Asiakastieto Media

Enento Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Pörssitiedote14.12.2020

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 14.12.2020 KLO 14.00

Enento Groupin hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Enento Group Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka käsittää vuodet 2021-2023.  Tämä suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä perustuu vastaavaan viime vuonna käynnistettyyn järjestelmään. Tarkoituksena on käynnistää uusi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosittain, mutta kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Enento Groupin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt Enento Groupiin ja palkita heitä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. 

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2021-2023. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Enento Groupin osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujille aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. 

Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita palkkiota, mikäli hallituksen asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Suoritustavoitteet perustuvat Enento Groupin osakkeen vuosien 2021-2023 kokonaistuottoon (TSR) ja Enento Group -konsernin vuosien 2021-2023 kumulatiiviseen, oikaistuun käyttökatteeseen (Adjusted EBITDA). Mikäli suoritustavoitteet täyttyvät, tulevat palkkiot tulevat maksettavaksi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Enento Groupin osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava järjestelmän perusteella saamansa netto-osakkeet siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde Enento Groupissa jatkuu.

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.


Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804