Yritys- ja päättäjätiedon ylläpito ja käyttö markkinointitarkoituksiin 

Asiakastieto ylläpitää kattavaa yksityistä yritystietokantaa yrityksistä, yhteisöistä, yhdistyksistä, säätiöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista. Organisaatioiden perus- ja taustatietojen lisäksi tietokannassa ylläpidetään päättäjätietoa vastuuhenkilöasemaan tai ns. asemavaltuutukseen perustuen

1. Tiedon ylläpitäminen

Oman tiedonhankinnan lisäksi Asiakastieto käyttää tietokantansa ylläpitämisessä ainoastaan luotettavia, julkisia tietolähteitä.

Julkiset tietolähteet

Yritys- ja päättäjätiedot päivittyvät Asiakastiedon tietokantaan päivittäin lukuisista julkisista lähteistä, kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tiedot käsittävät yrityksen tai organisaation perus- ja yhteystiedot (mm. nimitieto, y-tunnus, käynti- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköposti- ja www-osoite) sekä taustatiedot (mm. toimiala- ja luokkatiedot).

 

Yritykset tietolähteenä

Kun yrityksen tai organisaation henkilökuntamäärä on yli 9 henkilöä, Asiakastieto ottaa yhteyttä yritykseen päivittääkseen päättäjätiedot. Tietoja päivitetään puhelimitse tai sähköpostitse vähintään kerran vuodessa. Tiedot käsittävät yrityksessä työskentelevien päättäjien etu- ja sukunimen, vastuualueen sekä yhteystiedot (käynti- ja postiosoite sekä sähköpostiosoite).

2. Tiedon laadullistaminen

Julkisista lähteistä ja yrityksiltä itseltään saadut yritys- ja organisaatiotiedot laadullistetaan sähköisen markkinoinnin käyttöön lisäämällä yritystietoihin asianomaisen organisaation vastuuhenkilöt (esim. toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, elinkeinonharjoittaja ja vastuunalainen yhtiömies). Yrityksen muut päättäjät lisätään yritystietoihin 16 vastuualueen perusteella (esim. myynnin johtamisesta vastaava, riskienhallinnasta vastaava tai tietyistä hankinnoista vastaava päättäjä).  

3. Tiedon luovuttaminen

Asiakastieto luovuttaa edellä mainittuja tietoja asiakkaidensa asiakasrekisterien ylläpitämiseen tai markkinointikäyttötarkoituksiin joko Poimintapalvelun tai Kohderyhmäpalvelun välityksellä.

Markkinointikäytön yhteydessä asiakas ohjeistetaan tutustumaan ASML:n B2B-sähköpostimarkkinoinnin pelisääntöihin.  Päättäjätiedon kohteella on halutessaan oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen suoramarkkinointikäyttöön ilmoittamalla tästä Asiakastiedon asiakaspalveluun:
asiakaspalvelu@asiakastieto.fi

4. Tiedon käyttäminen

Kun Asiakastieto luovuttaa yritys- ja päättäjätietoja yritysasasiakkaansa käyttöön, asiakkaasta tulee rekisteritiedon ylläpitäjä. Ylläpitäjä vastaa rekisterissään olevan tiedon ajantasaisuudesta. Mikäli rekisterin ylläpitäjä ei huolehdi tietojen tuoreudesta ja rekisteri sisältää vanhentuneita ja jopa vääriä osoitteita tai rekisteriä käytetään spämmäämiseen, riski sähköpostipalvelimen mustalle listalle joutumisesta on suuri. On tärkeää varmistua oman tai ostetun asiakasrekisterin ajantasaisuudesta sekä käytettävän kohderyhmän mahdollisimman tarkasta rajaamisesta.

Tutustu B2B-sähköpostimarkkinoinnin pelisääntöihin »