Asiakastieto Media

Kohderyhmä katoaa taivaan tuuliin, jos asiakkaiden tiedot jäävät päivittämättä

Artikkeli26.10.2021

Kohderyhmä katoaa taivaan tuuliin, jos asiakkaiden tiedot jäävät päivittämättä

IROResearch tarvitsee ajantasaista kuluttajatietoa, jotta yritys löytää oikeat haastateltavat kyselyihin ja tutkimuksiin.

Yritysten pitää päivittää säännöllisesti nykyisten ja potentiaalisten kuluttaja-asiakkaidensa tietoja, sillä muuten kohderyhmä hajoaa pirstaleiksi. Vanhentuneet tiedot aiheuttavat yrityksille vakavia seurauksia: markkinointiin sijoitetut rahat valuvat hukkaan, myynti jää tavoitteista ja johto tekee virheellisten tietojen pohjalta huonoja päätöksiä.

Yrityksissä on myös syytä tiedostaa, että kuluttajatieto vanhenee nopeasti. Kyse on kymmenistä tuhansista suomalaisista. Pelkästään puhelinnumeroista vaihtuu vuosittain joka kymmenes ja osoitteissa muutos on jo 17 prosenttia. 

Markkina- ja mielipidetutkimuksiin erikoistuneelle IROResearchille ajantasaiset kuluttajarekisteritiedot ovat elintärkeitä. Yritys tekee asiakkaidensa toimeksiantojen perusteella vuosittain noin 50 000 puhelinhaastattelua. Internetissä tehtävien tutkimusten vastaajamäärä on vuosittain noin 200 000.

– Käytämme Asiakastiedon Kuluttajafiltteri-kohderyhmäpalvelua. Kuluttajatiedoista meille riittää oikeastaan kuluttajien ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Luomme niiden tietojen avulla aika suoraviivaisesti riittävän otannan oikeista kohderyhmistä haastatteluja varten, sanoo tutkimuspäällikkö Mikko Partio.

Hänen mukaansa tiedot täytyy saada kerättyä palvelusta nopeasti, sillä asiakkaiden toimeksiannot voivat olla kiireellisiä. Kuluttajafiltterinn avulla kuluttajakohderyhmiä voi rakentaa myös paikallisesti tai valtakunnallisesti.

– Tietojen luotettavuus on meille kaiken a ja o, Partio jatkaa.

Puhelin pitää pintansa kontaktoinnissa

IROResearch on tehnyt erilaisia tutkimuksia yli 30 vuotta. Yrityksen liikevaihto on vaihdellut viime vuosien aikana 3,2–3,7 miljoonan euron välillä, ja sen asiakaskunnassa on joukko tunnettuja yrityksiä ja mediataloja.

Pitkä historia ja teknologian kehittyminen ovat nopeuttaneet tutkimusten tekotapoja. 

– Meille on kehittynyt vuosikymmenien aikana laadukas tapa tehdä otannat sekä kyselytutkimusten kysymykset. Internetin eri tiedonkeruukanavista huolimatta puhelinhaastattelut ovat meille edelleen yksi tärkeimmistä välineistä ihmisten haastattelemisessa, Partio kuvaa.

IROn tiedontarve ei rajoitu pelkästään kuluttajatietoon. Tutkimusyhtiö tarvitsee myös yritystietokantojen raakadataa, jonka avulla se analysoi yritysten toimialoja ja henkilöstömääriä.

Asiakastiedon Yritysfiltteri on tarkoitettu nimensä mukaisesti yritysten väliseen kaupankäyntiin. Palvelun avulla yritykset pystyvät tunnistamaan muun muassa asiakasyrityksiin liittyvät luottoriskit, hyödyntämään Asiakastiedon yritystietokantaa ja etsimään tehokkaasti uusia asiakkaita.

 

FAKTA: 5 vinkkiä kohti onnistunutta asiakaskohdennusta

1. Löydä juuri sinulle oikeat asiakkaat. Fakta on, että kaikki eivät ole sinulle potentiaalisia asiakkaita. Kohderyhmätyökaluilla löydät sellaisia yrityksiä tai kuluttajia, jotka todennäköisesti ovat kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista ja palveluista. Lue lisää miten data tuo tehoa myyntiin ja markkinointiin.

2. Tunnista asiakkaat. Potentiaalisten asiakkaiden tehokas tunnistaminen sekä hyvä asiakaskokemus tukevat yrityksen kasvua. Kun taustatietojen selvitystyöt tehdään jo etukäteen, säästyy asiakkaan aikaa. Myös asiakaskokemus saa hyvän alun, kun myyjä osoittaa tuntevansa yrityksen ja sen tunnusluvut. Näin myyjän on helpompi tarjota heti ensimmäisessä puhelussa ehdotuksiaan ongelman ratkaisuun. Lue miten Suomen Yrittäjäturva löysi menestyksen mallin.

3. Kohdista markkinointi oikein. Markkinointipanostukset menevät hukkaan, jos markkinointia tehdään sähköpostiosoitteisiin, jotka eivät ole käytössä. Markkinointi maksaa, eikä kauppoja tule. Kohderyhmäpalveluilla pidät asiakasrekisterisi ajan tasalla. Katso lisää vinkkejämme asiakasymmärryksen lisäämiseen.

4. Analysoi olemassa olevia asiakkuuksiasi. Tyypillinen este myynnin lisäämisessä on se, ettei tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Ratkaisu tähän ongelmaan on perehtyä siihen, millaisia asiakkuuksia omassa salkussa jo on. Asiakaskannan analyysiin tukea tuo Asiakastiedon kohderyhmäpalvelut. Niiden avulla tuotteita ja palveluja voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin oikealle kohderyhmälle – ja nykyisiä asiakasprofiileita voidaan monistaa ja hyödyntää uusasiakashankinnassa. Lue lisää asiakastuntemuksen syventämisestä.

5. Ylläpidä asiakasrekisteriäsi GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Kun asiakashankinta etenee, asiakasrekisteriin alkaa kertyä nimi-, puhelinnumero- ja osoitetietoja. Asiakasrekisteri on koko liiketoiminnan kivijalka ja sitä on ylläpidettävä GDPR:n asettamien vaatimusten mukaisesti. Asiakastiedon kohderyhmäpalvelut auttavat pitämään osoiterekisterin laadukkaana. Lue lisää laadukkaasta datasta.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804