100-vuotias Suomi digitalisoi myös taloyhtiödatan

pe 1. joulukuuta 2017 10.01.02

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi jää historiaan myös taloyhtiödatan digitalisoinnin merkkivuotena. Viranomaisten ja meidän yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyöllä huolehdimme, että 100-vuotias Suomi kulkee jatkossakin osakeyhtiömuotoisen asumisen ja näihin osakkeisiin liittyvän datan hyödyntämisen kärjessä!

Ensimmäiset asukkaiden omistamat asunto-osakeyhtiöt Taimi ja Alku rakennettiin Helsinkiin 1880-luvulla. Tänä päivänä yhtiöitä on jo noin 90 000, ja niissä lähes 1,5 miljoonaa huoneistoa ja yli 2,6 miljoonaa asukasta. Asunto-osakkeet ovat yksi merkittävimmistä kotitalouksien varallisuuseristä, yhteisarvoltaan 200 – 300 miljardin euron tasolla.

Asunto-osakkeet ovat tärkeitä papereita myös rahoituksen hankinnassa – papereita aivan kirjaimellisesti. Digitalisointi on helpottanut elämäämme lähes kaikkialla arjessamme, mutta asunnon omistamiseen liittyvien tietojen hallinta on monelta osin vielä liiaksi 1880-luvun tasolla.

Suurin osa meistä asunnon omistajista hyödyntää asunto-osakettaan asuntolainan tai muun tarvittavan rahoituksen vakuutena. Rahoitusalan kielellä kyseessä ovat vakuudelliset luotot ja käytännön tekemisen osalta vakuushallinnan prosessit. Rahoittaja, joka useimmiten on pankki, tarvitsee ajantasaiset ja luotettavat tiedot vakuutena käytettävästä asunto-osakkeesta.

2017 on Suomessa tehty ratkaisevia päätöksiä ja luotu edellytykset taloyhtiödatan digitalisoinniksi kahdessa toisiinsa kytkeytyvässä asiassa. Tehtiin päätös sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) toteuttamisesta. Lisäksi Taltio-hankkeessa kaikkien keskeisten kiinteistöalan toimijoiden yhteistyöllä tehtiin ja 27.9. julkaistiin sisältömääritykset ja soveltamisohje isännöitsijäntodistuksessa olevien tietojen digitalisoinnista.

Myös Asiakastieto ja Talokeskus olivat mukana kansallista standardia luomassa ja jatkamme nyt yhdessä sen viemistä osaksi arkea eli palveluina asiakkaidemme käyttöön. Talokeskuksen Tampuuri-järjestelmä toimii jo suurelta osin kansallisen standardin mukaan ja järjestelmää hyödyntäen eri palveluiden piirissä on yli 900 000 huoneistoa. Jo ensi vuoden alkupuolella pääsemme näyttämään, miten digitalisoitu taloyhtiödata liikkuu järjestelmien välillä tiedon lähteeltä tiedon tarvitsijalle. Ensimmäisenä uutta digitaalisen muodon saanutta dataa päästään hyödyntämään lainan myöntämiseen ja maksuohjelmien muuttamiseen liittyvissä prosesseissa, joissa asunto-osakkeet ovat vakuutena. Pankki saa tällöin ajantasaiset tiedot osakkeista ja asuntoyhtiöstä sähköisessä muodossa, jolloin prosessi pysyy digitaalisena alusta loppuun.

Tulemme lisäksi teettämään maan parhailla alan sääntelyä tuntevilla asiantuntijoilla selvityksen liittyen digitaalisen taloyhtiödatan käyttöoikeuksiin ja mm. tietosuojaan liittyviin asioihin. On tärkeää selkeyttää ymmärrystä siitä, miten nämä asiat on huomioitu ja miten ne käytännössä toteutuvat nykyisillä toimintatavoilla ja mitä muutoksia prosessien digitaalisointi tuo tullessaan.

TAUSTA:

Vuonna 2017 yhteistyössä otetut tärkeät askeleet asunto-osakeyhtiödatan digitalisoinnissa

1) Päätös sähköisen asunto-osakerekisterin (ASREK) toteuttamisesta.

Omistustiedot uusista asunto-osakeyhtiöistä kirjataan vain digitalisoituna tietona 1.1.2019 alkaen. Paperisia osakekirjoja ei siis enää reilun vuoden kuluttua paineta. Tällöin omistuksen siirtoja ei enää osoiteta kynällä osakekirjan taakse kirjoittamalla.

2) Isännöitsijäntodistuksessa olevien tietojen digitalisointi kansallista standardia hyödyntäen.

Kansallisen Taltio-hankkeen koordinoimana ja kaikkien alan toimijoiden yhteistyöllä on 27.9.2017 julkaistu sisältömääritykset ja soveltamisohje isännöitsijäntodistuksessa olevien tietojen digitalisoinnista.

https://taltio.net/ajankohtaista/isannoitsijantodistus-taksonomian-lopullinen-maaritys-julkaistu

Mukana ovat olleet mm. Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, ASREK-hanke / Maanmittauslaitos, Finanssiala, Verohallinto, Tilastokeskus, Taloushallintoliitto ja monet yksityissektorin toimijat (mm. Suomen Asiakastieto Oy ja Talokeskus) eli kyseessä on kattavasti sovittu kansallinen standardi.

Heikki Ylipekkala

Liiketoimintajohtaja

Suomen Asiakastieto Oy