Hinta-arviopalvelut

Hinta-arviopalvelut ovat osana Kiinteistö- ja huoneistotietopalvelua. Palvelusta saat hinta-arvion asunnoista, metsistä ja pelloista. Asunnon hinta-arviopalvelu on tarkoitettu vain pankkien käyttöön.


Asunnon hinta-arviopalvelu

Asunnon hinta-arvioraportti antaa käyttäjälle kolmannen osapuolen arvion asuntokohteen käyvästä arvosta tukemaan kohteen käyvän arvon määritystä. Palvelu antaa arvion siitä, mille vaihteluvälille asunnon velaton myyntihinta todennäköisesti asettuu. Hinta-arvio toimii osakemuotoisille asunnoille ja omakotitaloille koko maassa.

Metsän ja pellon hinta-arviopalvelu

Palvelun muodostama hinta-arvioraportti antaa käyttäjälle kolmannen osapuolen arvion metsän ja peltomaan arvosta. Raportit soveltuvat käytettäväksi muun muassa metsä- ja peltokiinteistöjen vakuusarvon määrittelyssä.

Metsän hinta-arvio

Raportti muodostuu summausmenetelmässä kiinteistön puuston, metsämaan maapohjan ja taimikoiden arvon summasta, josta tehdään kokonaisarvon korjaus - 19 %. Puuston osalta pääasialliset tietolähteet ovat Suomen Metsäkeskuksen metsävaratieto ja metsänkäyttöilmoitukset.

Hintatiedot saadaan Luonnonvarakeskuksen alueellisista kantohintatilastoista ja Tapio Oy:n summa-arvotaulukoista.

Pellon hinta-arvio

Raportti muodostaa hinta-arvion, joka on arvio kiinteistön peltomaan arvosta.

Arvio perustuu tilastolliseen malliin ja Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä saatuihin aikakorjattuihin tietoihin samankaltaisista toteutuneista peltokaupoista kohteen lähialueella. Samankaltaisuutta arvioitaessa huomioidaan kohteiden etäisyys, pinta-ala, tiedot lähiympäristöstä, pellon osuus kiinteistöllä ja kaupan ajankohta.

 

Palvelun käyttö edellyttää Asiakastiedon sopimusasiakkuutta sekä Maanmittauslaitoksen lupaa ja rakennus- sekä asukastietojen käyttö Digi- ja väestötietoviraston lupaa, jotka Asiakastieto voi hakea puolestasi. Lupa voidaan myöntää taholle, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton myöntämistä ja valvontaa taikka muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten. Täytä lupahakemus »

 

  • Asunnon hinta-arviopalvelu antaa pankille kolmannen osapuolen arvion asuntokohteen käyvästä arvosta.
  • Metsän ja pellon hinta-arviopalvelu antaa kolmannen osapuolen arvion metsä- tai peltomaan arvosta.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme