Asiakastieto Media

Arvoraportti antaa suunnan yrityskauppaan ja sukupolvenvaihdokseen

Artikkeli03.12.2021

Arvoraportti antaa suunnan yrityskauppaan ja sukupolvenvaihdokseen

Yrityksen arvon laskenta on tärkeä osa strategista vuosisuunnittelua.

Yrityksen osakekannan arvoa voidaan arvioida usealla eri tavalla, ja eri arvonmääritystavat myös tuottavat keskenään erilaisia lopputuloksia. Suomen Asiakastieto Oy:n kehittämä arvonmääritysmalli perustuu taloudellisen lisäarvon malliin, joka tunnetaan myös nimellä EVA-malli (Economic Value Added).

Asiakastiedon EVA-mallissa yrityksen osakekannan arvo muodostuu tuoreimman taseen substanssiarvon ja tulevaisuudessa kertyvien diskontattujen ylijäämätuottojen yhteissummasta. Tulevaisuuden ylijäämän tuotolla tarkoitamme yrityksen arvioitua nettotulosta, josta on vähennetty oman pääoman tuottovaatimus. Asiakastiedon arvonmääritysmalli ennustaa yrityksen nettotulokset tuoreimmasta tilinpäätöstä alkaen seuraaville kymmenelle vuodelle. Tutustu esimerkkiraporttin ja osta tästä

Yrityksen Arvoraportti on kustannustehokas ja puolueeton työkalu mm.

  • yritystoiminnan onnistumisen arviointiin
  • yritystoiminnan strategiseen suunnitteluun (vuosittainen suunnittelu tavaksi esim. budjetoinnin yhteydessä)
  • yrityksen sukupolvenvaihdoksessa tarvittavaan arvon määritykseen
  • yrityskauppojen suunnitteluun sekä
  • kiinnostavien sijoituskohteiden arviointiin.

Tietokanta toimii pohjana

Suomen Asiakastieto Oy on koonnut laajan, laadukkaan ja ajantasaisen tietokannan, joka sisältää tietoa suomalaisten yritysten tilinpäätöksistä ja luottoluokituksista. Näiden tietojen avulla pystymme arvioimaan, kuinka suuri yrityksen taloudellinen riski on suhteessa muihin yrityksiin.

Asiakastieto laskee yksittäisen yrityksen riskin koostuvan neljästä pääkomponentista: liikeriski (nettotuloksen vaihtelu), rahoituksellinen riski (omavaraisuus), operationaalinen riski (gearing) ja maksukyvyttömyyden riski (yrityksen luottoluokitus).

 

Mukana myös verottajan laskema arvo

Arvonmäärityksen eri laskentatavat tuottavat erilaisia arvoja, ja loppujen lopuksi yrityksen todellinen arvo on se, minkä ostaja on valmis maksamaan ja millä myyjä on valmis myymään. Yksikään metodi ei siksi tuota absoluuttisesti “oikeaa” arvoa, vaan antaa vain yhden perustellun näkökulman yrityksen arvoon.

Todellisuudessa markkinoilla yritysten osakekannan arvoon vaikuttavat erityisesti tulevaisuuden odotukset. Tämän vuoksi Asiakastiedon Arvoraportti sisältää myös herkkyystaulukot, joissa otetaan kantaa vaihtoehtoisiin yrityksen tulevaisuuden kehityskulkuihin.

Arvoraportti sisältää myös ns. PE- ja PB-kertoimet yritykselle sekä vertaa niitä samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Raporttiin on lisätty myös yrityksen arvo ns. verottajan mallin perusteella. Verottajan mallissa arvo lasketaan ensi sijassa yrityksen toteutuneiden tulosten perusteella. Nettotuloksen euromääriä ei aikaisemmin raportoitu Asiakastiedon palveluissa. Nyt uutena tietosisältönä tämä tieto on Asiakastiedon asiakkaiden käytettävissä.

Tutustu esimerkkiraporttin ja osta tästä

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804