Yrityksen positiiviset luottotiedot BLIS-palvelussa

Asiakastiedon ylläpitämän BLIS-palvelun (Business Loan Information System) avulla luottoa myöntävät yritykset vaihtavat keskenään tietoa niiltä luottoa hakevista yrityksistä. Palvelun käyttöön kysytään aina suostumus luotonhakijalta.


Asiakastiedon ylläpitämän BLIS-palvelun avulla luottoa myöntävät yritykset vaihtavat keskenään tietoa niiltä luottoa hakevista yrityksistä. Palvelun käyttöön kysytään aina suostumus luotonhakijalta.
Palvelu on kehitetty parantamaan luottopäätösten laatua ja vastuullisuutta. Palvelu auttaa hahmottamaan yrityksen nykyisten velkavastuiden maksukyvylle aiheuttaman rasitteen ja estää näin yrityksiä joutumasta maksuvaikeuksiin uusien lainojen myötä. Tietoa välitetään, jotta luotonmyöntäjät voivat välttää luottotappioita. Palvelussa käytetty positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Järjestelmän tietojen vaihtoon osallistuvat yhtiöt

 • CapitalBox AB Suomen sivuliike
 • Oy Netford Capital Ltd
 • Siltaraha Oy
 • Suomen Kasvurahoitus Oy
 • Svea Bank Ab, Filial i Finland (Lainat, jotka myönnetty 28.2.2022 jälkeen) 
 • WS Finance Oy

Välitettävät tiedot ovat: 

 • Luottohakemuksen pvm
 • Haettu luoton määrä
 • Myönnetty luoton määrä
 • Luoton nostopvm
 • Luoton tyyppi (vakuudeton, vakuudellinen, kertaluotto, limiitti)
 • Luoton maksuerä
 • Luoton laina-aika
 • Luoton maksuehdot
 • Luoton tämänhetkinen saldo
 • Luoton maksutapatiedot
 • Tieto luoton siirtymisestä perintään

Q&A

Mitä tarkoitetaan positiivisilla luottotiedoilla?

Negatiivinen luottotieto on Suomessa luottotietorekisteristä saatavaa maksuhäiriötietoa. 
Positiivinen luottotieto taas on muuta sellaista tietoa, joka kuvaa yrityksen kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa. Tällaista tietoa on kerätty perinteisesti luotonhakijalta kysymällä esimerkiksi tilinpäätöstiedot tai tiedot muista lainoista. Tieto voi vaikuttaa yrityksen lainanmaksukykyyn myönteisesti tai kielteisesti.

Mihin tarkoitukseen positiivista luottotietoa saa käyttää?

Tietoa saa käyttää ainoastaan yrityksen suostumuksella maksukyvyn arviointiin, kun harkitaan luoton myöntämistä. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Miksi positiivista tietoa välitetään?

Tietoa välitetään, jotta luotonmyöntäjät voivat välttää luottotappioita eikä luotonhakija ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä luotonhakijan että luotonmyöntäjän etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Asiakastiedon ylläpitämässä palvelussa positiiviset luottotiedot kerätään yrityksen toimeksiannosta tapauskohtaisesti ja ajantasaisesti luotonantajien omista asiakasrekistereistä. Tietoja ei tallenneta luottotietorekisteriin eikä palvelussa perusteta uutta rekisteriä.

Voiko luotonhakija estää omien positiivisten tietojensa käyttämisen luottoa hakiessa?

Luotonhakijalta kysytään aina suostumus tietojen hakemiseen palvelusta. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Onko palvelu turvallinen?

Palveluiden turvallisuus on Asiakastiedon toiminnan kulmakiviä. Palvelu on tietoturva-auditoitu kolmannen osapuolen toimesta ja se on todettu erittäin turvalliseksi.

Mihin palvelua käytetään ja minkälaisia tahoja sitä käyttää?

Palvelu on luotu yritysluottojen myöntämistä varten. Palvelua saavat käyttää yritysluottojen myöntämiseen ne yritykset, jotka myös luovuttavat tietoa palveluun. Lista palvelun välittämistä tiedoista ja osallistuvista yrityksistä ohessa.

Kuka vastaa palvelun tietosisällöstä?

Jokainen palveluun tietoja jakava yritys vastaa omalta osaltaan palvelun tietosisällöstä ja sen oikeellisuudesta, näin ollen Asiakastieto ei vastaa yksittäisen yrityksen osalta palvelun sisältämistä tiedoista tuleviin tietopyyntöihin.

 

 

 

 • BLIS-palvelun avulla luottoa myöntävät yritykset vaihtavat keskenään tietoa niiltä luottoa hakevista yrityksistä.
 • Palvelu on kehitetty parantamaan luottopäätösten laatua ja vastuullisuutta.
 • Palvelun käyttöön kysytään aina suostumus luotonhakijalta.
 • Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Pyydä lisätietoa asiantuntijoiltamme