Asiakastieto Media

Asiakas-case: Säästöpankki haluaa kehittää yritysliiketoimintaansa

Artikkeli29.03.2018

Asiakas-case: Säästöpankki haluaa kehittää yritysliiketoimintaansa

Säästöpankki haluaa palvella sekä henkilö- että yritysasiakkaitaan ensi­luokkaisesti. Liiketoiminnan keskiössä on erilaisissa kanavissa tapahtuva hen­kilökohtainen asiakaspalvelu. Yritys­asiakkaille Säästöpankki on talouden valmentaja ja tärkeiden päätösten spar­raaja.

Asiakastiedon ja Säästöpankin yh­teistyö on lähtenyt käyntiin molempien tahojen halusta parantaa asiakkaan ko­kemusta. Asiakastiedon monipuolisten ja selkeiden tietopakettien avulla Säästöpankki voi palvella yritysasiakastaan entistäkin paremmin.

”Mitä enemmän tietoa meillä on, sen paremmin voimme sparrata ja tukea yrityksiä heidän pää­töksissään”, toteaa Säästöpankkikeskuk­sen kehittämispäällikkö Tapani Lehti.

Asiakaspalvelutilanteessa automa­tisoituneet, selkeät raportit ovat avain­asemassa.

”Asiakastiedon kanssa olem­me päässeet parhaisiin tuloksiin tiiviillä yhteistyöllä. Tästä hyvänä esimerkkinä on yritysasiakkaiden luottoprosessia tu­keva palvelu, jonka Asiakastieto on rää­tälöinyt meidän tarpeemme huomioi­den”, kertoo Lehti ja jatkaa: ”Odotamme innolla myös tulevia kehitysprojekteja, joiden avulla voimme palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä entistäkin parem­min.”

Asiakas-case on julkaistu Asiakastieto Group Oyj:n vuosikertomuksessa 2017, jonka voit ladata Asiakastieto Mediasta.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504