Asiakastieto Media

Lohkoketju mahdollistaa täysin digitaalisen identiteetin uusille yrityksille

Tiedote15.05.2018

Lohkoketju mahdollistaa täysin digitaalisen identiteetin uusille yrityksille

Asiakastieto, Nordea, OP ja Tieto ovat yhdessä viranomaisten kanssa kehittäneet ensimmäistä kertaa maailmassa lohkoketjuteknologiaan perustuvan liiketoimintaverkoston, jonka avulla osakeyhtiön voi perustaa täysin digitaalisesti. Lohkoketjujen avulla uusille yrityksille syntyy myös reaaliaikaisesti päivittyvä, täysin digitaalinen identiteetti.

Viranomaisten ja yritysten yhteistyössä on luotu liiketoimintaverkosto, jossa osakeyhtiön voi perustaa luotettavasti, vaivattomasti ja täysin digitaalisesti. Suomessa kehitystyötä ovat tehneet Asiakastieto, Nordea, OP ja Tieto. Hankkeessa ovat olleet mukana myös Veron ja Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijat.

- Olemme ylpeitä siitä, että näin edistyksellistä työtä on tehty laajassa yhteistyössä ja erittäin nopeassa tahdissa Suomessa. Kyse on täysin uudenlaisesta mahdollisuudesta perustaa osakeyhtiö digitaalisesti. Yritykseen liittyvää tietoa voi jakaa reaaliaikaisesti luotettujen toimijoiden verkostossa. Tämä luo yritystoimintaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, sanoo OPn uusien liiketoimintojen johtaja Masa Peura.

- Viimeisen parin vuoden aikana lohkoketjuun perustuvat alustat ovat yleistyneet merkittävästi, mikä antaa mahdollisuuden perustaa uudenlaisia, usean toimijan liiketoiminta- ja luottamusverkostoja. Julkisella sektorilla on yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta aivan keskeinen rooli digitalisaation edistäjänä, sillä sen ylläpitämissä rekistereissä on perusdataa, jota hyödynnetään sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden välisissä transaktioissa. Tästä hyvänä esimerkkinä yrityksen perustaminen digitaalisesti, sanoo Tiedon lohkoketjuteknologiaratkaisuista vastaava johtaja Markus Hautala.

Yritystietojen reaaliaikaisuus lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä

Lohkoketjuteknologian ansiosta yhteistyössä luodulla liiketoimintaverkostolla tiedot yrityksen omistajista ja sen edustajista voidaan päivittää kaikille verkoston osapuolille täysin reaaliaikaisesti. Nykyisissä järjestelmissä tiedon päivittäminen esimerkiksi viranomaisille ja finanssialan toimijoille ajantasaisesti ja yhtäaikaisesti ei ole mahdollista.

Osakeyhtiölle luodaan prosessissa ensimmäistä kertaa myös digitaalinen identiteetti. Sen avulla yritys voidaan tunnistaa luotettavasti ja yritys voi toimia täysipainoisesti jakaen verkossa itseään koskevia vahvistettavia tietoja. Näin yritys voi esimerkiksi valtuuttaa työntekijänsä edustamaan yritystä digitaalisesti. Yritykselle voidaan avata tilit, se voidaan rekisteröidä ALV-velvolliseksi, ottaa ennakkoperintärekisteriin, PRH voi rekisteröidä yrityksen ja yritys voi itse hallita osakasluetteloaan, kaikki täysin digitaalisesti.

- Jatkossa yhä useamman suomalaisen työllistyminen perustuu omaan yritystoimintaan, ja tämän edistyksellisen kehitystyön tuloksena yrityksen perustaminen helpottuu. Digitaalinen identiteetti tekee yrityksen perustamisprosessista myös luotettavamman ja vähentää väärinkäytösten mahdollisuutta. Nyt tehdyllä teknologiayhteistyöllä lisäämme liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja luottamusta eri osapuolten välillä, sanoo Asiakastiedon Yritystietopalveluiden johtaja Heikki Koivula.

Suomalaisten yhteistyössä kehittämän verkostoalustan hyödyntäminen olisi mahdollista myös globaalisti. Käytetyt teknologiaratkaisut eivät ole maantieteellisesti rajattuja. Alusta pohjautuu avoimiin Corda- ja Hyperledger Indy -lohkoketjuteknologioihin.

- Tämä hanke yhdistää ensimmäistä kertaa kaksi merkittävää lohkoketjualustaa käytännön toteutuksena. Cordan prosessi- ja sopimuskeskeinen arkkitehtuuri on toimijoiden välisen verkoston runkona, ja Hyperledger Indy taas tarjoaa hajautetun alustan vahvistettavan tiedon välittämiseen. Alustojen ominaisuudet täydentävät toisiaan erittäin tehokkaasti, sanoo Nordean lohkoketjuteknologioista vastaava johtaja Ville Sointu.

Nyt kehitetty lohkoketjuihin perustuva liiketoimintaverkosto on pilottiprojekti, jonka jatkokehitystä on suunniteltu entistä laajemmassa yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kesken. 

Lisätietoja:

Heikki Koivula, johtaja, Yritystietopalvelut, Asiakastieto, p. 050 546 5976
Ville Sointu, lohkoketjuteknologioista vastaava johtaja, Nordea, p. 050 377 1699
Masa Peura, johtaja, uudet liiketoiminnot, OP, p. 040 5282182
Markus Hautala, lohkoketjuteknologiaratkaisuista vastaava johtaja, Tieto, p. 040 182 4299

Asiakastieto Group on Suomen johtavia yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajia. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla oli vuoden 2017 lopussa noin 19 500 asiakasta, joista sopimusasiakkaita oli 10 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 56,2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä vuoden 2017 lopussa oli 156. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. www.asiakastieto.fi

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat noin 160 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,8 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi