Asiakastiedon selvitys: Valtaosa vastuullisuusrikkomuksista tehdään kokeneissa yrityksissä

ti 10. lokakuuta 2017 09.00.00

Kaksi kolmasosaa yritystoimintaan liittyvistä vastuullisuusrikkomuksista, kuten ympäristö- ja työturvallisuusrikkomuksista sekä muista laiminlyönneistä kohdistuu vähintään 10-vuotiaille yrityksille. Laiminlyönneistä 22 prosenttia tehdään rakennusalalla. Tiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n tietokantaan, joka kokoaa jokaisen suomalaisten yrityksen vastuullisuustiedot ensimmäistä kertaa yhteen digitaalisessa muodossa. Uuteen tietokantaan perustuva, maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen palvelu parantaa yrityskentän läpinäkyvyyttä merkittävästi.

Rakennusala on tehnyt viime vuodet hartiavoimin töitä muun muassa harmaan talouden ja laatuongelmien kitkemiseksi, mutta parannettavaa on vielä paljon. Tämä nousee esiin Suomen Asiakastieto Oy:n julkaisemassa Suomalaisyritysten kunnollisuuskatsauksessa, joka perustuu Asiakastiedon keräämään tietokantaan suomalaisiin yrityksiin liittyvistä vastuullisuustiedoista. Niitä ovat mm. tietyt tuomiot, seuraamus- ja laiminlyöntimaksut ja muut vastuullisuustiedot.

Merkintöjä rikostuomioista ja seuraamusmaksuista löytyy viimeisen viiden vuoden aikana 1071 suomalaisyritykseltä, joista 22 prosenttia toimii rakennusalalla. Seuraavaksi eniten rikkomuksia tehdään teollisuudessa sekä tukku- ja vähittäiskaupan alalla.

Kunnollisuuskatsaus paljastaa, että tiettyjen toimialojen lisäksi kokeneidenkin yritysten vastuullisuudessa on usein parannettavaa. Merkintöjä saavista yrityksistä kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) on toiminut vähintään 10 vuotta. Suomessa toimii siis 719 kokenutta yritystä, joiden vastuullisuudessa on ollut huomautettavaa.

Suomalaisyritysten kunnollisuuskatsaus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.vastuullinenyritys.fi

Uusi palvelu parantaa riskienhallintaa toimitusketjuissa

Suomalaisyritysten kunnollisuuskatsauksen löydökset perustuvat Asiakastiedon uuteen digitaaliseen palveluun, jonka avulla voi seurata jokaisen suomalaisen yrityksen vastuullisuustietoja, kuten yritykseen liittyviä rikostuomioita, laiminlyönti- ja seuraamusmaksuja, ympäristösertifikaatteja jatoimialakohtaisia päästöjä. Palvelussa yrityksiä tarkastellaan ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun näkökulmista.

”Tähän asti etenkin pienten yritysten vastuullisuustietojen selvittäminen on ollut erittäin työlästä, joissain tapauksissa jopa mahdotonta. Esimerkiksi tiedot rikostuomioista on pitänyt pyytää paperisista arkistoista, ja niiden toimitus on voinut kestää viikkoja. Pahimmillaan menetelmänä onkin ollut yrityksistä kertovien uutisjuttujen hakeminen verkosta. Digitaalinen palvelumme tehostaa merkittävästi vastuullisuustietojen seurantaa ja mahdollistaa myös niiden yritysten arvioinnin, jotka eivät itse tarjoa tietoa vastuullisuudestaan”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Otto Olsson.

Palvelun avulla vastuullisuustietojen seuranta voidaan ottaa osaksi jatkuvaa kumppanien tuntemis- ja riskienhallintaprosessia. Sen tarjoamien tietojen perusteella yritykset voivat tunnistaa toimitusketjuistaan vastuuttomasti toimivat kumppanit ja asiakkaat. Kaikkien toimitusketjuun kuuluvien yritysten vastuullisuustietoja voi myös jatkuvasti seurata.

Valtaosalla suomalaisyrityksistä ei raportointivelvollisuutta

Vuonna 2018 voimaan tulevan kirjanpitolain muutoksen jälkeen kaikkien yritysten, jotka työllistävät yli 500 henkilöä, ja joiden liikevaihto tai tase on tarpeeksi suuri, täytyy raportoida myös vastuullisuuteen liittyvistä tiedoistaan. Harva yritys on kuitenkaan näin suuri, ja valtaosa jää raportointivelvollisuuden ulkopuolelle.

Asiakastiedon kunnollisuuskatsaus paljastaakin, että kolme neljästä (76 %) yrityksestä, joiden tiedoista löytyy tuomioita ja seuraamusmaksuja, työllistää alle 500 henkilöä. Näillä yrityksillä ei siis ole lainkaan vastuullisuuteen liittyvää raportointivelvollisuutta.

Vastuullisuusraportti-palvelu lyhyesti:

  • Suomen Asiakastieto Oy:n digitaalinen Vastuullisuusraportti-palvelu kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen vastuullisuustiedot jokaisesta suomalaisesta yrityksestä.
  • Tietokannasta löytyvät muun muassa eri tuomioistuimista löytyvät yrityksiin liittyvät rikostuomiot, viranomaisten seuraamusmaksut, toimialakohtaiset ilmanpäästöt, sekä yritysten vastuuhenkilöiden liiketoimintakiellot. Tiedot on kerätty viiden viimeisen vuoden ajalta ja niitä päivitetään jatkuvasti.
  • Palvelu kokoaa reaaliaikaisesti riippumattoman raportin myös niiden yritysten tiedoista, joilla ei ole kirjanpitolain mukaista vastuullisuusraportointivelvollisuutta.
  • Lisätietoa palvelusta sekä artikkeleita vastuullisuudesta osoitteessa www.vastuullinenyritys.fi

Suomen Asiakastieto Oy on yksi johtavista yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiöistä Suomessa. Tuotamme asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin integroitavia sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille räätälöityjä verkkopalveluja sekä kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja.