Rapport

   
 

Du får en rapport av den företagsgrupp du sökt.

Genom att klicka på rapport-knappen får du en rapport av den företagsgrupp du sökt.

Rapporten kan skrivas ut på papper. Detta förbrukar inte utskriftsrättigheterna.

Du kan använda rapporten till att t.ex. följa med en för dig intressant branschs medelomsättning eller medelomsättningen per person och jämföra informationen med ditt eget företag. Du kan även granska hur den ihopräknade omsättning förändrats för olika företagsgrupper.

Det lönar sig även att utnyttja för rapportering företagslistans egna portfölj.
Då du sparat i portföljen en företagsgrupp, kan du ta fram den då en ny Voitto-version utkommit genom att klicka på läs-knappen. Därefter kan du ta en rapport av gruppen och få färsk information som stöd för dina analyser.

Användarinstruktioner: till huvudsidan