Voitto+ CD ROM
Uppdaterad information om ditt företag

   
 

Finns ditt företags bokslutsuppgifter inte i databasen Voitto? Har kontaktuppgifterna förändrats? Vill du komplettera uppgifter?

   
 

Meddela om förändringar till Suomen Asiakastieto per e-post, fax eller telefon. På detta sätt försäkrar du dig om att uppgifterna om ditt företag i Asiakastietos databas är så aktuella som möjligt.

Genom att leverera ditt företags bokslut med bilageuppgifter försäkrar du dig om att Asiakastietos kreditvärdighetsbedömningar baserar sig på så korrekta uppgifter som möjligt. När du skickar bokslutsuppgifterna till adressen, Suomen Asiakastieto Oy, tilinpäätökset, oma vastaus, sopimusnumero 00580-114-161, 00003 Helsinki, betalar Asiakastieto portot. Du kan skicka ett mail till tilinpaatokset[at]asiakastieto.fi.

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
 

Suomen Asiakastieto Oy
Hermanstrads strandväg 6,
PB 16, 00580 Helsingfors
tfn +358 10 270 7200
www.asiakastieto.fi