Suomen Asiakastieto Oy
Yhteensä {{ cart.getSum() | price }}
Ostoskorisi on tyhjä. Tee uusi haku.

Yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Päivitetty 1.1.2020

Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa sinulle, minkä tyyppistä tietoa keräämme palveluiden sivustojen (”Sivusto”) käyttäjistä (”käyttäjä”, ”sinä”), kuinka käytämme tuota tietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Kerromme myös evästekäytännöistämme Sivustollamme ja kolmansien osapuolien sivustoilla. Tutustu tähän huolellisesti. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Suomen Asiakastieto Oy

Y-tunnus

01110279

Kotipaikka

Helsinki

Osoite

Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Risto Kallio

3. Rekisterin nimi

Asiakastiedon asiakasrekisteri Yritystietoverkkopalvelun ja Ostopalvelun käyttäjistä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastiedon käyttäjähallintajärjestelmään liittyvä henkilörekisteri henkilöistä, jotka käyttävät kyseistä Asiakastiedon palvelua.

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sivustoon ja palveluihimme liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Sivuston ja palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen Sivuston personointi ja mainonnan kohdentaminen
 • Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Asiakaspuheluiden nauhoituksia voidaan käyttää palvelutapahtumien todentamiseksi, sinun ja Asiakastiedon oikeusturvan varmistamiseksi, koulutustarkoituksiin, palvelun laadun kehittämiseksi sekä turvallisuussyistä.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. b. kohdan mukainen sopimuksen täytäntöönpano (rekisteröity käyttää Asiakastiedon palveluita asiakkaana).

6. Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja käyttäjältä itseltään Sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi rekisteröitymisen, palveluiden käytön ja asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan käyttäjältä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää Väestörekisteriä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämää kieltorekisteriä sekä muita vastaavia rekistereitä. Jäljempänä kuvattujen evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää Sivustoa tai palveluitamme.

Henkilötiedot joita keräämme käyttäjistä Sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymäaika, vakituinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria, maksutapa
 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet, kuten asiakasnumero, yritystunnus, yrityksen nimi, verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkaminen ja päättyminen, suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot, asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot, asiakkaan ryhmittelytiedot, tiedot ulkoisista tietolähteistä, kampanjoiden tiedot, asiakkaan palveluiden käyttö- ja kontaktihistoria, asiakaspalaute, käyttäjätilin tiedot tai väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot
 • Palvelu- ja maksutapahtumatiedot, kuten palvelutapahtuma- ja myyntitiedot, palvelukohtaiset asiakastiedot, personointitiedot, sovellusten ja palveluiden lokitiedot sekä tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot tai maksutapahtumat yritys- ja kuluttajatietopalveluissa ja maksunvälitystiedot

7. Evästekäytäntö

Sivustolla käytettävät evästeet

Keräämme Sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Evästeitä käytetään myös erilaisille asiakasryhmille tarkoitetun personoidun sisällön näyttämiseen sivustollamme.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy Sivuston käyttämisen jälkeen
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeet kolmansien osapuolien sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös Sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
 • tieto siitä, onko mainos avattu
 • tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen tai sisällön personointiin.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti.

a) Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
 • Osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille
 • henkilön valitsemien palveluiden toteuttamiseksi henkilön hyväksynnällä

b) Automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Palveluntarjoajille, kuten tietojen analysointiin ja verkkomainontaan erikoistuneille yhtiöille
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
 • Osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille

Asiakastietoja voidaan siirtää Asiakastiedon suoramarkkinointirekisteriin ja käsitellä Asiakastiedon suoramarkkinointirekisteriselosteessa informoidulla tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, esim. mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa, sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä.

10. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

11. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Ainoastaan määrätyillä Asiakastiedon ja Asiakastiedon toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Rekisteriä ylläpidetään palveluntarjoajan tiloissa, jotka kuuluvat turvallisuudeltaan ja olosuhteiltaan S3 turvaluokkaan. Se vastaa tasoltaan VAHTI-ohjeessa 1/2002 "Tietoteknisten laitetilojen turvallisuus-suositus" määriteltyä toimitilaluokkaa 4. Järjestelmien operointi on Asiakastiedon vastuulla. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tietovarastot varmistetaan päivittäin.

12. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiisi.

Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Asiakastieto Oy / Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

13. Muutokset Tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.