Voitto+ CD ROM
Utskrift på papper eller till fil

   
 

Från Voitto kan du skriva ut bokslut, nyckeltal eller företagslistor på papper eller till fil.

När du går till att skriva från ikonet från Företagslistan, kan du skriva ut boksluten och nyckeltalen av alla de företag som du valt i listan. Du kan också skriva ut hela företagslistan. I bokslutsrutorna kan du bara skriva ut uppgifterna av det företag eller den koncern som du behandlat.

Voitto innehåller 500 utskriftsrättigheter. När du vill ha flera utskriftsrättigheter, kontakta försäljningen på Asiakastieto, tfn +358 10 270 7200 eller myynti@asiakastieto.fi. Utskriftsrättigheterna säljs i partier av 500 stycken.

Utskriftsrättigheterna förbrukas inte:

  • då du skriver ut nyckeltal på papper
  • då du skriver ut en företagslista på papper (innehåller namn, FO-nummer, postadresser och postkontor)
  • då du skriver ut grafik
  • Från företagslistan kan du nu skriva ut uppgifter om högst 15.000 företag i filen utan att du förbrukar utskriftsrättigheter ( innehåller namn, FO-nummer, postadresser och postkontor)

En utskriftsrättighet går åt/företag:

  • då bokslut skrivs ut på papper eller till fil (bara en utskriftsrättighet går åt/företag, även om du skriver ut bokslut för flera räkenskapsperioder)
  • då nyckeltal skrivs ut till fil

Val av utskrift
Utskrift till fil

Användarinstruktioner: till huvudsidan

   
 

Val av utskrft

 
 

Ikonet öppnar en ruta som visar det återstående antalet utskriftsrättigheter. Rutan visar också hur många utskriftsrättigheter vald utskrift förbrukar.

Välj utskriftsobjekt i rullgardinsmenyn: utskrivning av bokslut, nyckeltal eller företagslista.

Välj med musen om du vill skriva ut uppgifterna på papper eller till fil.

Klicka på knappen Skriv ut.

De extra utskriftsrättigheterna du skaffat får du till ditt förfogande genom att skriva den nya koden i fältet ny kod och genom att klicka på knappen Byte.

   
 

Utskrift till fil

 
 

Välj i företagslistan de företag vars bokslut, nyckeltal eller adresser du vill skriva ut som fil. Gå till att skriva ut via ikonet .

Att skriva ut bokslut, nyckeltal eller adresser till fil sker på samma sätt. Här följer anvisningar hur du kan överföra uppgifterna till Excel.

Överför uppgifterna till Excel.
Välj utskriftsobjekt i rullgardinsmenyn (utskrivning av bokslut, nyckeltal eller företagslista) och markera valet, i fil. Klicka på knappen Skriv ut. Välj station och index i rutan Överförings fil där du vill lagra filen. Välj även de år för vilka du vill ha uppgifterna med i filen. Klicka på knappen Överföring. Om du vill kan du därefter stänga av Voitto.

bokslut utskrivs uppkommer åtminstone två filer (t.ex.voitto4.ots och voitto4.txt), av vilka den ena är en fil med rubriker och den andra en textfil med de egentliga bokslutsuppgifterna.

Bokslutsuppgifterna skrivs ut som filer i enlighet med det schema som använts i bokslutet (16 olika), och på så sätt kan det uppkomma flera filer. Filerna namnges efter schemat (t.ex. voitto4.ots, voitto4.txt, voitto14.ots och voitto14.txt). Numret visar vilka rubrikuppgifter och vilka bokslutsuppgifter som hör ihop.

nyckeltal eller adresser skrivs ut uppkommer en fil (tluvut.txt eller osoite.txt).

Öppna Excel

Vid utskrift av bokslut öppna i Excel först en fil med rubriker (t.ex. voitto14.ots).

Vid utskrift av nyckeltal eller adresser öppna filen (tluvut.txt eller osoite.txt).

I bilderna nedan visas vilka val i den "styrda textinmatningen" som gjorts. Välj följande alternativ, de passar för överföring av alla rubrik- och textfiler till Excel.

Klicka på Följande.

Klicka på Följande.

Klicka på Färdig. Bokslutsuppgifternas fil med rubriker (t.ex. voitto14.ots), fil med nyckeltal (tluvut.txt) eller fil med adresser (osoite.txt) öppnar sig i Excel.

När du skriver ut nyckeltal eller adresser lagra filen (tluvut.txt eller osoite.txt) på nytt i Excel-form (t.ex. tunnusluvut.xls eller osoitteet.xls). Nyckeltals- eller adressuppgifterna har nu lagrats som excel-fil och de är färdiga för vidarebehandling.

När du skriver ut bokslutsuppgifter lagra ännu inte filen med rubriker (t.ex. voitto14.ots). Öppna den textfil (t.ex.voitto14.txt) som hör till rubrikfilen med samma val som du öppnade filen med rubriker.

Välj (måla) hela innehållet i textfilen ända till de sista uppgifterna (till cellen EP). Kopiera uppgifterna genom att välja redigera/kopiera i övre menyn.

Öppna filen med rubriker (t.ex. voitto14.ots) och välj (klicka med musen) tabellens första fria cell (B1). Välj redigera/klistra in special i övre menyn.

Lägg till transponera i Klistra-definitionerna. Klicka på OK.

Lagra filen på nytt i Excel-form (t.ex. voitto14.xls). Bokslutsuppgifterna har nu lagrats som excel-fil och de är färdiga för vidarebehandling.