Maksuhäiriön voi saada, jos saatavaan tai palveluun liittyvä maksu on maksamatta riittävän pitkän ajan. Kulutusluottohäiriössä maksun tulee olla rästissä yli 60 päivää. Jos velkaa vaaditaan takaisinmaksettavaksi Käräjäoikeudessa, tulee käräjäoikeuden päätöksestä maksuhäiriömerkintä. Lisäksi maksuhäiriömerkintä voi tulla ulosottolaitokselta.

Luottotietoja käytetään monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotietoja käytetään esim. rahaluoton myöntämisessä, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynnissä, asunnon vuokrauksessa, vakuutussopimusten teoissa sekä luotollisten tilien avaamisessa. Luottotietomerkintä voi olla monessa tapauksessa este tai se voi oleellisesti vaikeuttaa monien sopimusten tekemistä.

Tarkastamalla omat luottotiedot saa tietää, mitä tietoja luotonmyöntäjä näkee luottoa myöntäessä. Näin voi itse valmistautua paremmin luotonhakuun tai luottoneuvotteluihin. Vaikka luottotiedoissa on erittäin vähän virheitä, tarkastamalla omat tietonsa voi varmistua, että tiedot ovat oikein. Jos henkilöllä on luottotietomerkintöjä, omat tiedot tarkastamalla saa tietää myös kuka hänen tietojaan on kysynyt ja milloin. Sillä tavoin voi itse varmistua, että luottotiedot ovat luovutettu vain oikeisiin tarkoituksiin. Omat tiedot tarkastettuaan voi myös suunnitella, miten luottotietojaan voisi parantaa liittämällä maksuhäiriömerkintöihinsä selvityksen siitä, että on maksanut merkinnän takana olevat saatavat.

Maksuhäiriömerkinnän toteamisen jälkeen suoritettu maksu ei poista merkintää. Poikkeuksena ovat ulosoton toteamat suppeat ja pitkäkestoiset estemerkinnät, jotka poistuvat kun ulosottoviranomainen ilmoittaa kirjallisesti saatavan suorittamisesta tai velan vanhentumisesta. Julkishallinnollista saatavaa koskevaan suppeaan ulosottomerkintään (esim, perintäkulut) lisätään tieto vanhentumisesta. Merkintää ei poisteta.

Oman luottotieto-otteen voit käydä ostamassa palvelustamme. Siirry hankkimaan ote omista luottotiedoistasi tästä.

Kun haluat seurata luottotietojasi säännöllisesti ja turvata omia tietojasi identiteettivarkautta vastaan, hanki itsellesi Omatieto-palvelu. Voit ostaa palvelun kuukaudeksi tai vuodeksi kerrallaan. Palvelusta voit hakea raportteja aina tarpeesi mukaan. Siirry hankkimaan palvelu tästä.

Omat luottotiedot voi tarkastaa käyttämällä lakisääteistä tarkastusoikeutta. Lakisääteinen tarkastusoikeus on veloitukseton kerran 12 kuukaudessa. Sen voi tehdä käymällä Asiakastiedon palvelupisteessä osoitteessa Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki. Kuluttajaneuvonta on avoinna klo 13-15 arkipäivisin. Tietoja tarkastavan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, ajokortilla tai passilla. Lakisääteistä tarkastusoikeuttasi voit käyttää myös lähettämällä postitse tai sähköpostitse (omatieto@asiakastieto.fi) vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön Asiakastietoon. Pyyntöön mukaan tulee liittää henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus. Mikäli haluat vastauksen sähköpostitse, muista liittää pyyntöön voimassa oleva sähköpostiosoitteesi.

Kirjeessä on kerrottu, että sinulle on rekisteröity ensimmäinen maksuhäiriömerkintä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokantaan. Luottotietorekisteriä käytetään mm. kuluttajan maksukyvyn arvioimiseen, kun hän on tekemässä luotollisia hankintoja tai sopimuksia.

Mikäli havaitsee tiedoissa virheen, se voidaan oikaista joko velkojan lähettämän kirjallisen ja perustellun oikaisuvaatimuksen tai muun luotettavan selvityksen nojalla. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: vaatimuksen esittäjän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedottiedot, joita pidetään virheellisinä perusteet, miksi rekisteröity tieto on virheellinen sekä pyyntö saada mahdollisesta kielteisestä päätöksestä kirjallinen todistus. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää osoitteeseen: Suomen Asiakastieto Oy, kuluttajaneuvonta, PL 16, 00581 Helsinki

Maksuhäiriön voi saada, jos saatavaan tai palveluun liittyvä maksu on maksamatta riittävän pitkän ajan. Kulutusluottohäiriössä maksun tulee olla rästissä yli 60 päivää. Jos velkaa vaaditaan takaisinmaksettavaksi Käräjäoikeudessa, tulee käräjäoikeuden päätöksestä maksuhäiriömerkintä. Lisäksi maksuhäiriömerkintä voi tulla ulosottolaitokselta.

Luottotietoja käytetään monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotietoja käytetään esim. rahaluoton myöntämisessä, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynnissä, asunnon vuokrauksessa, vakuutussopimusten teoissa sekä luotollisten tilien avaamisessa. Luottotietomerkintä voi olla monessa tapauksessa este tai se voi oleellisesti vaikeuttaa monien sopimusten tekemistä.

Tukea taloudellisiin ongelmiin voit hakea muun muassa oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonnasta sekä Takuu-Säätiöltä. Alla lisätietoa kyseisistä organisaatioista.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Neuvontaa järjestävät oikeusaputoimistot. Talous- ja velkaneuvonnan kotisivut osoitteessa https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html tarjoavat runsaasti ohjeita taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen. Samasta osoitteesta löydät lisäksi oman alueesi velkaneuvonnan yhteystiedot.

Takuu-Säätiö

Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää taloudellisessa kriisitilanteessa olevien henkilöiden itsenäistä selviytymistä. Takuu-Säätiö tarjoaa puhelinneuvontaa ja eteenpäin ohjausta velkavaikeuksien ratkaisemiseksi. Säätiö myöntää mm. takauksia pankkilainoihin, joilla voidaan yhdistää velkoja ylivelkatilanteessa ja järjestää tukihenkilötoimintaa vaikeisiin talousongelmiin joutuneille.

Takuu-Säätiön Velkalinjaan voit soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella sinua tai läheisiäsi koskevista rahahuolista. Velkalinja toimii numerossa 0800 9 8009 arkisin kello 10-14. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Takuusäätiöön chatin kautta. Lisätietoa ja ohjeita löydät Takuu-Säätiön verkkosivuilta www.takuu-saatio.fi.

Mikäli maksuhäiriön liittyvän velan on maksanut kokonaisuudessaan, voi tästä toimittaa tiedon Suomen Asiakastieto Oy:öön. Maksun suorituksesta kirjataan tieto maksuhäiriötiedon yhteyteen. Tieto maksun suorituksesta tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoitukseen on liitettävä luotettava selvitys maksun suorittamisesta, esimerkiksi velkojan antama todistus tai muu luotettava selvitys. Tieto pohjautuu rekisteröidyn pyyntöön. Maksunsuoritustietojen rekisteröinti tapahtuu viimeistään seuraavan arkipäivän aikana tiedon saannista. Maksunsuoritustiedot käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Tarkastamalla omat luottotiedot saa tietää, mitä tietoja luotonmyöntäjä näkee luottoa myöntäessä. Näin voi itse valmistautua paremmin luotonhakuun tai luottoneuvotteluihin. Vaikka luottotiedoissa on erittäin vähän virheitä, tarkastamalla omat tietonsa voi varmistua, että tiedot ovat oikein. Jos henkilöllä on luottotietomerkintöjä, omat tiedot tarkastamalla saa tietää myös kuka hänen tietojaan on kysynyt ja milloin. Sillä tavoin voi itse varmistua, että luottotiedot ovat luovutettu vain oikeisiin tarkoituksiin. Omat tiedot tarkastettuaan voi myös suunnitella, miten luottotietojaan voisi parantaa liittämällä maksuhäiriömerkintöihinsä selvityksen siitä, että on maksanut merkinnän takana olevat saatavat.

Maksuhäiriömerkinnän toteamisen jälkeen suoritettu maksu ei poista merkintää. Poikkeuksena ovat ulosoton toteamat suppeat ja pitkäkestoiset estemerkinnät, jotka poistuvat kun ulosottoviranomainen ilmoittaa kirjallisesti saatavan suorittamisesta tai velan vanhentumisesta. Julkishallinnollista saatavaa koskevaan suppeaan ulosottomerkintään (esim, perintäkulut) lisätään tieto vanhentumisesta. Merkintää ei poisteta.

Omat luottotiedot voi tarkastaa käyttämällä lakisääteistä tarkastusoikeutta. Lakisääteinen tarkastusoikeus on veloitukseton kerran 12 kuukaudessa. Sen voi tehdä käymällä Asiakastiedon palvelupisteessä osoitteessa Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki. Kuluttajaneuvonta on avoinna klo 13-15 arkipäivisin. Tietoja tarkastavan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, ajokortilla tai passilla. Lakisääteistä tarkastusoikeuttasi voit käyttää myös lähettämällä postitse tai sähköpostitse (omatieto@asiakastieto.fi) vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön Asiakastietoon. Pyyntöön mukaan tulee liittää henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus. Mikäli haluat vastauksen sähköpostitse, muista liittää pyyntöön voimassa oleva sähköpostiosoitteesi.

Mikäli tarkistaa toisen henkilön luottotiedot, on tärkeää käsitellä saatuja tietoja huolellisesti. Tietoja ei saa luovuttaa tai kertoa kolmannelle henkilölle tai taholle. Tietoja ei saa myös millään tavalla julkaista. Koska henkilön luottotietoja saa tarkastaa vain lain mukaisiin tarkoituksiin, tietojen kysyjän on tarvittaessa myöhemminkin pystyttävä selvittämään, miksi on kysynyt luottotietoja. Mikäli kysytyllä henkilöllä on luottotietomerkintöjä, hän saa halutessaan tiedon siitä, kuka hänen tietojaan on kysynyt ja milloin.

Luottotietolain mukaan henkilöluottotietoja saa kysyä seuraavilla perusteilla: Luoton myöntäminen Luotonvalvonta Perinnän suunnittelu Vastuuhenkilöasema (yrityksen tai vastuuhenkilön arviointi) Huoneenvuokrasopimus Työnhakijan tai työntekijän arviointi Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai viranomaistuen myöntäminen Takaus tai pantin anto Sopimusehtojen määrittely jos sopimuksen tekemisestä ei voi kieltäytyä Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen Lisäksi luottotietoja saa kysyä henkilön nimenomaisella omalla suostumuksella. Luottotietojen käyttäjä on tietojen kyselyn yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Tietojen kyselystä jää aina luottotietorekisteriin tieto kyselijästä ja käyttötarkoituksesta. Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen ilman lainmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta kysyjä saattaa joutua vastuuseen.

Työnantaja saa käyttää työtehtävään jo valitun työntekijän henkilöluottotietoja, kun työ edellyttää erityistä luotettavuutta ja työssä on mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Työnantajalla on vastaava oikeus myös, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät edellä mainitut kriteerit. Työnhakijan luottotiedot työnantaja saa kysyä, jos hän on palkkaamassa työnhakijaa tehtäviin, joihin sisältyy päätäntävaltaa tai itsenäistä harkintavaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia, joissa tehtävänä on taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta, joiden hoitamiseksi työnantaja antaa pääsyn työnantajan tai tämän asiakkaan suojattuihin liike- ja ammattisalaisuuksiin, joiden hoitaminen edellyttää sellaisia tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, joiden avulla voidaan siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja, joiden olennaisena osana on käsitellä ilman välitöntä valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä, jotka ovat työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä tai joiden luonteeseen pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa.

Henkilöluottotietoja hankkivan on ilmoitettava tietojen käytöstä etukäteen kyselyn kohteelle, kun kysely tehdään: Luotonmyöntöä varten Huoneenvuokrasopimusta tehtäessä Takausta tai panttia annettaessa Sopimusehtojen määrittämistä varten (kun sopimuksesta ei ole lupa kieltäytyä, välttämättömyyshyödyke) Tietojen kysyjän tulee kertoa kyselyn kohteelle, mistä rekisteritiedot hankitaan (Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä). Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti ennen tietojen hankintaa. Mikäli luottohakemus evätään luottotiedoista johtuen, on myös tästä kerrottava kyselyn kohteelle.

Vain henkilö, jolla on luottotiedoissa merkintöjä saa laillista tarkastusoikeuttaan käyttämällä tietää kenelle hänen luottotietonsa on luovutettu. Asiakastiedon ei ole luvallista säilyttää luottotietorekisterissä tietoa kyselystä, joka on kohdistunut henkilöön, jolla ei ole luottotietomerkintöjä. Tietovahti-palvelun hankkinut henkilö saa ilmoituksen sähköpostiinsa häneen kohdistuneesta kyselystä. Kirjautumalla Tietovahti-palveluun kuluttaja saa tiedon kyselyn tekijästä. Tiedot kyselijöistä säilytetään Tietovahti-palvelussa sen voimassaoloajan, kuitenkin korkeintaan vuoden.

Palvelussamme voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, luottokortilla tai mobiilimaksutavoilla Mobile Pay ja Siirto.

Maksamisen jälkeen raportti löytyy Omatieto-palvelusta 30 päivän ajan. Jos ostit käyttöösi Minun Omatietoni -palvelun, pääset kirjautumaan heti maksamisen jälkeen.

Kirjaudu palveluun tästä: https://www.asiakastieto.fi/omatieto/fi/signin

Ostaaksesi omatieto-sivustolta raportin tai palvelun, tarvitset omat verkkopankkitunnuksesi palveluun tunnistautumiseen. Tunnistautuminen pankkitunnusten avulla on keinomme varmistaa, että välitämme tietoja niille joille ne kuuluvat. Jos olet Minun Omatietoni palvelun käyttäjä, voit luoda käyttäjätunnuksen ja salasanan tunnistautumisen jälkeen, ja jatkossa voit asioida palvelussamme nopeammin käyttämällä näitä tunnuksia pankkitunnusten sijaan. Jos ostat tiedot toisesta henkilöstä, esimerkiksi asunnon vuokrausta varten, tarvitset myös tämän henkilön henkilöllisyystunnuksen.

Maksettuasi palvelun/raportin lähetämme sinulle automaattisesti kuitin ostoksestasi sähköpostiisi. Kuitti tulee erillisessä viestissä. Voit myös avata kuitin selaimen ikkunaan maksettuasi raportin tai palvelun.

mySafety korvaa identiteettivarkaudesta aiheutuneet taloudelliset vahingot sinulle aina 10 000 euroon asti. Tee ensin rikosilmoitus poliisille. Täytä sitten vahinkoilmoituslomake nettisivuillamme ja toimita tarvittavat liitteet, niin käsittelemme hakemuksesi mahdollisimman pian. Voit myös ottaa yhteyttä mySafetyn asiakaspalveluun, niin autamme mielellämme.

Kun saat ilmoituksen luottotietokyselystä, mieti oletko äskettäin esimerkiksi ostanut jotain osamaksusopimuksella, avannut uusia liittymiä tai hakenut pankilta lainatarjousta. Kirjautumalla Tietovahti-palveluun, näet luottokyselyn tarkemmat tiedot. Jos tunnistat luottokyselytapahtuman, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos et tunnista luottokyselytapahtumaa, ota välittömästi yhteyttä mySafetyn asiakaspalveluun. Autamme sinua asian selvittelyssä, ja mikäli kyse on identiteettivarkaudesta, neuvomme sinua tekemään poliisille rikosilmoituksen ja miten edetä tilanteen kanssa. HUOM. Emme näe henkilökohtaisia tietojasi Tietovahti-palvelussa, joten otathan talteen tiedot epäilyttävistä luottotietokyselystä kun soitat asiakaspalveluumme.

Luottotietokyselyn syyt: Henkilön luottotietoja on oikeus kysyä Luottotietolain 19§:n mukaisissa tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat: Luoton myöntäminen: Luoton myöntämistä on normaalin rahaluoton myöntämisen lisäksi mm. laskulla myyminen, rahoitussopimuksen teko, luottokortin myöntäminen, luotollisen tilin avaaminen ja mm. puhelinliittymän avaaminen. Luotonvalvonta: Luotonvalvontaa varten voidaan tietoja kysyä, jos henkilöllä on luotollinen tili, luottokortti tai muuta maksamatonta luottoa. Perintä: Luottotietoja voi kysyä perinnän suunnittelussa tai muissa perinnän eri vaiheissa. Työhönotto: Työnhakijan tiedot on oikeus tarkistaa, jos henkilöä ollaan palkkaamassa tehtävään, joka vaatii erityistä luottamusta tai jos henkilö on välittömässä taloudellisessa vastuussa työnantajan omaisuudesta. Huoneenvuokraus: Luottotietoja voi kysyä, jos henkilö on vuokraamassa asuntoa tai muuta tilaa. Vastuuhenkilöasema: Yrityksen vastuuhenkilön tiedot on oikeus tarkastaa silloin kun arvioidaan yrityksen taloudellista asemaa. Yrityksen taloudellista asemaa arvioidaan esimerkiksi, kun yritys hakee luottoa, tekee sopimuksia, jne. Suostumus: Henkilön luottotiedot on oikeus tarkistaa henkilön suostumuksella. Viranomaisen tiedonsaantioikeus: Viranomaisella on lakiin perustuva oikeus hakea tietoa esimerkiksi tuen myöntämisen yhteydessä. Takaus tai pantin antoa varten tapahtuva tarkastus. Sopimusehdot: Henkilön luottotietoja on oikeus tarkistaa sopimusehtojen määrittelyyn, mikäli sopimuksen tekemisestä ei voi kieltäytyä. Hoitokyvyn määrittely: Todistus velvoitteiden hoitokyvystä tai rahanpesun estäminen. HUOM! Henkilöluottotietojen kysyminen ilman laissa mainittua perustetta (esimerkiksi uteliaisuudesta) tai väärän käyttötarkoituksen antaminen on lain mukaan rangaistava teko.

ID-Turva on toistaiseksi voimassa oleva vakuutus, joten sinun ei tarvitse huolehtia sen uusimisesta (näin et myöskään voi jäädä ilman turvaa vahingossa). Laskutamme vakuutuksesi kerran vuodessa. Mikäli haluat irtisanoa vakuutuksen, lähetä mySafetylle kirjallinen ilmoitus irtisanomisesta.

mySafetyn asiakaspalvelu ja neuvonta 09 4270 4000 arkisin 9-17

Luottoluokkani-luottoluokitus huomio henkilön luottotiedot, yritysyhteydet ja iän. Luottotietolaki määrittelee mitä tietoja henkilöstä saa käyttää ja minkälaiset yritysyhteydet voivat luokitukseen vaikuttaa. Yritysyhteyden vaikutus luokitukseen lakkaa heti, kun yhteys katkeaa ja tieto päivittyy yrityksen tietoihin. Yhteys saa silti näkyä henkilön tiedoissa vuoden, jos yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.

Henkilön luottoluokitusta muodostettaessa yritysyhteyksistä huomioidaan kytkösyrityksen maksuhäiriö- tai konkurssitilanne sekä luottoluokitus. Kytkösyrityksen luottoluokitus tarkistetaan Asiakastiedon yritystietorekisteristä. Yritysyhteydet voivat vaikuttaa henkilön luottoluokitukseen positiivisesti tai negatiivisesti. Tiedot henkilön yhteyksistä yrityksiin saadaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä kaupparekisteristä (vastuuasemat yrityksissä ja perustajaosakkaat) sekä yrityksiltä itseltään (osakastiedot).

Luottotietolaki määrittelee mitkä yhteydet voidaan luokittelussa huomioida: Luottotietolaki 3 § Kohta 3) yrityksen vastuuhenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka merkitään viranomaisen julkiseen rekisteriin yhtiömiehenä, vastuunalaisena yhtiömiehenä, toimitusjohtajana, yrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka henkilönä, jolla on prokura- tai nimenkirjoitusoikeus.

Henkilön ikä lasketaan henkilötunnuksesta, joka varmistetaan tupas-tunnistautumisen perusteella. Henkilön iän vaikutus luottoluokitukseen perustuu tilastollisen mallin mukaisesta todennäköisyydestä saada uusia maksuhäiriömerkintöjä eri ikäluokissa.

A+, A ja A- -luokkiin luokitelluilla henkilöillä ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Niinpä he yleensä täyttävät luotonantajan luottokelpoisuusvaatimuksen. Luotonantaja kuitenkin tekee luottopäätöksen itse ja päätös saattaa perustua muuhunkin kuin Asiakastiedon rekistereistä saatuun tietoon kuten luottohakemuksessa kysyttyyn tai Väestörekisteristä hankittuun. Luotonantaja voi myös painottaa tietojen merkitystä eri tavalla kuin pohjana oleva tilastomalli.

Oma Luottokielto -merkinnän voi poistaa asiakastiedon verkkosivuston kautta. Merkinnän voi poistaa ainoastaan henkilö itse. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, jolloin Suomen Asiakastieto saa varmuuden, että poistoa on tekemässä henkilö itse. Tunnistautumisen jälkeen oma luottokielto poistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Oma luottokielto on henkilön itselleen asettama luottotietomerkintä. Vaikka tieto tallennetaan luottotietorekisteriin, kyseessä ei ole maksuhäiriö, vaan se on ns. muu luottotietomerkintä.

Oma luottokielto kannattaa asettaa, jos epäilee, että joku käyttää väärin omaa henkilöllisyyttä esim. luotonhaussa tai luotollisissa ostoksissa. Oma luottokielto kannattaa myös asettaa, jos on hukannut henkilöpaperit (henkilöllisyystodistuksen, passin tai ajokortin) ja epäilee, että joku voi käyttää niitä vilpillisiin tarkoituksiin. Oma Luottokielto -merkinnän voi asettaa myös, jos haluaa rajoittaa itse aiheuttamaa velkaantumista. Luotonhaku- tai sopimuksentekotilanteessa Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietoja käyttävät (esim. pankit, rahoitus- ja vakuutusyhtiöt sekä postimyyntiyritykset) saavat tiedon omasta luottokiellosta. Tiedon perusteella luotonmyöntäjällä on mahdollisuus varmistaa tarkemmin luotonhakijan henkilöllisyys. Tällä tavoin väärinkäytön mahdollisuus pienenee.

Oma luottokielto on voimassa kaksi vuotta. Henkilö itse voi poistaa oman luottokiellon halutessaan. Poistaminen onnistuu omatieto.fi -palvelun kautta. Tarvitset siihen verkkopankkitunnukset. Halutessa oman luottokiellon voi myös uudistaa, jolloin sen voimassaolo jatkuu kaksi vuotta uudistamisajankohdasta.

Oma Luottokielto -merkinnän voi asettaa Asiakastiedon omatietos-verkkosivuilla. Palvelussa täytetään tarvittavat tiedot sekä suoritetaan maksu. Ilmoituksen perusteella Oma luottokielto tallennetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin viimeistään seuraavana arkipäivänä ja siitä lähetetään todistus postitse.

Kun oma luottokielto on tallennettu luottotietorekisteriin, lähetetään henkilölle todistus, josta käy ilmi, että kyse on itse asetetusta omasta luottokiellosta. Sinun tulee pyydettäessä esittää todistus merkinnästä. Kaikki luotonantajat eivät kuitenkaan myönnä luottoa henkilölle, joilla on Oma luottokielto -merkintä.

Oma luottokielto merkintä ei poista henkilön omaa vastuuta väärinkäytöksistä. Oma luottokielto voi vähentää väärinkäytöksiä, mutta se ei välttämättä estä niitä kaikkia. Henkilön itse on valvottava oman henkilöllisyytensä käyttöä. Mikäli henkilö havaitsee henkilöllisyyttään käytetyn väärin, on hänen itse otettava välittömästi yhteyttä siihen yritykseen, jossa se on tapahtunut. Suomen Asiakastieto Oy ei vastaa mistään väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.

Suomen Asiakastiedon välittämä positiivinen luottotieto koskee kuluttajan muita lainavelvoitteita ja niiden hoitoa. Asiakastieto ei rekisteröi tietoa, vaan on rakentanut järjestelmän, jossa luotonantajat välittävät toisilleen tietoa heiltä haetuista lainoista ja niiden hoidosta. Tietojen käyttöön kysytään aina erikseen kuluttajan suostumus. Välitettävät positiiviset tiedot ovat: - Kuinka paljon henkilö on yhteensä hakenut lainaa järjestelmää käyttävistä yrityksistä - kuinka monta luottoa henkilöllä on - Kuinka suuri osa lainasta on erääntynyt yli 60 päivää sitten - Kuinka suuren summan henkilö lyhentää lainojaan kuukaudessa

Tietoa välitetään, jotta yritykset voivat välttää luottotappioita eikä kuluttaja ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä kuluttajan että yrityksen etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Yritykset, jotka osallistuvat positiivisten tietojen vaihtamiseen Asiakastiedon luoman järjestelmän puitteissa löydät täältä: https://www.asiakastieto.fi/web/fi/positiivinen-tieto/positiiviset-luottotiedot-kuluttajaluottojen-kyselyjarjestelmassa.html

Luotonhakijalta kysytään aina suostumus positiivisten luottotietojen hakemiseen. Luottoa voi hakea ilman suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista

Järjestelmä on luotu kuluttajaluottojen myöntämistä varten. Järjestelmään osallistuu kuluttajaluottoa myöntäviä tahoja. Ajan tasalla olevan tiedon käyttäjistä voit kysyä kuluttajaneuvonnastamme.

Negatiivinen luottotieto on Suomessa luottotietorekisteristä saatavaa maksuhäiriötietoa. Positiivinen luottotieto taas on muuta sellaista tietoa, joka kuvaa henkilön kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa. Tällaista tietoa on kerätty perinteisesti luotonhakijalta itseltään, kysymällä esimerkiksi palkkakuitti tai tiedot muista lainoista. Tieto voi vaikuttaa henkilön lainanmaksukykyyn myönteisesti tai kielteisesti.

Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin, kun harkitaan luoton myöntämistä. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat jokainen allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Positiivinen luottotietorekisteri on nimensä mukaisesti keskitetty rekisteri mihin luotonmyöntäjät päivittävät tietonsa esimerkiksi kuukausittain. Tällainen rekisteri on käytössä mm. Ruotsissa ja suurimmassa osassa Euroopan maista. Asiakastiedon ylläpitämässä järjestelmässä positiiviset luottotiedot kerätään kuluttajan toimeksiannosta tapauskohtaisesti ja ajantasaisesti. Tietoja ei tallenneta luottotietorekisteriin eikä järjestelmässä perusteta uutta rekisteriä.

Järjestelmän toimivuus perustuu sekä kuluttajien että luotonmyöntäjien luottamukseen. Järjestelmän sisältämiä tietoa käytetään samoja tiukkoja vaatimuksia kuin muunlaisenkin luottotiedon käyttöön. Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeässä asemassa Asiakastiedon toimintaperiaatteissa.

Valitettavasti haullasi ei löytynyt yhtään tulosta. Ole hyvä ja yritä uudelleen eri hakusanoilla.