Yritys- ja päättäjätiedon ylläpito ja käyttö markkinointitarkoituksiin 

Asiakastieto ylläpitää kattavaa yritystietokantaa yrityksistä, yhteisöistä, yhdistyksistä, säätiöistä ja julkisen hallinnon organisaatioista. Organisaatioiden perus- ja taustatietojen lisäksi tietokantaan kerätään ja siinä ylläpidetään päättäjätietoa. Lue lisää tietosuojasta Asiakastiedossa.

1. Tiedon ylläpitäminen

Oman tiedonhankinnan lisäksi Asiakastieto käyttää tietokantansa ylläpitämisessä ainoastaan luotettavia, julkisia tietolähteitä.

Julkiset tietolähteet

Yritys- ja päättäjätiedot päivittyvät Asiakastiedon tietokantaan päivittäin lukuisista julkisista lähteistä, kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tiedot käsittävät yrityksen tai organisaation perus- ja yhteystiedot (mm. nimitieto, y-tunnus, käynti- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköposti- ja www-osoite) sekä taustatiedot (mm. toimiala- ja luokkatiedot).
 
Yritykset tietolähteenä

Asiakastieto kerää yritys- ja päättäjätietoja tarvittaessa myös yrityksiltä itseltään.

2. Tiedon laadullistaminen

Julkisista lähteistä ja yrityksiltä itseltään saadut yritys- ja organisaatiotiedot laadullistetaan sähköisen markkinoinnin käyttöön lisäämällä yritystietoihin asianomaisen organisaation päättäjiä ja vaikuttajia sekä näiden titteleitä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.

3. Tiedon luovuttaminen

Asiakastieto luovuttaa edellä mainittuja tietoja asiakkaidensa markkinointikäyttötarkoituksiin tai asiakasrekisterien ylläpitämiseen omien palveluidensa kautta. Markkinointikäytön yhteydessä asiakas ohjeistetaan tutustumaan ASML:n B2B-sähköpostimarkkinoinnin pelisääntöihin. Päättäjätiedon kohteella on halutessaan oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen suoramarkkinointikäyttöön ilmoittamalla tästä markkinoivalle yritykselle tai Asiakastiedolle asiakaspalvelu@asiakastieto.fi

4. Tiedon käyttäminen

Kun Asiakastieto luovuttaa yritys- ja päättäjätietoja asiakkaidensa markkinointikäyttöön, on tiedon käyttöaika rajattu 2 kk käyttöaikaan. Asiakasrekisterin päivityksen jälkeen asiakas vastaa itse rekisterissään olevan tiedon ajantasaisuudesta. Mikäli rekisterin ylläpitäjä ei huolehdi tietojen tuoreudesta ja rekisteri sisältää vanhentuneita ja jopa vääriä osoitteita tai rekisteriä käytetään spämmäämiseen, riski sähköpostipalvelimen mustalle listalle joutumisesta on suuri. On tärkeää varmistua oman tai ostetun asiakasrekisterin ajantasaisuudesta sekä käytettävän kohderyhmän mahdollisimman tarkasta rajaamisesta.