Asiakastieto Media

Kannattaako vai kangistaako vastuullisuus liiketoiminnassa?

Blogi19.02.2018

Vastuullinen yritys

 

Vastuullisuus liiketoiminnassa on kiihtyvään tahtiin kasvava trendi ja siitä puhutaan innokkaasti monella eri foorumilla. Mediassa on harva se päivä kirjoituksia aiheesta. Useimmat yritysjohtajat eivät enää selviä ilman keskustelua yrityksensä vastuullisuudesta. Mutta onko se vain merkityksetöntä hömppää vai hyvän liiketoiminnan ajuri? 
Harvard Business Review kirjoitti joulukuussa siitä, miten käsitys kestävästä liiketoiminnasta kehittyy erittäin nopeasti. Teema kattaa nyt laajasti yrityksen kyvyn hallita sekä ympäristöllisiä että monitahoisia sosiaalisia haasteita. Yrityksillä on oltava kanta lukuisiin liiketoiminnalle uusiin asioihin – hiilijalanjäljestä ja ihmisoikeuksista pakolaiskriisiin ja moneen muuhun. Lehti totesi myös, että vuosi 2017 menee historiaan siitä, että isot sijoittajat heräsivät kestävän kehityksen hyötyihin. Esimerkiksi BlackRockin toimitusjohtaja Larry Flink kehotti yritysjohtajia fokusoimaan pitkäjänteiseen arvonluontiin.
Cone Communications toteaa vuoden 2017 vastuullisuusselvityksessään, että ”2017 will be remembered as the year that corporate social responsibility (CSR) was redefined. Although CSR will always be grounded in business operations – from water conservation to supply chain transparency – recently, the stakes have gotten a lot higher. Companies must now share not only what they stand for, but what they stand up for.” Valtaosa haastatelluista toivoo, että yritykset ottavat tehtäväkseen ajaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta ja ottavat kantaa sosiaalisiin epäkohtiin. Esimerkiksi 87% vastaajista kertoo ostavansa tuotteen, jos yritys ajaa hänelle tärkeää asiaa. Vastaavia tuloksia on saatu suomalaisista tutkimuksista.

Miksi vastuullisuus kannattaa?

Vastuullisen liiketoiminnan todellisen sisällön sisäistänyt yritys on oivaltanut, että vastuullisuus tuo uusia näkökulmia liiketoimintaan ja tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kasvattaa yritystä kestävästi ja parantaa tulosta. 
Vastuullisen liiketoiminnan hyödyt vaihtelevat yrityksittäin, mutta tärkeimmäksi hyödyksi nousee hyvien työntekijöiden rekrytoinnin helpottuminen ja työntekijöiden parempi sitoutuminen yritykseen. Vastuullisuus tarjoaa myös mahdollisuuksia positioida itseään markkinoilla toisin, se antaa etumatkaa suhteessa kilpailijoihin ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Muita tärkeitä syitä panostaa vastuullisuuteen ovat asiakkaiden esittämät vaatimukset sekä brändiarvon ja maineen parantaminen. Se on lisäksi tärkeä riskienhallinnan keino. Sijoittajat ajavat yrityksiä vastuullisempaan liiketoimintaan, koska sen katsotaan mm. kasvattavan yrityksen arvoa ja parantavan sijoitustuottoja.

Vastuullisuus ei ole kaavamaista 

Vastuullisuus näyttäytyy eri yrityksissä eri tavalla, eikä asiaa voi lähestyä kaavamaisesti. Lähestymistapa vastuullisuuteen vaihtelee siis yrityksittäin. Hyötyjen, vaikuttavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on kuitenkin keskeistä, että vastuullisuus lähtee yrityksen liiketoiminnasta. Toteutuksessa tärkeintä on viedä vastuullisuus aidosti päätöksentekopöytiin, arvoihin ja johtamiseen.
Asioiden tulee myös olla tasapainossa taloudellisten realiteettien kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole nollasummapeliä – hyvä tulos ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Kyse on ennen kaikkea näkökulmista, asenteista ja halusta rakentaa liiketoimintaa vastuullisesti, koska se on oikein.
Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta rakentuu aidoimmillaan kahdesta yhtä tärkeästä elementistä, jotka tukevat toisiaan.


1. Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on yrityksen vastuullinen tarkoitus ja tehtävä. Yrityksen päätehtävä kytkeytyy silloin ympäröivään yhteiskuntaan ja se ratkaisee jotakin ongelmaa tai täyttää jotakin tarvetta, joka maailmalla on.
2. Sen lisäksi kaikkia yrityksen perustoimintoja tulee johtaa vastuullisesti ja toiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan tulee huomioida. Tämä rakentaa sen luottamuksen, jonka yritys tarvitsee menestyäkseen.
Kun nämä osatekijät ovat kunnossa, vie liiketoiminta sekä yritystä että yhteiskuntaa eteenpäin, koska intressit ovat linjassa ja kumpikin voittaa, kun asioita tehdään oikein.
Vastuullisuuden vahvistaminen liiketoiminnassa on matka. Kehittyminen on jatkuvaa ja kyse on kulttuurin muutoksesta. Välillä tulee epäonnistumisia eikä kaikki ole heti valmista. Tärkeää on kuitenkin, että yrityksellä on halu toimia vastuullisesti, sitä pohditaan riittävän syvällisesti ja työtä tehdään määrätietoisesti.

Tästä kaikesta ja paljon muusta kerron lisää juuri julkaisemassani tutkimuksessa. Julkaisuni kuvaa yhteyttä menestyksekkään yritystoiminnan ja vastuullisuuden välillä ja sen on tarkoitus antaa yrityksille ja muille toimijoille inspiraatiota, ideoita ja käytännön esimerkkejä vastuullisuudesta. Selvityksen ytimessä on 40 haastatteluani mm. erilaisten ja erikokoisten yritysten, sijoittajien ja hallitusammattilaisten kanssa. Raportti käy myös läpi tutkimuksia ja muita selvityksiä vastuullisuuden kannattavuudesta. 
Jos haluat oman kopion, lähetä minulle sähköpostia: michaela.ramm-schmidt@whyco.fi. 

Michaela Ramm-Schmidt
Toimitusjohtaja, WhyCo Oy

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804