Building trust in the everyday.

Suomen Asiakastieto on yksi Suomen johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Keräämme ja jalostamme dataa ja informaatiota analysoiduiksi datamalleiksi ja tiedoksi, joita käytetään ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelumme auttavat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Autamme monia eri toimialoja, joista suurimpia ovat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä palveluala.

Asiakastieto on osa pohjoismaista asiantuntijayritystä Enento Groupia, jonka liikevaihto vuodelle 2023 oli 155,9 miljoonaa euroa ja jolla on 404 työntekijää kahdeksassa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Konsernimme kotisivut löytyvät osoitteesta enento.com

Vastuullisuusohjelmamme on jaettu neljään osa-alueeseen: 

1) Vaikutus yhteiskunnan taloudelliseen kestävyyteen
2) Vastuullisuuspalveluiden tuotekehitys
3) Asiakastiedon ympäristövaikutukset
4) Asiakastieto vastuullisena työpaikkana

 

Enento

- Our history and purpose

 

 Jokaisen ihmisen, yrityksen ja yhteiskunnan kestävällä
menestyksellä on yhteinen nimittäjä. Luottamus.

Yli sadan vuoden ajan olemme työksemme pitäneet huolta siitä, että tärkeät arjen päätökset kuten asunnon ostaminen tai yritysten väliset kaupat voivat perustua riippumattomaan ja luotettavaan tietoon. Meidän intohimomme on muuttaa data tiedoksi, joka mahdollistaa luottamuksen ihmisten, yritysten yhteiskunnan välisissä kanssakäymisissä. 

Asiakastieto on puolueeton tiedontuottaja, joka luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta liiketoimintaan. Näin turvaamme sekä yritysten että kuluttajien toimintamahdollisuudet luottoihin ja kaupankäyntiin liittyvissä asioissa.

Tiiviillä yhteistyöllä alan järjestöjen ja maailman johtavien tietopalveluyritysten kanssa varmistamme, että asiakkaamme saavat nopeasti käyttöönsä merkittävimmät kansainväliset palveluinnovaatiot.


Yritysvastuu on osa liiketoimintaa

Toimintamme perustuu maailmalla yleisimmin käytössä olevaan ISO 9001:2015 sertifioituun laatujärjestelmään, joka takaa palveluiden tasalaatuisuuden ja ratkaisujen toimittamisen sopimusten mukaisesti. Oleellisena osana laatujärjestelmää on prosessien ja laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen.

Helsingin pörssissä noteerattuna yhtiönä olemme sitoutuneet noudattamaan viranomaismääräyksiä, lakeja ja säädöksiä. Asiakastieto on suomalainen yhtiö, joka maksaa veronsa Suomeen.
 

Arvot

We grow together
Meillä on rohkeutta ja valmiutta muutokseen sekä itsemme ja toistemme haastamiseen.  Tunnemme olomme turvalliseksi esittää eriäviä mielipiteitä sekä ottaa vastaan epäonnistumisia, joiden kautta voimme kehittyä. Kehitämme uusia innovaatioita ja uusia ajattelutapoja eri osastojen kanssa yhteistyössä ja olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti itseämme ja toimintaamme.
 
We Build Trust
Pidämme lupauksemme, luotamme toisiimme ja teemme kestäviä päätöksiä. Olemme myös rohkeita ja avoimia kommunikoimaan ja ottamaan vastuuta.
 
We care and dare
Uskallamme olla omia itsejämme ja arvostamme yhdenvertaisuutta. Kunnianhimoisina ja luottavaisina olemme mukana luomassa uusia ratkaisuja ja uusia mahdollisuuksia.


Historia

Yhtiönä Suomen Asiakastieto Oy:n historia ulottuu vuoteen 1961, jolloin luottotietoyhdistykset ja liikepankit yhdessä tukku- ja vähittäiskaupan toimijoiden kanssa perustivat osamaksukaupan tueksi Luottokontrolli Oy:n, josta tuli vuonna 1988 Suomen Asiakastieto Oy. Laskemme oman työmme käynnistyneen kuitenkin jo joulukuussa 1905, jolloin suomalaisen luottotietotoiminnan voidaan katsoa Suomen Luotonantajayhdistyksen perustamisesta alkaneen.

Luottotietotoiminta oli 1900-luvun alusta aina 1980-luvulle asti pitkälti manuaalista tiedonhakua. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua 1990-luvun alussa, kun viranomaiset alkoivat tallentaa tietoja elektronisiin tietopankkeihin. Täsmällisten tunnusten rekisteröinti mahdollisti myös sen, yritysten johdon tietoja saattoi automaattisesti yhdistää yritysten tietoihin.

Luottotietoalan digitalisaation voidaan katsoa alkaneen vuonna 1995, kun Asiakastieto ja Suomen Luottotieto-osuuskunta esittelivät uudet luokituspalvelunsa. Niissä kiteytyi uuden taloustiedon perusvaatimus: suuri määrä tietoa oli suodatettu niin, että jäljelle jäi mahdollisimman yksikäsitteinen luottosuositus. Tietokone kykeni tilastollisiin todennäköisyyksiin perustuen mallintamaan yrityksen luottokelpoisuuden täysin automaattisesti, sekunnin murto-osassa. Luokitukset saivat lisää luotettavuutta, kun osayhtiölain muutos 1999 velvoitti kaikki osakeyhtiöt julkistamaan tilinpäätöksensä.

2000-luvulla muutoksen tahti on koko ajan kiihtynyt niin, että nyt Asiakastiedon valikoimassa on lähes pelkästään digitaalisia, jatkuvasti pidemmälle jalostettuja ja laajempaan tietomäärään perustuvia palveluita.