Compliance ja asiakkaan tunteminen

Varmista yritystoiminnan vaatimustenmukaisuus


Liittyykö vireillä olevaan kauppaan riski rahanpesusta? Rikkooko sopimuskumppani ympäristövastuutaan? Tiedätkö, että yrityksen kannattavuutta ja luotettavuutta mitataan myös sidosryhmien toiminnan kautta. Tämä luo painetta asiakkaiden tuntemiseen ja sidosryhmien taustojen selvittämiseen.

Keskustele asiantuntijamme kanssa 

KYC kuntoon luotettavalla datalla

Tunnista asiakkaasi luotettavien tietolähteiden avulla ja rikasta tieto vastaamaan Compliancea.

Minimoi riskejä sidosryhmissäsi

Kun tiedät tarpeeksi sidosryhmiesi toiminnasta ja omistusrakenteista, pystyt minimoimaan mm. taloudellista ja mainehaitan riskiä.

Kilpailuetua tehokkailla prosesseilla

Asiakasmäärien kasvaessa taustaselvitykset ja niiden valvonta kannattaa automatisoida, jotta prosessit pysyvät tehokkaina.

anchor

Compliance osana yrityksen liiketoimintaa

Compliance terminä tarkoittaa sääntöjen ja standardien noudattamista.

Säännöt voivat olla lain sanelemia tai toimialan omaa sääntelyä. Yrityksen vastuullisuuteen ja etiikkaan liittyvät lupaukset taas määrittelevät sen, mitä standardeja yritys pitää yllä.

Asiakkaan tunteminen (KYC) on tärkeä osa Compliance kokonaisuutta ja sitä kautta myös jokaisen yrityksen liiketoimintaa. Kattavan asiakastuntemisen ja taustaselvityksen avulla, yritys varmistaa lain mukaisen toiminnan ja hallitsee erilaisia yritystoimintaan liittyviä riskejä, kuten luottotappioita ja mainehaittaa. Kun omat resurssit tehokkaaseen ja kattavaan tunnistamiseen eivät enää riitä, kannattaa ottaa avukseen luotettava kumppani ja kääntää riskien hallinta kilpailueduksi.

Tiedätkö jo, mitä taustatietoa sinulla tulee olla asiakkaistasi?

Asiakastiedon tavoitteena on luoda arvoa jokaiselle asiakkaalleen räätälöidysti asiakkaan toiveita kunnioittaen. Kommunikointi ja tarpeiden ymmärtäminen on avain tuloksekkaaseen yhteistyöhön. Kysy, keskustele ja oivalla kanssamme. Se ei sido sinulta rahaa, mutta aikaa vastaan voit saada arvokasta tietoa siitä, mikä on sinun yrityksesi lakiin ja standardeihin perustuva tiedon tarve.

Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme on yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Tunne asiakkaasi taustat (KYC)

Asiakkaan tuntemiseen liitetään usein termit KYC (Know Your Customer), PEP (Politically Exposed Person) ja FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Monella eri toimialoilla sekä yli 10 000 € arvoisia maksusuorituksia tekevillä yrityksillä on lakiin perustuva velvoite vahvaan asiakkaan tuntemiseen. Lain tarkoitus on ehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista globaalisti, joten on vaikea varmistua tiedon riittävyydestä ja luotettavuudesta jos sopimuksen tiedot perustuu ainoastaan asiakkaan itse antamaan tietoon. Asiakastiedon avulla saat tietää yritystäsi koskevat asiakkaan tuntemiseen liittyvät velvoitteet ja tietojen selvitykset suoritetaan helposti luotettavia lähteitä käyttäen ja lakia noudattaen.

Minimoi riskejä ulkoisissa sidosryhmissä

Pakotelistat ja ESG ovat nousseet asiakasprosessien keskiöön. Esimerkiksi EU:lla, Isolla-Britannialla ja Yhdysvalloilla on omat pakotelistansa ja ESG-säädökset, kuten kriteerit kestävään talouteen (EU:n taksonomia) ja niihin liittyvä raportointivelvollisuus (SFDR) ohjaavat yrityksiä kohti vastuullista liiketoimintaa. Yritysten luotettavuutta mitataan sen oman toiminnan lisäksi myös sidosryhmien kautta, jolloin esim. alihankkijan tekemä ympäristörikos voi aiheuttaa mainehaittaa myös toimeksiantajalle. Vaikka laki ei velvoita kaikkia yrityksiä tarkastamaan pakotelistoja tai raportoimaan ESG-tietojaan, on yrityksen edun mukaista tarkastaa tiedot riskien minimoimiseksi. Asiakastiedon avulla, voit varmistaa ulkoisten sidosryhmiesi luotettavuuden ja kertoa omasta vastuullisuudestasi.

Tehokasta asiakkaan tuntemista

Yrityksen toiminnan ja asiakaskannan kasvaessa myös asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tehtävät kuormittavat yritystä yhä enemmän. Näitä toimintoja voidaan tehostaa esimerkiksi rakentamalla rajapintoja tarvittaviin tietolähteisiin ja valvomalla asiakaskantaa rajapinnan avulla. Tieto on kuitenkin hyvin hajautettua eri rekisterin pitäjille, jolloin myös rajapintojen määrä ja niiden ylläpito voi aiheutua tehostetun asiakasprosessin esteeksi. Entä kuka analysoi datan tai jalostaa sen käytettävään muotoon? Asiakastiedon data voidaan paketoida vastaamaan sinun tarpeitasi joko sellaisenaan, tai jalostettuna eri mallinnuksien avulla. Tehostetulla taustojen tuntemisella varmistat liiketoimintasi kannattavan kasvun ja suojaat yritystäsi mm. mainehaitoilta myös tulevaisuudessa.

Jätä yhteydenottopyyntö 

 

Mitä asiakkaamme kertovat meistä?

Kaikkien taustat pitää tarkastaa: Verkkokauppiaille tutulla yrityksellä on yli 8 000 asiakasta

Jokaisen yrityksen kannattaa tuntea omat asiakkaansa, ja sitä voi edellyttää myös lainsäädäntö. Esim. Maksupalveluyhtiö Paytraililla on yli 8 000 asiakasta, jotka sen täytyy tuntea.

”Asiakkuuden käynnistyessä tarkistamme yrityksen vastuuhenkilötiedot, yritystiedot ja taloudellisen tilanteen", kertoo Compliance Officer Kari Melender.

Tärkeä apu tässä työssä ovat Asiakastiedon tarjoamat palvelut. Paytrail on hyödyntänyt niitä lähes alkuajoistaan lähtien. Asiakastieto auttaa selvittämään myös edunsaajat ja sen, onko asiakasyrityksessä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä tai kuuluuko se pakotelistoille.

Lue, miten Asiakastieto auttaa Paytrailia tunnistamaan asiakkaansa lain vaatimalla tavalla.

Luotollinen B2B-sopimus syntyy turvallisesti 10 minuutissa

Uuden yritysasiakkaan sopimusprosessi kesti ennen jopa puolitoista viikkoa, mutta nyt Scandic Hotels Oy voi toivottaa asiakkaan tervetulleeksi vain 10 minuutissa. Tässä ajassa asiakas on täyttänyt hakemuksen, saanut luottopäätöksen ja allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti.

”Meille sopimuspalvelu tarjoaa kaiken, mitä yritysasiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin tarvitsemme. Tämä tehostaa työtämme, auttaa asiakaspalvelussa ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin. Näemme koko ajan, missä vaiheessa sopimuksen tekeminen on. Prosessi on entistä ekologisempi, koska paperia ei tarvita enää ollenkaan”, kertoo kirjanpitäjä Liisa Karvonen Scandic Hotels Oy:n taloushallinnosta.

Lue, miten Asiakastieto pystyi auttamaan Scandic Hotels Oy:ta parantamaan asiakaskokemusta.

Asiakastiedon automaattinen luottopäätös täydentää Ropo Capitalin laskun elinkaaripalvelun.

Prosessi luottoriskien arviointiin kannattaa automatisoida, kun luottopäätökset ja laskutus toistuvat periaatteessa samanlaisina. Asiakastiedolla on pitkä kokemus päätösmallien tekemisestä ja päätöksenteon automatisoinnista. Tämä kokemus ja osaaminen ovat nyt myös Ropo Capitalin palveluja hyödyntävien yritysten käytössä. 

”Luottoriskiä voi tehokkaasti pienentää panostamalla luotonhallintaan ja asiakasvalintaan. Asiakastieto on meille arvokas kumppani, jonka avulla tuomme vakioidut luottopäätösmallit osaksi asiakkaidemme laskutusprosessia”, kertoo Ropo Capitalin kaupallinen johtaja Sami Levy.

Lue, miten Asiakastiedon palvelut toimii osanaRopo Capitalin laskun elinkaaripalveluita.

Palvelut ratkaisun takana

Esimerkiksi seuraavien palveluiden avulla asiakkaamme ovat ratkaisseet asiakkaan tuntemisen haasteita.
Compliance ja asiakkaan tunteminen

product-icon PEP ja pakotetiedot

Rahanpesulaki velvoittaa useat eri liiketoiminta-alat toteuttamaan tehostettua asiakkaan tuntemista.
Compliance ja asiakkaan tunteminen, Luottoriskien hallinta

product-icon Henkilöluottotiedot

Henkilöluottotiedot kuvaavat kuluttajan maksukykyä tai -halua. Henkilöluottotietoina Suomessa rekisteröidään viranomaisilta tai suoraan luotonantajilta kerätyt maksuhäiriötiedot.
Compliance ja asiakkaan tunteminen

product-icon ESG-palvelu

ESG-palvelu edistää läpinäkyvää yritystoimintaa ja parantaa vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukykyä.
Compliance ja asiakkaan tunteminen, Varmista asiakasdatasi laatu, Luottoriskien hallinta

product-icon Yritystutka

Yritystutka tarkentaa luottoluokituksen antamaa kuvaa yrityksen riskeistä.
Päätöksenteon tehostaminen ja automatisointi, Compliance ja asiakkaan tunteminen

product-icon B2B-sopimuspalvelu

B2B-sopimuspalvelu on kehitetty helpottamaan turvallista sopimuksen tekoa yritysten välillä.

Pakotekontrolli on tärkeä osa yrityksen compliance-prosessia

Artikkeli Pakotelistat ja tarve tuntea asiakkaiden omistusrakenne entistä pidemmälle ovat muuttaneet yritysten prosesseja viime vuosina.

Ukrainan-sota herätti yritykset: Pakotelistan tarkistukset paljastavat kumppanien taustat

Artikkeli Asiakastieto on yhdessä Visma Signin ja Eduixin kanssa kehittänyt sopimuspalvelun, jonka valtti on nopeuden lisäksi turvallisuus. Inhimillisten‘...‘

Sanktiolistan automaattinen läpikäynti pienentää maineriskiä

Blogi Tunnetko sinä kaikki toimitusketjusi lenkit ja olet varma, ettei siellä ole sanktioiden alaisia toimijoita?