PSD2 - Asiakastiedon Tilitietopalvelu


Pankkitoimintaan ja rahoitusmarkkinoille tuli muutoksia vuonna 2019, ja nyt tilitiedot voidaan avata asiakkaan suostumuksella kolmansien osapuolten tarkasteltavaksi. Mitä PSD2 maksupalveludirektiivistä on hyvä tietää?


Yrityksille mahdollisuuksia panostaa vastuullisuuteen

Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu mahdollistaa tilitietojen hyödyntämisen esimerkiksi maksukyvyn arvioinnissa, luottoa myönnettäessä ja muissa kuluttajalle itselleen lisäarvoa tuovissa palveluissa. Kuluttajaa koskeva päätöksenteko nopeutuu ja perustuu entistä kattavampaan tietoon. Palvelu avaa yhteyden kaikkiin pankkeihin yhdellä integraatiolla luotettavasti ja turvallisesti.

Palvelu on vastaus myös yritysten tarpeeseen toimia entistä vastuullisemmin luotonannossa. Ylivelkaantuminen ei ole enää satunnainen trendi vaan monikansallinen ongelma. Asiakastiedon tilitietopalvelu tarjoaa mahdollisuuden saada tarkempaa tietoa kuluttaja-asiakkaistaan. Uuden datan avulla rahoittaja voi laskea kuluttajan maksuvaran entistä tarkemmin ja ymmärtää paremmin hänen velkaantumistilanteensa. Asiakkaamme voivat saada uudenlaista tulo- ja maksuvaratietoa, johon ei ole pääsyä tällä hetkellä. Maksuvaran laskeminen on sekä lainsäädännöllinen että viranomaisvaatimus, joka asiakkaidemme tulee täyttää.

Ryhdyimme luomaan tilitietopalvelua asiakkaidensa toiveesta

Asiakastiedon tilitietopalvelu on rajapintapalvelu, joka on rakennettu yhdessä asiakkaidemme kanssa heidän markkinanäkemyksiään kunnioittaen.

Palvelu hakee tilidatan valtuuttamilta tileiltä ja ryhmittelee datan merkityksellisiin ryhmiin, kuten tulot, menot ja lainamaksut. Palvelu toimittaa datan rajapinnan kautta asiakkaan hyväksymään kontekstiin, esimerkiksi lainalomake.

Tilitietopalvelu on sekä

  • Pääsy tietoon, että

  • Älykkyys tiedon päälle

Tilitietopalvelumme soveltuu sekä henkilö- että yritystilien käsittelyyn.

Kuluttajille lisäarvoa

Tilitietopalvelu antaa kuluttaja-asiakkaille mahdollisuuden tarjota pankkitilitietoja käyttöön esimerkiksi luotonmyönnön tai sijoitusneuvonnan tueksi. Esimerkiksi luottoa hakeva kuluttaja pääsee jatkossa huomattavasti helpommalla, kun hän voi antaa luotettavalle luotonmyöntäjälle luvan tarkistaa tilitietonsa suoraan pankista. Kuluttajien ei tarvitse enää toimittaa palkkatodistuksia tai tiliotteita fyysisesti luotonmyöntäjälle.

Tilitietopalvelu on luotonantoprosessin kannalta monin tavoin parannuksia mahdollistava palvelu. Se tarjoaa samaan aikaan nopeutta, helppoutta, laatua ja vastuullisuutta. Palvelusta hyötyy niin kuluttaja kuin rahoittaja. Kuluttaja turvaa talouttaan sillä, että on tarjonnut luotonantajalle tiedot, joiden avulla luotonantaja voi varmistaa uudenkin luoton sopivan hakijan maksukyvylle. Luotonantaja puolestaan varmistaa luottopäätöksensä laadun ja välttää luottotappioita.

Palvelu noudattaa tiukasti viranomaisvaatimuksia. Se on ehdottoman tärkeää, kun kyse on kuluttaja-asiakkaiden henkilökohtaisista tiedoista.
 

 

  • Palvelu avaa yhteyden kaikkiin pankkeihin yhdellä integraatiolla luotettavasti ja turvallisesti.
  • Vastaus yritysten tarpeeseen toimia entistä vastuullisemmin luotonannossa.
  • Kuluttaja toimii prosessissa kapteenina ja määrittää itse suostumuksellaan tietojensa käytön ja pääsyn niihin.
  • Palvelu noudattaa tiukasti viranomaisvaatimuksia.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme