Asiakastieto Media

Hyvin hoidettu asiakasdata on tehokas tietolähde myyntiin ja markkinointiin

Blogi13.04.2018

Hyvin hoidettu asiakasdata on tehokas tietolähde myyntiin ja markkinointiin

Henkilöihin liittyvää dataa kerätään nykyään valtavat määrät – ja suoraan sanottuna joskus aivan turhaan. GDPR:n mukaan organisaatioiden pitää jatkossa varmistaa, että kerätään vain ne tiedot, joita oikeasti tarvitaan. Jos esimerkiksi kerätään sähköpostilistaa viikkokirjeen lähettämistä varten, ei tarvita osoitetietoja. Muiden tietojen keräämiseen täytyy olla jokin suunniteltu peruste ja tarve. Sähköposti voi olla useinkin vaihtuva tieto, kun taas puhelinnumero ja osoite ovat pysyvämpiä. Täytyy siis huolehtia, että tietoja käytetään vain etukäteen määriteltyyn tarkoitukseen, ja että tiedot tallennetaan ainoastaan tämän tarkoituksen toteuttamista vaativan ajan. Sanomattakin on selvää, että tietosuojasta on huolehdittava koko tietojen keräämisen, säilyttämisen ja käytön ajan.

Prosessi kuulostaa kieltämättä työläältä. Henkilötietorekistereihin kertyvän tiedon käsittelyä kannattaa kuitenkin jo ennen tietojen keruuta ajatella mahdollisuutena jalostaa tietomassasta omaa liiketoimintaa edistävää informaatiota, ja pyytää ne tiedot, joiden avulla tähän tavoitteeseen päästään. Kun yrityksellä on jatkuvasti päivittyvä asiakasrekisteri tai muu tietokanta, saadaan siitä digitaalisin palveluin tehokas myynnin ja markkinoinnin työkalu ja liiketoimintaa edistävä tiedonlähde.

Väärä tieto hukkaa resursseja

Pohditaanpa tätä esimerkkiä: Valtakunnallinen terveydenhoitoalan yritys lähetti kuukausittaista asiakaslehteä. Peräti 13 prosenttia lehdistä palautui, koska tietokannassa oli väärää tietoa. Vuositasolla tämä tarkoitti noin 30 000 euron haaskuuta turhaan painettuihin ja postitettuihin lehtiin. Puhumattakaan siitä, että lehden tekoon oli käytetty rahaa ja aikaa, joille ei markkinoinnissa saatu täyttä vastinetta.

Ja sitten käänteinen esimerkki: Huolella hoidetun ja ylläpidetyn asiakasrekisterin ansiosta sähköyhtiö osaa tarjota sähkösopimusta puhelimitse kaikille kotitalouksille, jotka sijaitsevat yhtiön verkkoalueella, mutta eivät vielä ole yhtiön asiakkaita. Myynnin ponnistelut kohdistuvat tismalleen oikein, kun datamassasta saatiin jalostettua tuottavaa tietoa.

Miten rakentaa tasapaino?

Ajantasainen asiakasdata tarjoaa tilaisuuden asiakkaiden käytöksen ja oman liiketoiminnan terveyden tarkasteluun. Onko toiminta vain muutamien asiakkaiden varassa? Miksi meiltä lähtee juuri nyt paljon asiakkaita pois? Miksi tällä alueella myydään enemmän kuin muualla? Panostammeko liikaa uusasiakashankintaan vakioasiakkaiden palvelun kustannuksella?

Tiedon hyödyntämisen vastapainona ovat kansallisen ja kansainvälisen regulaation asettamat vaatimukset, kuten GDPR. Miten ottaa tiedoista kaikki myynnillinen ja markkinoinnillinen hyöty irti ilman, että rikkoo tietosuoja-asetuksen vaatimuksia? 

Asiakastiedon GDPR-palvelu on vastaus siihen, miten oman asiakasrekisterin sisältämä digitaalinen tieto hyödynnetään optimaalisesti täyttäen samalla eri säädösten vaatimukset. Pitämällä nämä kaksi asiaa tasapainossa saavutetaan:

  • ajantasaista, sääntelyn ehtoihin vastaavaa tietoa
  • suodatetun tiedon ansiosta menestyksekkäämpää markkinointia ja myyntiä
  • luotettavan kumppanin, palveluntarjoajan tai tuottajan maine

 

Lue lisää: www.asiakastieto.fi/GDPR

Rami Meling
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Suomen Asiakastieto Oy

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504