Riskiselvitys

Selvitä asiakkaaseen liittyvä luottoriski, ennenkuin tarjoat maksuaikaa tai luottoa. Riskiselvityksen avulla asiakkuuden tai kumppanuudet perustana ovat aina viralliset ja päivitetyt rekisteritiedot, joissa on tarkistettu myös mahdolliset maksuviiveet, -häiriöt sekä muut maksukykyyn vaikuttavat riskitekijät.

Miksi Riskiselvitys kannattaa

  • Yhteydenpitosi perustuu asiakkaan virallisiin yhteys- ja rekisteritietoihin
  • Tiedät, onko asiakasyrityksellä kohonnut riski joutua maksuvaikeuksiin vuoden sisällä
  • Varmistat, ettei asiakas tuo turhia tappioita jättämällä laskut maksamatta
  • Vältyt riskiyrityksen aiheuttamalta vaivannäöltä ja resurssien haaskaukselta

Riskiselvityksestä saat luotettavan analyysin kaikista olennaisista asiakkaasi tiedoista. Näet välittömästi myös yritykseen sisältyvän maksuviive- ja maksuhäiriöriskin, ja tunnet asiakkaasi tai kauppakumppanisi paremmin.

Katso malliraportti

RISKISELVITYS TIIVISTETYSTI

Sisältö Yritystarkistuksen tiedot (virallinen nimi, yhteystiedot, toimiala, yhtiömuoto, toiminnan aloitus- ja lopetus-pvm.) + Maksuhäiriöt + Riskiluokitus.
Lisäksi Mahdolliset konserni- ja fuusiotiedot
Maksukyvyn arviointi Maksuhäiriöiden ja muiden taustatiedojen vaikutus maksukykyyn 12 seuraavan kuukauden aikana ilmaistaan riskiluokkana RL1 – RL5 (erittäin pieni riski – erittäin suuri riski)
Käyttökohde Jokaisesta yrityksestä, jonka maksamattomuus aiheuttaisi taloudellista haittaa.
Esim. asiakas, alihankkija tai yhteistyökumppani.
Ennustekyky: Maksuvaikeuksien todennäköisyys vuoden kuluessa.
Hinta 5,90 € + alv 24 %

Suomen Asiakastieto Oy

Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluja tuottava yhtiö Suomessa. Autamme yritystä tehostamaan päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuden hallintaa räätälöidyillä ja integroiduilla yritys- ja luottotiedoilla. Tarjoamme myös kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja.

 

 

 

© Suomen Asiakastieto Oy • p. 010 270 7200 • asiakaspalvelu@asiakastieto.fi