Positiiviset luottotiedot kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmässä

Kulutusluottoja hakevilla korkea riski ylivelkaantua – Tiesitkö, että positiivisen luottotietorekisterin tieto on jo saatavissa?


Mitä tarkoitetaan positiivisilla luottotiedoilla?

Negatiivinen luottotieto on Suomessa luottotietorekisteristä saatavaa maksuhäiriötietoa. Positiivinen luottotieto taas on muuta sellaista tietoa, joka kuvaa henkilön kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa. Tällaista tietoa on kerätty perinteisesti luotonhakijalta itseltään, kysymällä esimerkiksi palkkakuitti tai tiedot muista lainoista. Tieto voi vaikuttaa henkilön lainanmaksukykyyn myönteisesti tai kielteisesti.

Mihin tarkoitukseen positiivista luottotietoa saa käyttää?

Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin, kun harkitaan luoton myöntämistä. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Miksi positiivista tietoa välitetään?

Tietoa välitetään, jotta yritykset voivat välttää luottotappioita eikä kuluttaja ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä kuluttajan että yrityksen etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Miten järjestelmä eroaa ns. positiivisesta luottotietorekisteristä?

Positiivinen luottotietorekisteri on nimensä mukaisesti keskitetty rekisteri mihin luotonmyöntäjät päivittävät tietonsa esimerkiksi kuukausittain. Tällainen rekisteri on käytössä mm. Ruotsissa ja suurimmassa osassa Euroopan maista. Asiakastiedon ylläpitämässä järjestelmässä positiiviset luottotiedot kerätään kuluttajan toimeksiannosta tapauskohtaisesti ja ajantasaisesti luotonantajien omista asiakasrekistereistä. Tietoja ei tallenneta luottotietorekisteriin eikä järjestelmässä perusteta uutta rekisteriä.

Voiko luotonhakija estää omien positiivisten tietojensa käyttämisen luottoa hakiessa?

Luotonhakijalta kysytään aina suostumus positiivisten luottotietojen hakemiseen. Luottoa voi hakea ilman suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista. Jos kuluttajan tietoja on lainanhaun yhteydessä välitetty järjestelmässä, hänellä on oikeus tietojensa tarkastamiseen. (ks. tästä) 

Onko järjestelmä turvallinen?

Järjestelmän toimivuus perustuu sekä kuluttajien että luotonmyöntäjien luottamukseen. Järjestelmän sisältämiä tietoa käytetään samoja tiukkoja vaatimuksia kuin muunlaisenkin luottotiedon käyttöön. Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeässä asemassa Asiakastiedon toimintaperiaatteissa.

Minkälaisten luottojen myöntämiseen järjestelmää käytetään ja minkälaisia tahoja sitä käyttää?

Järjestelmä on luotu kuluttajaluottojen myöntämistä varten. Järjestelmään osallistuu kuluttajaluottoa myöntäviä yrityksiä. Lista järjestelmän tiedoista ja osallistuvista yrityksistä ohessa. Osa järjestelmän osallistujista välittää järjestelmässä suppeampaa tietosisältöä (suppeammat tiedot ja pelkästään niitä välittävät yritykset merkitty*)

 • Positiivinen luottotieto on tietoa, joka kuvaa henkilön kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa.
 • Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin.
 • Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme

Järjestelmän tietojen vaihtoon osallistuvat yhtiöt

 • Aktia Pankki Oyj
 • Aktia Rahoitus Oy
 • American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike)
 • Anyfin AB
 • Aurajoki Nordic Oy
 • Avida Finans AB, filial I Finland
 • Bank Norwegian AS
 • Bigbank AS
 • Bondora AS, Suomen sivuliike
 • Bonum Pankki Oyj
 • BRAbank ASA
 • Creditstar Finland Oy
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
 • Euro24 Group Oyj
 • Ferratum Bank p.l.c
 • Fixura Ab Oy
 • GCC Capital Ab
 • GF Money Consumer Finance Oy
 • Ikano Bank AB (publ), Finland filial
 • Indie Labs Oy (Cashmarket)
 • Instabank ASA
 • IPF Digital Oy
 • J.W.-Yhtiöt Oy
 • Komplett Bank ASA
 • Lainaamo Oy
 • My Lender Oy
 • Nordax Bank AB (publ.)
 • Northmill Oy
 • Oy Netford Capital Ltd
 • Resurs Bank AB Suomen sivuliike
 • S-Pankki Oy
 • Saldo Finance Oyj
 • Santander Consumer Finance Oy
 • ST1 Finance Oy
 • Suomen Kasvurahoitus Oy
 • Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
 • Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
 • TF Bank AB filial Finland

 

Välitettävät positiiviset tiedot ovat:

 • Kuinka paljon henkilöllä on lainaa järjestelmää käyttävistä yrityksistä* 
 • Kuinka monta luottoa henkilöllä on*
 • Kuinka suureen osaan lainoista kohdistuu yli 60 päivän maksuviive*
 • Kuinka suuren summan henkilö lyhentää luottojaan kuukaudessa* 
 • Eriteltynä minkä tyyppisiä luotot ovat (vakuudettomia, vakuudellisia, limiittiluottoja)
 • Limiittiluottojen luottoraja
 • Vuoden aikana myönnettyjen luottojen määrä
 • Yhteisvastuullisten luottojen määrä
 • Uusimman ja vanhimman luoton alkupäivämäärät
 • Hakijan ilmoittamat vuositulot