TarkkaFyrkka - Nuorten taloustaitojen kehityshanke

TarkkaFyrkka on Asiakastiedon nuorille suunnattu oman taloudenhallinnan kehityshanke. TarkkaFyrkkaa on ollut kehittämässä vuosien saatossa monta eri kumppania (mm. Takuu-Säätiö, Talous ja nuoret TAT, Nuoret yrittäjät). Nykyään TarkkaFyrkka-toteutetaan yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Pääasiallinen kohderyhmä on täysi-ikäisyyden läheisyydessä olevat nuoret, joilla taloudellinen vastuu on pian lisääntymässä. 

Lisätietoa TarkkaFyrkasta saat heikki.ruponen@asiakastieto.fi.

TarkkaFyrkka-materiaalipankkiin pääset tästä. Materiaalia voi käyttää vapaasti mm. opetuksessa lähteet mainiten. TarkkaFyrkka rakentuu nuorten työpajoista, nuorten kanssa työsteleville suunnatuista webinaareista, materiaalipankista ja muusta TarkkaFyrkka-toiminnasta sekä julkaisuista.

TarkkaFyrkan tapahtumia voi seurata Twitterissä, Facebookissa ja Instagrammissa #TarkkaFyrkka. 

TarkkaFyrkka-sarjakuvatyöpa sai HundrED-organisaatiolta 2019 tunnustuksen, jossa se valittiin yhdeksi kymmenestä nuorille suunnatuista talouskasvatuksen hyvistä innovaatioista. Lisätietoa täältä »

#TarkkaFyrkka - rahahuolia?

Hankkeen tavoitteena on ylivelkaantumisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Lisäksi etsitään keinoja ylivelkaantumisesta selviämiseen: millaisia ratkaisuja on olemassa? Kenen kanssa voi keskustella oman taloutensa haasteista ja mistä saa apua?#TarkkaFyrkka-työpajat kannustavat hakemaan apua rahahuoliin riittävän aikaisessa vaiheessa.

Työpajat herättelevät tarkastelemaan teemaa myös tunteiden ja puheeksiottamisen näkökulmasta. Raha-asiat ovat usein vahvasti tunnelatautuneita, minkä huomioiminen on tärkeä osa keskustelua. Työpajojen kautta nuoret voivat oppia ymmärtämään raha-asioiden ja tunteiden yhteyden ongelmien kasaantumisessa ja ratkaisemisessa. Samalla ne tarjoavat valmiuksia auttaa esimerkiksi apua tarvitsevaa läheistä.

Tutustu tarkemmin materiaaleihin Nuorten Akatemian sivuilla. Samalta sivulta voi tilata työpajan myös kouluunsa. Lue lisää »

#TarkkaFyrkka 2019 - nuorilta nuorille

Maksuhäiriöisten määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna selvästi. Maksuhäiriöisiä henkilöitä on tällä hetkellä 383 500. Vaikka alle 25-vuotiaiden maksuhäiriöisten määrä on hieman laskenut, on kyseessä iso ongelma, jolla on vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Monen nuoren maksuhäiriö johtuu siitä, että omaan ongelmaan ei ole osattu kysyä apua ajoissa.

Vuonna 2019 #TarkkaFyrkka-hankkeen tavoitteena on luoda vertaistukimalli, joka ohjaa riskiryhmät aiemmin tuen pariin. 

Lue TarkkaFyrkka-blogeja

Häpeä aiheuttaa maksuhäiriöitä - Nuorten kanssa kehitetty työpajamalli auttaa ottamaan talousongelmat puheeksi sekä suomeksi että ruotsiksi

    

Videolla oppilaat kertovat omasta talouden hallinnastaan ja opettaja kuvailee miten nuorten talousongelmat näkyvät koulussa. 

Katso mistä osista TarkkaFyrkka-oppitunti voi esimerkiksi rakentua

TarkkaFyrkka-materiaaleja voi vapaasti hyödyntä esimerkiksi oppitunneilla.

2018 TarkkaFyrkka-sarjakuvatyöpajat (lukiot ja ammattikoulut)

Vuonna 2018 TarkkaFyrkka -työpajat koostuivat talousopetuksen lisäksi osuudesta, jossa piirrettiin aiheeseen liittyviä sarjakuvia. Voit tutustua sarjakuviin Asiakastiedon Facebook-sivuilla. Esimerkki TarkkaFyrkka-sarjakuvasta alapuolella (piirretty TarkkaFyrkka-kouluvierailijoiden koulutustilaisuudessa). Tutustu TarkkaFyrkka-materiaaleihin tästä »

2017 Talousoppia yläasteensa päättäville

Vuonna 2017 TarkkaFyrkka koostui 50 oppitunnista, jotka pidettiin keväällä yläasteen yhdeksännellä luokalla oleville nuorille. Linkki 2017 oppitunnin materiaaliin: https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaalit/tarkkafyrkka-nuoret-taloudehallinnan-taitureina/

Tietoa luottotiedoista

Milloin ja mistä maksuhäiriö tulee?

Maksuhäiriön voi saada, jos saatavaan tai palveluun liittyvä maksu on maksamatta riittävän pitkän ajan. Kulutusluottohäiriössä maksun tulee olla rästissä yli 60 päivää. Jos velkaa vaaditaan takaisinmaksettavaksi Käräjäoikeudessa, tulee käräjäoikeuden päätöksestä maksuhäiriömerkintä. Lisäksi maksuhäiriömerkintä voi tulla ulosottolaitokselta. 

Mitä maksuhäiriö tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on?

Luottotietoja käytetään monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotietoja käytetään esim. rahaluoton myöntämisessä, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynnissä, asunnon vuokrauksessa, vakuutussopimusten teoissa sekä luotollisten tilien avaamisessa. Jos henkilöllä on maksuhäiriö, estää se monesti luotollisen sopimuksen tekemisen tai ainakin vaikeuttaa sitä huomattavasti. 

Mitä, jos maksuhäiriö uhkaa?

Jos et pysty maksamaan ajoissa laskuja, ota ensiksi yhteyttä siihen tahoon, jolta lasku on tullut. Monesti yritykset suostuvat sopimaan maksuaikojen pidennyksestä. Jos maksamattomia laskuja on kertynyt useita, kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi kunnan velkaneuvontaan tai Takuusäätiöön. Nämä tahot antavat hyviä neuvoja mitä oman taloustilanteen parantamiseksi kannattaa tehdä.

Lisätietoa luottotiedoista ja omien luottotietojen selvittämisestä saat Suomen Asiakastieto Oy:n Omatieto-verkkopalvelusta.


TarkkaFyrkka

Seuraa meitä somessa #tarkkafyrkka ja @Asiakastieto


Kiinnostuitko TarkkaFyrkasta?

TarkkaFyrkka toteutetaan yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Lue lisää TarkkaFyrkasta.