Granskningsbegäran av egna uppgifter

Om det finns anmärkningar i kreditupplysningsregistret framgår det i registerutdraget varifrån eller från vem dessa uppgifter om betalningsstörningar härrör samt hur länge de har varit i kraft och vart dina uppgifter har lämnats ut under de sista 12 månaderna. I registerutdraget syns även anteckningar om dina företagskontaktuppgifter samt din ställning i företagen om du fungerat som ansvarsperson för ett företag, varit styrelsemedlem, verkställande direktör eller revisor

På det här sättet kan du kontrollera, vilka uppgifter om dig som har sparats i Asiakastietos kreditupplysningsregister:

1. Fyll i den bifogade blanketten och skriv ut den på den Skriv ut-länk som finns under blanketten.

2. Bifoga en fotokopia på en undertecknad legitimation (t.ex. körkort eller pass) eller en kopia på meddelandet från registerföraren.

3. Skicka blanketten och bilagan till adressen:
 
Suomen Asiakastieto Oy
Konsumentrådgivning
Hermanstads strandväg 6
Box 16
00581 Helsingfors