Asiakastieto Media

Asiakastieto seuraa luokitusmalliensa toimivuutta tehostetusti

Uutinen20.03.2020

Asiakastieto seuraa luokitusmalliensa toimivuutta tehostetusti

Talouden kannalta poikkeuksellisina aikoina on erittäin tärkeää varmistaa, että markkinoiden rahoitus ja lainoitus jatkuvat mahdollisimman normaaleina. Asiakastieto pyrkii osaltaan varmistamaan markkinoiden toiminnan jatkamalla korkealaatuisten luottotietojen sekä luottoluokitusten toimittamista.

Tilanne tällä hetkellä:

• Emme ole tehneet luottoluokitusmalleihin muutoksia, mutta seuraamme mallien toimivuutta sekä taloudellisen tilanteen kehitystä tarkasti. Arvioimme tilannetta ja varaudumme toimenpiteisiin.
• Olemme tarvittaessa valmiina tekemään luottoluokituksiin muutoksia.
• Suosittelemme jokaista asiakastamme käyttämään omaa harkintaansa ja hyödyntämään kaikkea saatavilla olevaa tietoa päätöksenteon tukena.
• Huomautamme, että historiallisesti talouden taantumat ovat vaikuttaneet kuluttajien riskiin lievemmin ja hitaammin kuin yritysten riskiin. Asiakastieto painottaa toimiaan tämän suhteen.

Ymmärrämme, että luottoluokitusten toimivuus saatetaan kyseenalaistaa aikana, jolloin suuri joukko yrityksiä menettää suuren osan tuloistaan tai jopa koko kassavirtansa viikoiksi, ellei kuukausiksi. Suoraan voimme arvioida, että osalla toimialoista, kuten matkailu- ja ravintola-alalla, kaikki yritykset tulevat kohtaamaan suuren taloudellisen riskin - olipa niiden nykyinen luokitus mikä tahansa.

Tähän peilaten yksi vaihtoehto olisi antaa kaikille tällaisen toimialan yrityksille luokitteluksi C tai B kertomaan poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamasta korkeasta riskistä. Samaan aikaan kokonaisuutta on kuitenkin vaikea arvioida, koska viranomaiset ovat lupautuneet tukemaan taloutta ja yritystoimintaa jopa ennennäkemättömän suurin vastatoimin.

Tähän mennessä, 20.3.2020:
• Suomen hallitus on julkaissut tukipaketin arvoltaan 5 miljardia euroa. Paketti pyrkii tukemaan yrityksiä sekä turvaamaan työpaikkoja.
• Tukipaketissa on sekä luotottamiseen että työnantajan maksuihin liittyviä helpotuksia.
• Suomen Pankki valmistelee 500 miljoonan euron tukipakettia lainoitukseen.
• Euroopan Keskuspankki valmistelee 750 miljardin euron tukipakettia.

Asiakastiedon nykyinen toimintamalli:

Emme tee muutoksia luottoluokituksiimme. Annamme mallien kuvata yritysten taloudellista riskiä ennen koronaepidemian aiheuttamia vaikutuksia. Oletuksemme on, että yritykset, joiden riski oli ennen kriisiä pienempi, ovat muita vahvemmassa asemassa kohtaamaan kriisin ja selviämään vaikeiden aikojen yli.

Suositamme kaikkia luottoluokitusten käyttäjiä arvioimaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa, mukaan lukien kriisin vaikutus eri toimialoille sekä julkishallinnon julkaisemat tukipaketit. Samaan aikaan jatkamme tilanteen tarkkaa seurantaa ja arvioimme muita toimia. Emme sulje pois mahdollisuutta tehdä muutoksia luokituksiimme, mutta tämä tulee aina tapahtumaan läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. 

Luottoluokituksemme on rakennettu perustuen dataan ja tilastoihin, mutta tällä hetkellä luotettavaa ja laajaa dataa on vaikea kerätä. Perustamme luokitusmallimme sekä neuvomme historiallisiin tietoihin ja tämä tulee olemaan jatkossakin toimintatapamme. Tämä on osoittautunut pitkällä aikavälillä vakaimmaksi ratkaisuksi. Tilanteen vaatiessa tulemme kuitenkin tekemään muutoksia ennusteisiimme. Tällä hetkellä luotamme julkishallinnon nykyisiin sekä tuleviin vastatoimiin.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504