Asiakastieto Media

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020: Vahva palvelukehitys ja hyvä kannattavuus haastavassa toimintaympäristössä

Pörssitiedote06.11.2020

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.11.2020 KLO 11.00

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2020: Vahva palvelukehitys ja hyvä kannattavuus haastavassa toimintaympäristössä

YHTEENVETO

Heinä – syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 36,7 milj. euroa (36,7 milj. euroa), kasvua 0,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,0 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,8 milj. euroa (14,0 milj. euroa), kasvua 5,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 12,4 milj. euroa (12,0 milj. euroa), kasvua 2,8 %.
 • Liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (8,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,2 milj. euron (3,7 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,1 milj. euron (3,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,3 % (3,4 %).
 • Vapaa kassavirta oli 11,0 milj. euroa (12,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,6 milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,25 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,35 euroa) 1.
 • Hallitus päätti 6.11.2020 pääomanpalautuksesta valtuutuksen mukaan, 0,34 euroa osakkeelta, maksupäivä 26.11.2020.

Tammi – syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 111,1 milj. euroa (106,8 milj. euroa), kasvua 4,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 39,7 milj. euroa (37,9 milj. euroa), kasvua 4,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,5 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 33,0 milj. euroa (31,0 milj. euroa), kasvua 6,4 %.
 • Liikevoitto oli 21,7 milj. euroa (20,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 11,3 milj. euron (11,0 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 9,1 milj. euron (8,5 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,2 % (3,9 %).
 • Vapaa kassavirta oli 23,5 milj. euroa (25,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,0 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,60 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,96 euroa (0,88 euroa) 1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

      
Miljoonaa euroa1.7. –
30.9.2020
1.7. –
30.9.2019
1.1. – 30.9.20201.1. – 30.9.20191.1. –
31.12.2019
      
Liikevaihto36,736,7111,1106,8146,0
Liikevaihdon kasvu, %0,116,84,171,648,7
Liikevoitto9,28,321,720,027,8
Liikevoittomarginaali, %25,122,719,618,819,0
Oikaistu käyttökate14,814,039,737,951,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, %40,338,135,735,535,3
Oikaistu liikevoitto12,412,033,031,042,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, %33,732,829,729,129,2
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %6,33,45,23,94,0
Vapaa kassavirta11,012,523,525,232,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x2,4 

2,7
2,73,02,9

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 kasvuvauhdin jäädessä kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Markkinoiden toipumiseen viittaavista signaaleista huolimatta toimintaympäristömme jatkuu haastavana. Tilikauden 2020 kolmas kvartaali oli Enento Groupille matalan kasvun kvartaali. Konsernin liikevaihto oli 36,7 milj. euroa, joka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -1,0 %). Oikaistu käyttökate kasvoi 5,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,4 %) ollen 14,8 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi 2,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 1,4 %) ja oli 12,4 milj. euroa. Konsernin liikevaihtoa tukivat molemmilla markkinoilla lanseeratut uudet palvelut, joiden osuus liikevaihdosta jatkaa kasvuaan ollen kolmannella vuosineljänneksellä 6,3 %.

Liikevaihdon kehitystä vauhditti etenkin Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistötietopalveluiden vahva kasvu molemmilla markkinoilla. SME & Consumers -liiketoiminta-alueen kasvua kertyi suoraan kuluttajille myytävistä palveluista, erityisesti Ruotsin markkinoilla. Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto puolestaan kasvoi maltillisesti molemmilla markkinoilla. Risk Decisions -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui edelleen molemmilla markkinoilla taloudellisen aktiivisuuden vähenemisen pienentäessä palveluidemme käyttöä. Lisäksi koronakriisin takia säädetty kuluttajaluottojen tilapäinen 10 prosentin korkokatto vaikuttaa edelleen kielteisesti palveluidemme kysyntään Suomen markkinoilla.

Tuloskauden uusien palveluiden lanseerausten suhteen etenemme tavoitteidemme mukaisesti ja olemme kasvu-uralla. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli viime vuoden vertailukaudella 3,4% ja koko edellisenä vuonna 4,4 % ja nyt se on 6,3 %. Tosiallinen edunsaaja -palveluperhe kasvoi Ruotsin markkinoilla seurantapalvelulla, jolla autamme asiakkaitamme päivittämään asiakastietonsa edunsaajatiedoilla. Suomessa puolestaan toimme markkinoille Customer Pro -kohderyhmätyökalun. Tarjolla on yli 2,1 miljoonaa ajantasaista kuluttajayhteystietoa potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi digitaalisissa markkinointikanavissa tai telemarkkinoinnissa. Lisäksi markkinoiden ensimmäinen listaamattomien yritysten taustoja selvittävä Vastuullisuusraportti on nyt saatavilla Suomessa myös yritystietojen verkkokaupasta.

Yli kahden vuoden ajan konsernissamme on ollut käynnissä Nordic CX -ohjelma, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakaskokemusta sekä asiakasuskollisuutta. Mittaamme päivittäin myös nettosuositteluindeksiä (NPS) seurataksemme kuinka asiakkaamme kokevat asiakaskohtaamisen myynnin ja asiakaspalvelun kanssa. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, koronavirustilanteesta johtuen, emme ole voineet tavata asiakkaitamme normaaliin tapaan. Silti asiakaskohtaamista mittaava NPS on erittäin korkealla tasolla ollen 70.

Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on menestyksen avain palvelukehityksessä. Meille se on myös  strateginen prioriteetti. Säännöllisten asiakaspaneelien lisäksi haastattelemme aktiivisesti asiakkaitamme heidän tarpeistaan, validoimme palvelukehitysaihioita ja pilotoimme uusia palveluita pienemmille asiakasryhmille. Luonnollisesti käytämme myös omia palveluitamme asiakasymmärryksen syventämisessä lähtien yritysten perus- ja taloustiedoista tai käyttäjäprofiilimäärityksistä Yritysfiltteri Pro:n avulla. Lisäksi pyrimme ohjaamaan asiakkaitamme löytämään juuri oikeita palveluita heidän tarpeisiinsa muun muassa erilaisilla palvelupaketoinneilla. Asiakas etusijalla – aina.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää perjantain 6.11.2020 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät kolmannen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2020_1106_q3/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat, LA: +1 323-794-2095
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 436813

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 12.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 6. marraskuuta 2020

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.   


Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804