Usein kysytyt kysymykset  ›  Toisen henkilön luottotiedot  ›  Milloin on sallittua kysyä toisen henkilön luottotietoja?

Milloin on sallittua kysyä toisen henkilön luottotietoja?

Luottotietolain mukaan henkilöluottotietoja saa kysyä seuraavilla perusteilla:

  • Luoton myöntäminen
  • Luotonvalvonta
  • Perinnän suunnittelu
  • Vastuuhenkilöasema (yrityksen tai vastuuhenkilön arviointi)
  • Huoneenvuokrasopimus
  • Työnhakijan tai työntekijän arviointi
  • Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai viranomaistuen myöntäminen
  • Takaus tai pantin anto
  • Sopimusehtojen määrittely jos sopimuksen tekemisestä ei voi kieltäytyä
  • Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen
Luottotietojen käyttäjän on tietojen kyselyn yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Tietojen kyselystä jää aina luottotietorekisteriin tieto kyselijästä ja käyttötarkoituksesta. Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen ilman lainmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta kysyjä saattaa joutua vastuuseen.