användaren

   
 

Voitto är installerad på intranätet. Denna lösning är inte bra då det är frågan om en versionen avsedd för en användare. Denna version skall installeras på den egna maskinen. Du kan också fråga efter en nätversion för en användare hos Asiakastieto.

   
 

Suomen Asiakastieto Oy
Customer Service
tfn +358 10 270 7200
asiakaspalvelu[at]asiakastieto.fi
mån – fre kl. 9 - 16

Användar instruktioner: till inledningen