Asiakastieto Media

Enento Group Oyj osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote15.01.2024

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 15.01.2024 klo 16:30:00 EET

Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä. Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Erik Forsberg, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Nora Kerppola, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala.

Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla https://enento.com/hallitus/

Hallitusten jäsenten palkkiot

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 55 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 39 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan niin, nimitystoimikunta tekee jatkossa ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804