Asiakastieto Media

Asiakastieto Group Oyj ja UC AB ovat sopineet yhdistymisestä – yhtiöt rakentavat yhdessä vahvemman tulevaisuuden

Tiedote24.04.2018

Asiakastieto Group Oyj ja UC AB ovat sopineet yhdistymisestä – yhtiöt rakentavat yhdessä vahvemman tulevaisuuden

Asiakastieto Group Oyj:n (”Asiakastieto”) hallitus ja UC AB:n (”UC”) omistajat tiedottavat sopineensa yhtiöiden yhdistymisestä (jäljempänä ”Yhdistyminen” tai ”Yritysjärjestely”).

• Asiakastieto ja UC yhdistävät voimansa vastatakseen muuttuviin asiakastarpeisiin. Yhtiöt muodostavat yhden johtavista pohjoismaisista digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden tuottajista
• Yhdistymisen odotetaan luovan merkittäviä etuja sidosryhmille, mukaan lukien merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille, nopeutuneen kasvun sekä tavoiteltujen synergiaetujen kautta. Tavoitteena on arviolta vähintään 17 miljoonan euron vuosittaiset synergiaedut, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuoteen 2021 mennessä
• Yhdistymisen ehtojen mukaisesti Asiakastieto maksaa UC:sta kauppahinnan, jonka kokonaissuuruus on 339,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta koostuu 98,8 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä 8 828 343 uudesta liikkeelle laskettavasta Asiakastiedon osakkeesta
• UC:n nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 36,9 prosenttia ja Asiakastiedon nykyiset osakkeenomistajat noin 63,1 prosenttia Asiakastiedon osakkeista Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen
• Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana, ehdollisena Asiakastiedon ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta osakeannista, toimivaltaisten kilpailuviranomaisten hyväksynnälle sekä muille tavanomaisille ehdoille
• Sampo Oyj, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keva ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka omistavat yhteensä noin 26 prosenttia Asiakastiedon osakkeista, ovat sitoutuneet osallistumaan Asiakastiedon ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään hallituksen valtuutuksen puolesta

TAUSTAA

Asiakastieto ja UC yhdistävät voimansa vastatakseen muuttuviin asiakastarpeisiin. Asiakastieto ja UC rakentavat yhdessä yhden johtavista pohjoismaisista digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden tuottajista, jolla on vahva markkina-asema Suomessa ja Ruotsissa. Yhdistynyt yhtiö tulee työllistämään lähes 500 osaavaa ja omistautunutta työntekijää, jotka kehittävät luotettavia ja innovatiivisia palveluja yhteiselle asiakaskunnalle, joka koostuu lähes 70 000 yrityksestä sekä lisäksi yksityishenkilöistä.

Asiakastieto ja UC arvioivat asiakkaiden palvelutarpeiden olevan merkittävässä muutoksessa. Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja koneoppiminen, yhdessä lisääntyvän sääntelyn kanssa muuttavat markkinoita. Tiedon, ja erityisesti strukturoimattoman tiedon, määrä kasvaa nopeasti. Nämä muutokset sekä yritysten keskittyminen enenevissä määrin ydinliiketoimintaansa vaikuttavat merkittävästi asiakastarpeisiin ja edellyttävät samalla tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä sekä kansainvälisiä palveluita.

Osaavat ja omistautuneet työntekijät tulevat jatkossakin olemaan yhdistyneen yhtiön toiminnan keskiössä. Yhdistynyt yhtiö tarjoaa työntekijöilleen inspiroivan ja toisia kunnioittavan työyhteisön, jossa työntekijöillä on nykyistä laajemmat kehittymismahdollisuudet kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan hyvässä asemassa hyödyntämään markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia mittakaavaetujen ja kasvaneiden resurssien ansiosta. Erityisesti tavoitellulla tehokkuuden parantumisella oletetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseen esimerkiksi keskittämällä ja tehostamalla resurssien käyttöä. Parhaiden käytäntöjen jakamisella sekä työtapojen parantamisella yhdistyneen yhtiön odotetaan kehittävän palvelujaan tehokkaammin, parantamaan operatiivista tehokkuuttaan sekä uudistamaan teknisiä järjestelmiään ja tukipalveluitaan.

Asiakastiedon ja UC:n yhteinen tavoite on jatkaa yhtenä digitaalisten palvelujen ja tietoinnovaatioiden johtavista tuottajista. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan vahva osaamispohja ja enemmän resursseja, mikä nopeuttaa innovatiivisten ja kustannustehokkaiden palvelujen kehittämistä. Yhdistyneellä yhtiöllä on myös paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuudessa esimerkiksi digitaalisiin innovaatioihin, datan jalostamiseen ja tekoälyyn.

Asiakastiedolla ja UC:lla on yhtenäiset arvot, jotka perustuvat korkeaan laatuun ja luotettavuuteen. Lisäksi yhtiöillä on samanlainen liiketoimintamalli, yhteiset pohjoismaiset arvot, pyrkimys pitkien asiakassuhteiden kehittämiseen, ja ne ovat sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Lisäksi Asiakastieto ja UC ovat tehneet pitkään yhteistyötä ja ne täydentävät toisiaan maantieteellisten sijaintiensa kautta samalla kun yhtiöiden tuotevalikoima mahdollistaa yhtiöiden olemassa olevien palvelujen tarjoamisen molemmilla kotimarkkinoilla.

”Asiakkaidemme palvelutarpeet ovat merkittävässä muutoksessa. Haluamme täyttää nämä muuttuvat ja kasvavat tarpeet. Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan paremmin asemoitunut hyödyntämään markkinamahdollisuuksia laajemman skaalan ja resurssien ansiosta. Molempien yhtiöiden ydin muodostuu osaavista ja omistautuneista ihmisistä, ja näin on tilanne myös uudessa yhdistyneessä yhtiössä. Tehokkuus on avainasemassa tulevaisuuden kasvun mahdollistajana. Otamme yhdessä ison askeleen kohti digitaalisten palveluiden ja tietoinnovaatioiden seuraavaa tasoa. Rakennamme yhdessä vahvemman tulevaisuuden”, kertoo Asiakastiedon toimitusjohtaja Jukka Ruuska.”

”Asiakastiedon ja UC:n yhteisen arvopohjan muodostavat sitoutuminen korkeaan laatuun ja huipputason luotettavuuteen. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä, meillä on samanlainen liiketoimintamalli, yhteiset pohjoismaiset arvot, pitkät asiakassuhteet ja olemme sitoutuneita kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Tarjoamme jatkossakin korkeaa laatua ja huipputason luotettavuutta. Lisäksi rakennamme yhteistyössä vahvemman tulevaisuuden ja luomme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme lisäarvoa. Esimerkiksi olemassa olevia palveluita tarjotaan sekä Suomessa että Ruotsissa ja parhaat käytännöt jaetaan maiden kesken. Koemme, että uudella yhdistyneellä yhtiöllä on merkittäviä mahdollisuuksia”, kertoo UC:n toimitusjohtaja Anders Hugosson.

Lue lisää

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804