Asiakastieto Media

Skam leder till betalningsstörningar – en workshop-modell som utvecklats tillsammans med unga hjälper att tala om ekonomiska problem

Tiedote24.01.2020

Skam leder till betalningsstörningar – en workshop-modell som utvecklats tillsammans med unga hjälper att tala om ekonomiska problem

Enligt Suomen Asiakastietos statistik ökar risken för betalningsstörningar kraftigt när en person fyller 20 år. För
närvarande har 76 000 personer under 30 år minst en betalningsstörning. Skam utgör för många ett hinder för att i tid
söka hjälp med sina ekonomiska problem. Asiakastieto och Nuorten Akatemia har i samarbete med unga utvecklat en
workshop-modell som gör det lättare att prata om ekonomiska problem.

Antalet personer med betalningsstörningar har ökat flera år i rad. I de yngre åldersklasserna har
betalningsstörningarna minskat en aning, men är fortfarande mycket vanliga.

”De unga föregår med gott exempel i mycket och betalningsstörningar är inget undantag. Trots det är mängden
betalningsstörningar i de yngre åldersklasserna oerhörda. Till exempel bland 25–29-åringar har nästa 13 procent en
betalningsstörning”, konstaterar Heikki Ruponen, vid Suomen Asiakastieto Oy.

Det är omöjligt att sätta fingret på en enskild eller ens den vanligaste orsaken till betalningsstörningar. Vanligtvis är
det fråga om en spiral där det samlas obetalda fakturor på hög från flera olika källor. Om den unga har ett dåligt
utgångsläge när det gäller att sköta sin ekonomi, ökar naturligtvis risken för överskuldsättning och därigenom för
framtida betalningsstörningar.

”Det är enklare att påverka de ungas betalningsstörningar av den enkla anledningen att det är möjligt att nå dem i
stora grupper. Vi har sedan 2011 erbjudit läroanstalter möjligheten att delta i våra TarkkaFyrkka-evenemang, där vi
berättar för de unga om till exempel kreditupplysningar och hur en betalningsstörning påverkar ens vardag”, berättar
Heikki Ruponen.

Workshop-modellen TarkkaFyrkka erbjuder möjligheten att prata med de unga om ekonomiska problem

Suomen Asiakastieto Oy har tillsammans med Nuorten Akatemia och de unga utvecklat en workshop-modell som
personer som arbetar med unga kan använda för att behandla ekonomiska problem och ge unga redskap för att tala
om ämnet.

”Ekonomiska bekymmer ger upphov till ångest och överskuldsättning väcker skamkänslor. Därför vill vi göra det
lättare att prata om pengar och skuldsättning. De unga kan vid en workshop tillsammans reflektera över sådana svåra
känslor som ekonomiska bekymmer väcker. De får även fundera över sätt att hjälpa och sina egna pengar. Dessutom
ges de ett konkret redskap som de kan använda för att föra ekonomiska bekymmer på tal med en kompis eller en
närstående”, berättar Katja Mannerström vid Nuorten Akatemia.

”Vi har som mål att väcka diskussion om ämnet och ge råd i rätt situation, såsom hur man kan tala om en svår sak med
en kompis och var man hittar hjälp om man oroar sig för sin ekonomi. Vi anser det även viktigt att materialet är
tillgängligt för en så stor grupp som möjligt. Därför har materialet publicerats på såväl finska som svenska”, fortsätter
Mannerström.

TarkkaFyrkka är ett projekt som Suomen Asiakastieto Oy inledde 2011. Workshoppen #TARKKAFYRKKA – RAHAHUOLIA?
utvecklades år 2019 i samarbete med cirka 100 unga. Försök har anordnats vid gymnasier, yrkesinstitut,
Civiltjänstcentralen samt på årskurs 10. Den huvudsakliga målgruppen för workshoppen är personer i åldern 16–20.
Materialet får användas fritt och till exempel lärare kan ladda ner och använda materialet gratis. Suomen Asiakastieto
kommer tillsammans med Nuorten Akatemia att ordna TarkkaFyrkka workshop-tillfällen år 2020.

Du kan läsa mer om TarkkaFyrkka-workshoppen via denna länk (finska/svenska):
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/tarkkafyrkka-rahahuolia-oppimateriaalit/

Mera information:
Heikki Ruponen, tel. 010 270 7333, heikki.ruponen@asiakastieto.fi
Katja Mannerström, tel. 050 4755 419, katja.mannerstrom@nuortenakatemia.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804