Voitto+ CD ROM
Användarinstruktioner    
 


Kortfattade anvisningar


Sökkriterier
Import av en företagsgrupp till Voitto+ (FO-num. import)
Företagslista
Rapport
Bokslutsuppgifter
Nyckeltal
Grafisk jämförelse
Revisorsutlåtanden
Övriga namn
Koncerner, koncernstruktur och koncernbokslut
Fusioner
Upphört

Egen portfölj
Utskrift på papper eller till fil
Allmänna felsituationer
Vill du korrigera uppgifter om ditt företag?

Suomen Asiakastieto Oy

Copyright

 

 

Copyright

Ägande- och immaterialrättigheterna till de program, uppgifter och övriga material som produkten innehåller tillhör Suomen Asiakastieto Oy eller dess underleverantör. Utlämnandet av produkten inkluderar inte ägandet av ovannämnda material och överlåtelsen av immaterialrätten. Det är förbjudet att kopiera, översätta, ändra eller återförsälja materialet utan Suomen Asiakastieto Oy:s skriftliga samtycke.

 

 

 

Suomen Asiakastieto Oy, Hermanstrads strandväg 6, PB 16, 00580 Helsingfors
telefon +358 10 270 7200
www.asiakastieto.fi