Tietosuoja Asiakastiedossa

Toimimme läpinäkyvästi ja noudatamme tietosuojalainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme.


Tietosuojatiedote rekisteröidyille, joilla on maksuhäiriömerkintä tai joiden tietoihin on talletettu muu luottotietolain 12 §, 13 § tai 23 §:n mukainen tieto

Tämä tietosuojatiedote koskee rekisteröityjä, joille on Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin talletettu tieto luottotietolain 12 §:ssä tarkoitetusta toimintakelpoisuudesta tai luottokiellosta tai 13 §:ssä tarkoitetuista tiedoista (esim. maksuhäiriötieto, konkurssi tai velkajärjestely) tai 23 §:ssä tarkoitetusta liiketoimintakiellosta.

LUE LISÄÄ

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka ovat yrityksissä tai yhteisöissä päättäjä-, omistaja- tai vastuuasemassa tai tosiasiallisia edunsaajia

Tämä tietosuojatiedote koskee yksityishenkilöitä, jotka ovat yrityksissä tai yhteisöissä päättäjä-, omistaja- tai vastuuasemassa tai tosiasiallisia edunsaajia. Tietosuojatiedotteessa on esitetty tietojen käsittelyä eri roolien osalta erikseen. 

LUE LISÄÄ

Tietosuojatiedote Asiakastiedon palveluihin rekisteröityneille yksityishenkilöille

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka ovat yksityishenkilöinä rekisteröityneet käyttämään Suomen Asiakastiedon tarjoamia tietopalveluita.

LUE LISÄÄ

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, jotka käyttävät Asiakastiedon palveluita edustamansa asiakasyrityksen puolesta

Tämä tietosuojatiedote koskee yksityishenkilöitä, jotka työtehtävissään käyttävät Suomen Asiakastieto Oy:n palveluita tai jotka on merkitty vastaamaan työnantajansa ESG asioista edustamansa asiakasyrityksen puolesta.

LUE LISÄÄ

Tietosuojatiedote rekisteröidyille, joiden tiedot sisältyvät Suomen Asiakastieto Oy:n palvelutietokantaan

Suomen Asiakastieto Oy ylläpitää Asiakastieto Palvelutietokantaa, joka sisältää markkinointitarkoituksiin käytettäviä henkilötietoja.

LUE LISÄÄ


Rekisterinpitäjä

Suomen Asiakastieto Oy
Y-tunnus 01110279
Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki
Puhelin: 010 270 7300 (kuluttajaneuvonta) 

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt Suomen Asiakastieto Oy, Kuluttajaneuvonta 010 270 7300
, omatieto@asiakastieto.fi

Rekisterinpitäjän toimiala
Yhtiön harjoittaa elinkeinona ammattimaista luottotietotoimintaa. Toimintaan liittyen rekisterinpitäjä käsittelee henkilöluottotietoja.
Rekisterinpitäjä on tehnyt luottotietolain 38 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.