Import av en företagsgrupp till Voitto+
FO-nummer import

   

Med knappen FO-nummer import i sökrutan kan du importera en egen företagsgrupp till Voitto. Sökresultatet kan omedelbart jämföras i rutan Företagslista.

Det är snabbt och lätt att importera en grupp till Voitto. Det är bara att du har FO-nummer under varandra i filen, inget annat. Ett exempel på innehållet i filen:

07009534
09203808
16309694
09810229

Välj knappen FO-nummer import och du ser följande ruta:

1. Välj i rutan (till vänster) det index där din fil har lagrats, t.ex. C:\VOITTO.
2. Dubbelklicka din fil, t.ex. "oma_yritysjoukko.txt" till höger i fönstret.
3. Filen importeras samtidigt. Importen är mycket snabb. I nedre kanten av rutan ser du nu uppgifterna specificerade i tre delar.

FO-nummer visar hur många identifierade FO-nummer din grupp innehåller.
VOITTO+ visar hur många sådana företag med bokslut din grupp innehåller som finns på Voitto+ cd-romskivan.
Formfel betyder att gruppen innehöll tomma rader eller något annat än FO-nummer. Formfel kan också vara en för kort eller lång nummerserie för att vara ett FO-nummer.

4. Välj Färdig när du vill se resultatet i rutan Företagslista.

5. Du ser din egen företagsgrupp i rutan Företagslista. Antalet och rankingtalet framgår av punkten Rad i nedre kanten. Med hjälp av nyckeltal kan du ordna gruppen genom att dubbelklicka önskad rubrik (t.ex. Omsättning).

6. Kom ihåg att spara gruppen i Företagslistans egen portfölj. Klicka ikonen och du får fram din egen portfölj.

7. Välj i Egen portfölj den första tomma raden genom att dubbelklicka den. Skriv sedan önskat namn på gruppen i punkten Gruppnamn i nedre delen av rutan. I rutan nedan finns "Oma yritysjoukko" som exempelnamn. Klicka sist knappen Lagra i övre kanten av rutan.

8. Nu har din grupp lagrats och den syns i listan. Efter företagsgruppens namn finns ett tal som visar hur många företag din grupp omfattar. Du kan komma tillbaka med knappen Tillbaka.

9. Du kan även senare söka fram din egen företagsgrupp bara du är i rutan Företagslista. När du vill söka en sparad grupp, välj gruppen genom att dubbelklicka så att namnet blir synligt i punkten Gruppnamn i nedre delen. Därefter behöver du bara klicka knappen Läs och resultatet blir synligt i rutan Företagslista.

10. Vink! När du har lagrat din kund eller målgrupp i din egen portfölj, du kan förena den med andra sökresultat. Gör en ny sökning där du t.ex. söker tillväxtföretag (t.ex. med hjälp av de kriterier som du sökt fram i din egen portfölj i rutan Sökkriterier). När du ser resultatet i Företagslistan, gå till din egen portfölj, välj din egen företagsgrupp, ändra kombinationssättet i nedre delen av rutan till punkten Och och välj Läs.

Nu förenade du dessa två sökningar i rutan Företagslista och fick reda på om det bland dina kunder finns sådana företag som har vuxit snabbt och lönsamt och vilka de är. Kom ihåg att spara även detta resultat i din egen portfölj.

Användarinstruktioner: till huvudsidan