Parhaat päätökset helposti


Suomen Asiakastieto Oy on yksi Suomen johtavista yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalvelujen toimittajista. Autamme yrityksiä tehostamaan päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla yritys- ja luottotietoratkaisuilla.

Asiakastiedon kehittyvä ydin on kattava yritystietokanta, joka sisältää useista julkisista ja yksityisistä lähteistä jatkuvasti päivittyvää tietoa suomalaisyrityksistä, niiden juridista vastuuhenkilöistä ja päättäjistä. Ylläpidämme myös rekisteriä yksityishenkilöiden luottotiedoista. Yksittäisiä tietoja rikastamalla, yhdistelemällä ja analysoimalla tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä parhaat päätökset helposti kaikissa omien asiakkuuksiensa elinkaaren vaiheissa.

 

Läpinäkyvyyttä ja luottamusta

Asiakastieto on puolueeton tiedontuottaja, joka luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta liiketoimintaan. Näin turvaamme sekä yritysten että kuluttajien toimintamahdollisuudet luottoihin ja kaupankäyntiin liittyvissä asioissa. Palveluksessamme on noin 150 myynnin, tietopalvelujen ja it:n ammattilaista. 

Tiiviillä yhteistyöllä alan järjestöjen ja maailman johtavien tietopalveluyritysten kanssa varmistamme, että asiakkaamme saavat nopeasti käyttöönsä merkittävimmät kansainväliset palveluinnovaatiot.

 

Yritysvastuu on osa liiketoimintaa

Toimintamme perustuu maailmalla yleisimmin käytössä olevaan ISO 9001:2015 sertifioituun laatujärjestelmään, joka takaa palveluiden tasalaatuisuuden ja ratkaisujen toimittamisen sopimusten mukaisesti. Oleellisena osana laatujärjestelmää on prosessien ja laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen.

Helsingin pörssissä noteerattuna yhtiönä Asiakastieto on sitoutunut noudattamaan viranomaismääräyksiä, lakeja ja säädöksiä. Asiakastieto on suomalainen yhtiö, joka maksaa veronsa Suomeen.

 

Historia

Yhtiönä Suomen Asiakastieto Oy:n historia ulottuu vuoteen 1961, jolloin luottotietoyhdistykset ja liikepankit yhdessä tukku- ja vähittäiskaupan toimijoiden kanssa perustivat osamaksukaupan tueksi Luottokontrolli Oy:n, josta tuli vuonna 1988 Suomen Asiakastieto Oy. Laskemme oman työmme käynnistyneen kuitenkin jo joulukuussa 1905, jolloin suomalaisen luottotietotoiminnan voidaan katsoa Suomen Luotonantajayhdistyksen perustamisesta alkaneen.

Luottotietotoiminta oli 1900-luvun alusta aina 1980-luvulle asti pitkälti manuaalista tiedonhakua. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua 1990-luvun alussa, kun viranomaiset alkoivat tallentaa tietoja elektronisiin tietopankkeihin. Täsmällisten tunnusten rekisteröinti mahdollisti myös sen, yritysten johdon tietoja saattoi automaattisesti yhdistää yritysten tietoihin.

Luottotietoalan digitalisaation voidaan katsoa alkaneen vuonna 1995, kun Asiakastieto ja Suomen Luottotieto-osuuskunta esittelivät uudet luokituspalvelunsa. Niissä kiteytyi uuden taloustiedon perusvaatimus: suuri määrä tietoa oli suodatettu niin, että jäljelle jäi mahdollisimman yksikäsitteinen luottosuositus. Tietokone kykeni tilastollisiin todennäköisyyksiin perustuen mallintamaan yrityksen luottokelpoisuuden täysin automaattisesti, sekunnin murto-osassa. Luokitukset saivat lisää luotettavuutta, kun osayhtiölain muutos 1999 velvoitti kaikki osakeyhtiöt julkistamaan tilinpäätöksensä.

2000-luvulla muutoksen tahti on koko ajan kiihtynyt niin, että nyt Asiakastiedon valikoimassa on lähes pelkästään digitaalisia, jatkuvasti pidemmälle jalostettuja ja laajempaan tietomäärään perustuvia palveluita.