Voitto+ CD ROM
Företagslista

   
 

Som sökresultat öppnar programmet rutan Företagslista, där alla de företag som uppfyller sökkriterierna är uppräknade i alfabetisk ordning. 

Till bokslutsuppgifter
Tillbaka till sökkriterier
Namnlista eller tabell över nyckeltal
Val av företag för utskrivning
Rapport
egen portfölj

Användar instruktioner: till inledningen

   
 

Till företagets bokslutsuppgifter

   
 

Du kommer till företagets bokslutsuppgifter genom att dubbelklicka på företagets namn. Du kan också aktivera raden med musen och därefter klicka på knappen .

I bokslutsrutan kan du med hjälp av pilknapparna i bläddringen av företag, bläddra bokslutsuppgifter om alla de företag som finns på företagslistan.

 

 

 

Tillbaka till sökkriterier

   
 

Med knappen   kommer du tillbaka till rutan Sökkriterier för att ändra eller lägga till sökvillkor.

   
 

Namnlista eller tabell över nyckeltal

   
 

Du kan granska sökresultatet i form av antingen en namnlista eller en tabell över nyckeltal. Välj framställningssätt i nedre delen av rutan genom att klicka på önskat alternativ.

Namnlista
På namnlistan finns företagets namn, hemort och Internetadress (om bekant). Internetadressen finns som länk via vilken du kan direkt komma till företagets hemsidor.

Om icke-aktiva företag kommit med på listan, visar det svarta fältet bredvid företagets namn att företaget är i konkurs, har upphört eller fusionerats med ett annat företag.

Tabell över nyckeltal
Om du väljer tabellen över nyckeltal som framställningssätt, får du företagen ordnade från det största till det minsta enligt omsättning, balansomslutning, driftsbidrag i procent, avkastning på investerat kapital i procent, quick ratio och soliditet i procent. Du kan ändra ordningen genom att dubbelklicka på rubrikraden i önskad nyckeltalkolumn.

Vill du granska ett visst företags placering på företagslistan, dubbelklicka på önskat nyckeltal vid företagets namn. Fältet Rad i nedre delen av rutan visar företagets placering inom denna grupp av företag.

I bokslutsrutan kan du bläddra i bokslutsuppgifterna enligt den ordning du valt sist.

   
 

Val av företag för utskrivning

   
 

Välj företag genom att klicka på rutan till vänster om namnet. Fältet Valda i nedre delen av rutan visar antalet företag som du valt.

Med knappen   väljer du alla företag på listan.

Du kan skriva ut de valda företagens bokslut och nyckeltal eller företagslistan (med namn, FO-nummer, postadress och -kontor) på papper eller till fil genom att klicka på ikonet .
Utskrivning

Med knappen tar du bort alla de val som du gjort. OBS! Valen rensas inte automatiskt även om du går tillbaka till rutan Sökkriterier och börjar en ny sökning. Du kan göra flera sökningar och skriva ut företagen senare.