Asiakastieto Media

Vastuullisuuden ja ESG-raportoinnin vaatimukset koskevat pian kaikkia yrityksiä

Artikkeli28.03.2024

Vastuullisuuden ja ESG-raportoinnin vaatimukset koskevat pian kaikkia yrityksiä

(Artikkelin saa uudelleenjulkaista)

Yritykset pystyvät osoittamaan oman vastuullisuutensa ja vaatimaan sitä myös koko omalta verkostoltaan, kun jokaisesta yrityksestä on saatavilla vertailukelpoiset ESG-tiedot. Enento Group on vastuullisuustiedon pohjoismainen edelläkävijä, jolta saa nyt vastuullisuustiedot kaikista yrityksistä Suomessa ja Ruotsissa.

Rehellinen liiketoiminta on lähtökohtaisesti myös vastuullista, mutta perushyvä tekeminen ei enää riitä.

”Vastuullisuuden vaatimukset kasvavat koko ajan. Edelläkävijäyritykset ovat jo hyvässä vauhdissa, ja minusta näyttää siltä, että yrittäjien silmät ovat yleisemminkin avautumassa. He alkavat ymmärtää, että tekoja tarvitaan ja omasta vastuullisuudesta pitää pystyä kertomaan. Suuren muutoksen kynnyksellä vastuullisuus toki on edelleen myös erottumiskeino”, kertoo Enento Groupin kehitysjohtaja Riku Salminen.

Yrityksen ESG-tiedot voit tarkastaa helposti Asiakastiedon raporteilla, jotka saa ostettua suoraan myös Yritykset-verkkokaupasta. ESG-tarkastus näyttää, jos tiedoissa on huomioitavaa ja ESG-raportti on laajempi raportti, jossa yrityksen vastuullisuuteen pystyy tutustua tarkemmin.

Enento kerää vastuullisuustietoa useista lähteistä

Enento Group kehittää vastuullisuuspalveluitaan ja pyrkii jatkuvasti laajentamaan niiden tietopohjaa. Se kerää tietoa viranomaisrekistereistä, muilta palveluntarjoajilta ja pian myös yrityksiltä itseltään. Enento Group on juuri tuomassa kaikkien yritysten käyttöön maksuttoman ESG-palvelun, joka ohjaa huomioimaan vastuullisuuden eri näkökulmat ja raportoimaan niistä helposti. Tätä tietoa tuodaan mukaan myös Vastuullisuusraporttiin.

Voit tutustua ja ostaa ESG-raportin tästä

ESG-tiedot voivat vaikuttaa jopa lainansaantiin

”Datan täytyy olla kattavaa ja vertailukelpoista, jotta sitä voi helposti hyödyntää. Tämä pätee myös vastuullisuutta kuvaavaan ESG-dataan. Pörssiyhtiöt ja osa suurista listaamattomistakin yrityksistä laatii toiminnastaan laajoja ESG-raportteja. Ne ovat toki tärkeitä sijoittajille, mutta esimerkiksi rahoittajille näiden tietojen hyödyntäminen päätöksenteossa on vaikeaa, koska ne eivät ole vertailukelpoisia. Pankit ja muut rahoittajat tarvitsevat samat ESG-tiedot kaikista yritysasiakkaistaan, jotta ne pystyvät täyttämään omat kiristyvät velvoitteensa ja automatisoimaan omia luottopäätösprosessejaan.”

EU-taksonomia lisää painetta ESG-tiedon tuottamiseen, kokoamiseen ja hyödyntämiseen.

”Osa pankeista on jo asettanut kunnianhimoisia tavoitteita jopa puolittaa luottoportfolionsa hiilijalanjälki. Tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa niin, että asiakasyrityksiltä vaaditaan vastuullisuutta ja siitä raportoimista. Vastuulliset yritykset tulevat saamaan rahoitusta entistä paremmilla ehdoilla, kun taas heikommin suoriutuvat yritykset eivät välttämättä ollenkaan. Sama logiikka tulee koskemaan pian myös mm. vakuutuksia”, Riku Salminen arvioi.

Mikä on EU-taksonomia ja miten se vaikuttaa yritystoimintaan? Lue lisää

"Ydinosaamistamme on suurten tietomassojen kokoaminen ja mallintaminen"

Vastuullisuusraporttipalvelun (ESG-raportti) Enento Group lanseerasi alunperin vuonna 2017, jolloin siitä näki, oliko yrityksellä rikostuomioita tai oliko sille määrätty seuraamus- ja laiminlyöntimaksuja tai muita viranomaismerkintöjä. Juuri uudistetussa palvelussa mukaan ovat tulleet tiedot mm. yritysten ympäristömerkeistä, tietoturvasta ja GDPR-kelpoisuudesta, nettovaikuttavuusprofiilista, tilaajavastuulain mukaisista tarkistuksista sekä toimialan energiatilinpidosta ja ympäristöveroista. Yrityksen vastuullisuustietoja voi hyödyntää kokonaisena raporttina tai tarkastaa niistä vain oman päätöksentekoprosessin kannalta tärkeimmät.

”Meidän ydinosaamistamme on suurten tietomassojen kokoaminen ja mallintaminen. Analyytikkomme tekevät jatkuvasti tutkimustyötä, jotta opimme ymmärtämään ja päättelemään ESG-datasta tulevaa kehitystä ja auttamaan asiakkaitamme tunnistamaan vastuuttomasta liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä. Esimerkiksi ympäristörikostuomio tai seuraamusmaksu kasvattaa yrityksen taloudellista riskiä ja se kannattaa siksi huomioida päätöksenteossa. Myös mainehaitta voi olla suuri, jos kumppani tai asiakas on vastuuton”, Riku Salminen havainnollistaa.

Asiakastieto kuuluu pohjoismaiseen asiantuntijayritykseen Enento Groupiin, joka on vastuullisuuspalveluiden edelläkävijä. Se auttaa asiakkaitaan varmistumaan, että myös kaikki niiden kumppanit ja asiakkaat täyttävät vastuullisuuden vaatimukset. Enento Groupin Suomen-markkinoille tuoma, kaikista yrityksistä saatavilla oleva Vastuullisuusraportti oli vuonna 2017 ensimmäinen maailmassa. Nyt Enenton kautta raportin saa myös kaikista ruotsalaisyrityksistä.

Lue lisää yritysten vastuullisuudesta tästä linkistä

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804