Hinta-arviopalvelut

Hinta-arviopalvelut ovat osana Kiinteistö- ja huoneistotietopalvelua. Palvelusta saat hinta-arvion asunnoista, metsistä ja pelloista. Asunnon hinta-arvio -palvelu on tarkoitettu vain pankkien käyttöön.


Asunnon hinta-arvio -palvelu

Asunnon hinta-arvio -raportti antaa käyttäjälle kolmannen osapuolen arvion asuntokohteen käyvästä arvosta tukemaan kohteen käyvän arvon määritystä. Palvelu antaa arvion siitä, mille vaihteluvälille asunnon velaton myyntihinta todennäköisesti asettuu. Hinta-arvio toimii osakemuotoisille asunnoille ja omakotitaloille koko maassa.

Metsän ja pellon hinta-arvio -palvelu

Palvelun muodostama hinta-arvio -raportti antaa käyttäjälle kolmannen osapuolen arvion metsän ja peltomaan arvosta. Raportit soveltuvat käytettäväksi muun muassa metsä- ja peltokiinteistöjen vakuusarvon määrittelyssä.

Metsän arvo -raportti

Raportti muodostuu summausmenetelmässä kiinteistön puuston, metsämaan maapohjan ja taimikoiden arvon summasta, josta tehdään kokonaisarvon korjaus - 19 %. Puuston osalta pääasialliset tietolähteet ovat Suomen Metsäkeskuksen metsävaratieto ja metsänkäyttöilmoitukset.

Hintatiedot saadaan Luonnonvarakeskuksen alueellisista kantohintatilastoista ja Tapio Oy:n summa-arvotaulukoista.

Raportti on saatavissa myös ilman sopimusasiakkuutta tai rekisteröintiä Asiakastiedon verkkokaupasta »

Pellon arvo -raportti

Raportti muodostaa hinta-arvion, joka on arvio kiinteistön peltomaan arvosta.

Arvio perustuu tilastolliseen malliin ja Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä saatuihin aikakorjattuihin tietoihin samankaltaisista toteutuneista peltokaupoista kohteen lähialueella. Samankaltaisuutta arvioitaessa huomioidaan kohteiden etäisyys, pinta-ala, tiedot lähiympäristöstä, pellon osuus kiinteistöllä ja kaupan ajankohta.

 

Palvelun käyttö edellyttää Asiakastiedon sopimusasiakkuutta sekä Maanmittauslaitoksen lupaa ja rakennus- sekä asukastietojen käyttö Digi- ja väestötietoviraston lupaa, jotka Asiakastieto voi hakea puolestasi. Lupa voidaan myöntää taholle, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton myöntämistä ja valvontaa taikka muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten. Täytä lupahakemus »

 

  • Asunnon hinta-arvio -palvelu antaa pankille kolmannen osapuolen arvion asuntokohteen käyvästä arvosta.
  • Metsän ja pellon hinta-arvio -palvelu antaa kolmannen osapuolen arvion metsä- tai peltomaan arvosta.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme