Asiakastieto Media

Missä on asiakashankinnan punainen lanka? Näin Suomen Yrittäjäturva löysi menestyksen mallin

Artikkeli23.04.2021

Missä on asiakashankinnan punainen lanka? Näin Suomen Yrittäjäturva löysi menestyksen mallin

Asiakashankinnassa keskeistä on tunnistaa potentiaaliset asiakkaat ja perehtyä niiden tarpeisiin huolella jo etukäteen.

Potentiaalisten asiakkaiden tehokas tunnistaminen sekä hyvä asiakaskokemus tukevat yrityksen kasvua. Tähän luottaa viime vuoden loppupuolella perustettu Suomen Yrittäjäturva.

– Kasvumme on ollut kovaa, ja asiakkaat ovat pitäneet tavastamme toimia. Se on meille paras todiste siitä, että tämä toimii, kun asiakkaat haluavat suositella meitä eteenpäin, kertoo toimitusjohtaja Teemu Lillrank.

Suomen Yrittäjäturva on uusi asiantuntijayhtiö vakuutusalalla. Sen missiona on tuoda yrittäjien tietoisuuteen ymmärrettävästi hankalatkin asiat, kuten sosiaaliturva ja eläkeratkaisut, ja turvata yrittäjät ja yritystoiminta. Vakuutusratkaisut järjestetään yhteistyössä Aktian ja Veritaksen kanssa.

– Tietoa vakuutuksista on saatavilla verkossa, mutta sitä on vaikea koota yhteen. Me poimimme tiedot ja käymme ne hyvin selkeästi yrittäjän kanssa läpi ja kerromme, miten asiat kannattaa tehdä. Tuomme omaa näkemystämme ja kokemustamme siihen, Lillrank sanoo.

Tehoja asiakashankintaan

Yrityksen tavoitteena on jatkaa tänä vuonna kasvun tiellä ja ainakin kaksinkertaistaa myyjien määrä.
Asiakashankinnassa ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa keskeisessä roolissa on asiakkaista saatava oikea tieto.

Taustatietojen selvittämistä vauhdittaa jatkossa Asiakastiedon Yritysfiltteri -palvelu. Lillrankilla on siitä kokemusta jo edellisissä työpakoissa. 

Kun selvitystyöt tehdään jo etukäteen, eikä esimerkiksi asiakasta haastattelemalla, säästyy asiakkaan aikaa.

– On tärkeää tietää, millaiseen asiakkaaseen olemme yhteydessä, jotta se ongelma, jonka haluamme ratkaista, on asiakkaalle oikeasti ongelma. Se on pystyttävä lukemaan ennakkotiedoista ja tunnusluvuista, Lillrank kertoo.

Hänen mukaansa taustatietojen avulla keskeistä on selvittää, millaisia riskejä yritykset kantavat. 
Montako osakasta yrityksellä on? Jos yksi osakas menehtyisi, mitä siitä seuraisi yritykselle ja millaisia taloudellisia riskejä siihen liittyisi?

Onko asiakasrekisterisi ajan tasalla? Lue, mitkä kaikki tiedot voivat muuttua.

Suomen Yrittäjäturva hyödyntää tunnuslukuja myös yritysten arvonmäärityksessä. Siten saadaan selvitettyä esimerkiksi mahdollista kuolemantapausta seuraava perintövero ja muut yritysriskit.

– Yritysfiltteri auttaa myös sen arvioimisessa, onko riski ajankohtainen juuri nyt vai myöhemmin, toimitusjohtaja sanoo.

Työntekijöiden määrän kasvaessa ajankohtaiseksi voi puolestaan tulla palkitsemisratkaisujen tai muiden työntekijöiden sitouttamiskeinojen pohdinta. Esimerkiksi ryhmäeläkevakuutus voi toimia yhtenä vetovoimatekijänä rekrytoinnissa.

Myös asiakaskokemus saa hyvän alun, kun myyjä osoittaa tuntevansa yrityksen ja sen tunnusluvut. Näin hänen on helpompi tarjota heti ensimmäisessä puhelussa ehdotuksiaan ongelman ratkaisuun. 
Kyse ei ole olettamuksista ja mutusta, vaan tarkasta ajantasaisesta tiedosta ja sen pohjalta tehdyistä konkreettisista asiakasta palvelevista ratkaisuehdotuksista.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804