Begäran om insyn i egna uppgifter

En person har rätt att få bekräftelse av den registeransvarige huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas i ett register. Om personuppgifter behandlas, har personen rätt att få insyn i sina uppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen.


På den här sidan ges instruktioner om hur du kan skicka begäran om att få insyn i uppgifter som rör dig själv.

 

Granskning av egna kreditupplysningar


Nytt: Du kan granska dina kreditupplysningar i tjänsten Omatieto med dina nätbankkoder eller med ett mobilcertifikat. 

 Gå till tjänsten Omatieto för att granska dina kreditupplysningar (på finska)
 

 

Granskning av andra uppgifter

Om du inte har möjlighet till stark autentisering eller om du vill kontrollera vilka andra uppgifter som registrerats om dig utöver kreditupplysningarna, använd krypterad e-post.

  1. Skicka oss e-post över den krypterade förbindelsen: https://mail.asiakastieto.fi/ 
  2. Lägg till din e-postadress som meddelandets avsändare (uppgifterna skickas till den här adressen)
  3. Lägg till omatieto@asiakastieto.fi som meddelandets mottagare 
  4. Skriv Begäran om insyn i egna uppgifter på meddelandets rubrikrad. Berätta i ditt meddelande vilka uppgifter du vill granska. 
  5. För att det ska vara möjlighet att verifiera din identitet, bifoga en bild eller en kopia av din legitimation till din begäran. Använd alltid krypterad e-post när du skickar din legitimation!


Du kan granska följande uppgifter över den krypterade förbindelsen. Glöm inte att meddela vilken uppgift du vill kontrollera:

Företagskopplingar

 

Rapport om konsumentkrediter 

 

Du kan dessutom komplettera din begäran med uppgifterna i marknadsföringsregistret, uppgifter om beslutsfattare (om du är beslutsfattare i ett företag), användaruppgifter om tjänster och personaluppgifter (om du varit anställd hos Asiakastieto). Vänligen observera att om du ber om att få dessa uppgifter kan det ta längre att handlägga din begäran.

Om du vill granska vilken information om dig har registrerats i vårt kundregister, skicka en separat begäran här.

 

Insyn i egna uppgifter per post

Vi rekommenderar att du använder e-tjänsten. Om du emellertid inte har möjlighet att göra det, fyll i den vidstående blanketten, skriv ut den och skicka den tillsammans med en kopia av din legitimation per post till adressen:

Suomen Asiakastieto Oy
Omatieto-rådgivningen 
Hermanstads strandväg 6
PB 16 
00581 Helsingfors

 

 

 

 

Asiakastietos tjänster för uppföljning av kreditupplysningar

Om du behöver följa upp dina kreditupplysningar regelbundet, läs mer om de tjänster som du kan beställa i tjänsten Omatieto.
Mina kreditupplysningar 24/7 (fr. 6,90 €/mån.) – kreditupplysningar, kreditvärdighetsklass och företagskopplingar alltid tillgängliga.
Läs mer »

Uppgiftsvakten (från 7,90 €/mån.) – utöver kreditupplysningsrapporterna följer tjänsten upp dina kreditupplysningar – du får alltid en avisering per e-post när någon frågar efter dina kreditupplysningar eller när det sker ändringar i dem. I tjänsten ingår dessutom andra egenskaper för skydd av dina uppgifter. Läs mer »