Tietosuojatiedote rekisteröidyille, joiden tiedot sisältyvät Suomen Asiakastieto Oy:n palvelutietokantaan

Suomen Asiakastieto Oy (jäljempänä Asiakastieto) ylläpitää Asiakastieto Palvelutietokantaa, joka sisältää markkinointitarkoituksiin käytettäviä henkilötietoja.

1.    Rekisterinpitäjä: Suomen Asiakastieto Oy, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki,
www.asiakastieto.fiwww.omatieto.fi
Suomen Asiakastieto Oy on osa Enento Groupia, Hermannin rantatie 6, PL 16, 00580 Helsinki,
www.enento.com

2.    Käsiteltävät henkilötiedot

 • Nimesi ja postiosoitteesi
 • Puhelinnumerosi
 • Tieto mahdollisesta suora- tai telemarkkinointikiellosta


3.    Henkilötietojen käsittelytarkoitukset 

 • Asiakastieto luovuttaa henkilötietoja yritysasiakkailleen käytettäväksi myynti- tai markkinointitarkoituksiin sekä asiakasrekisterin ylläpitoon


4.    Henkilötietojen käsittelyperuste

 • Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6.1 artiklan c kohdan perusteella. 
  • Asiakastieto on laissa sähköisen viestinnän palveluista tarkoitettu yhteystietopalvelun tarjoaja. Asiakastiedon oikeus saada tiedot perustuu mainitussa lainsäädännössä olevaan velvollisuuteen saada tiedot alkuperäisiltä rekisterinpitäjiltä.
  • Käsittely perustuu sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, jonka mukaan yhteystietopalvelun tarjoajalla on oikeus käsitellä edellä mainittuja henkilötietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä tietojen tarjoamista varten.
 • Käsittelemme henkilötietojasi lisäksi suoramarkkinointitarkoituksiin GDPR 6.1 artiklan f kohdan perusteella ja kolmansien osapuolten oikeutetun edun nojalla. 
 • Tietojen käytön ehdoista sovitaan erikseen asiakassopimuksessa ja/tai käyttöehdoissa ja tietojen käyttäjät velvoitetaan ilmaisemaan osoitelähde osoitteellisissa lähetyksissä sekä telemarkkinoinnissa. 


5.    Erityiset henkilötietoryhmät ja rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely 
Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä emmekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja.

6.    Henkilötietojesi kerääminen

 • Keräämme henkilötietoja 
  • Suomen Numeropalvelu Oy:n puhelinliittymätietokannasta
  • Posti Oyj:n osoitetietojärjestelmästä
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä.


7.    Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen sisällä
Luovutamme henkilötietojasi Asiakastiedon asiakasyrityksille. Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa käyttämillemme palveluntarjoajille käsiteltäväksi näiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

8.    Kolmannet tahot, joille luovutamme henkilötietojasi EU/EEA alueen ulkopuolelle
Henkilötietojasi voidaan joissain tilanteissa luovuttaa EU/EEA alueen ulkopuolelle esimerkiksi käyttämillemme palveluntarjoajille. Näissä tilanteissa varmistamme, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla. Käytämme sopimuksissamme tarvittaessa vakiosopimuslausekkeita ja muita välineitä henkilötietojen suojaamiseksi.

9.    Profilointi ja automaattinen päätöksenteko (sis. merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta)
Asiakastieto ei käsittele henkilötietojasi automaattista päätöksentekoa tai profilointia varten.

10.    Henkilötietojen säilytysajat
Säilytämme tietojasi, kunnes saamme tiedon GSM- tai lankaliittymäsi päättämisestä ja muussa tapauksessa elinikäsi ajan.

11.    Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla rekisteröitynä, jonka henkilötietoja Asiakastieto käsittelee, on erilaisia oikeuksia Asiakastietoa kohtaan rekisterinpitäjänä. Alta löydät tietoa siitä, miten voit käyttää näitä oikeuksiasi. Käsittelemme pyyntösi ja vastaamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet pyyntösi. 

 • Oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä
  • Rekisteröidyille ei anneta erikseen henkilötiedon käsittelystä, koska tietojen hankinnasta tai luovuttamisesta säädetään nimenomaisesti rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi. 
  • Liittymätietojen osalta teleyritykset ovat antaneet liittymäsopimuksen tekemisen yhteydessä informaatiota tietojen käsittelystä.
 • Oikeus saada tutustua henkilötietoihisi
  • Jos haluat tietää mitä henkilötietoa meillä on sinusta, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys  https://mail.asiakastieto.fi/. Jos haluat rajata pyyntösi koskemaan vain joitain henkilötietojasi, pyydämme tarkentamaan pyyntöäsi viestissäsi. 
 • Oikeus oikaista tietoja
 • Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Sinulla ei ole oikeutta saada tietojasi siirretyksi järjestelmästä toiseen, koska Asiakastieto ei käsittele henkilötietojasi suostumuksen tai kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, voit lähettää pyyntösi sähköpostilla omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/
  • Jos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin, voit lähettää pyyntösi yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja lopetamme henkilötietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen.


12.    Muutokset tietosuojatiedotteeseen
Tätä tietosuojatiedotetta voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivitetty dokumentti julkaistaan tällä sivulla. 

13.    Yhteystiedot sekä mahdollisuus tehdä valitus viranomaiselle
Jos sinulla on kysymyksiä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa omatieto@asiakastieto.fi. Käytössäsi on myös suojattu sähköpostiyhteys https://mail.asiakastieto.fi/.

Asiakastieto on nimennyt tietosuojavastaavan. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia dpo(a)enento.com.

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn Asiakastiedolla, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, tietosuoja(a)om.fi). 

 

Tietosuojatiedote on päivitetty 8/2023.