Asiakastieto Media

Asiakastiedon luottotietorekisteristä poistuu pian yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Lakimuutos koskee sekä yrityksiä että kuluttajia.

Tiedote18.11.2022

Asiakastiedon luottotietorekisteristä poistuu pian yli puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Lakimuutos koskee sekä yrityksiä että kuluttajia.

Luottotietolain muutos astuu voimaan 1.12.2022. Siitä lähtien maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietorekisteriin on merkitty tieto alkuperäisen saatavan maksamisesta. Samalla maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoihin vaikuttaneet pidennys- ja lyhennyssäännöt poistetaan.

Asiakastiedon luottotieto- ja yritystietorekistereistä poistuu marras-joulukuun vaihteessa 
•    18 200 yksityishenkilöä, joiden kaikissa maksuhäiriömerkinnöissä on lisämerkintä (REF) saatavan maksamisesta tai merkintöjen rekisteröinti on perustunut luottotietolaista takautuvasti poistuvaan pidennyssääntöön.
•    Yhteensä 1,6 miljoonaa yksityishenkilölle rekisteröityä maksuhäiriömerkintää. Syynä on joko saatavan maksaminen tai pidennyssäännön takautuva poistaminen. 
•    4 800 toimivan yrityksen kaikki maksuhäiriömerkinnät.
•    Yhteensä 175 000 yrityksille rekisteröityä maksuhäiriömerkintää.

Asiakastiedon luottotieto- ja yritystietorekistereissä on 1.12.2022
•    noin 368 000 yksityishenkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä
•    noin 40 000 toimivaa yritystä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä

Miten toimit, kun pystyt maksamaan maksuhäiriön aiheuttaneen velkasi?
Lue ohjeet (löytyvät myös tämän tiedotteen lopusta): https://www.asiakastieto.fi/omatieto/fi/luottotiedot

Lakiuudistus kannustaa maksamaan häiriöitä aiheuttaneet saatavat

Lakiuudistuksen jälkeenkin maksuhäiriöisten henkilöiden joukko pysyy suurena. Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi uskoo lakimuutoksen kuitenkin kannustavan velallisia etsimään keinoja velan hoitamiseen, koska rästit maksamalla maksuhäiriöistä pääsee nopeammin eroon.

Keskimäärin maksuhäiriöisillä henkilöillä merkintöjä on toista kymmentä.

”Joulukuun alussa noin 31 000 henkilöllä on vain yksi maksuhäiriömerkintä, jonka perusteena oleva saatava on enintään tuhat euroa. Joukossa on varmasti henkilöitä, joilla on mahdollisuus saada taloutensa tasapainoon ja merkintä pois. Suurella osalla maksuhäiriö näinkin pienestä saatavasta kertoo kuitenkin siitä, ettei minkäänlaista maksuvaraa ole jäljellä”, Ville Kauppi huomioi.

Jos maksuvaraa on, velallisen kannattaa itse aktiivisesti pyrkiä sopimaan maksusuunnitelmasta velkojan kanssa. Näin maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka voidaan hoitaa hallitusti ja pienissä erissä.

Yritysten joukossa vastaavasti on noin 8 000 velallista, joilla ainoan maksuhäiriön summa on korkeintaan tuhat euroa.

Tilidata ja positiivinen luottotieto parantavat ymmärrystä kuluttajan tilanteesta ja maksukyvystä

Maksuhäiriöt eli ns. negatiivinen luottotieto on osa vastuullista luottopäätöstä ja tulee edelleen olemaan tärkeä osa prosessia. Yhä suurempi osa yrityksistä hyödyntää Asiakastiedon palveluihin ja tietoon perustuvia päätösmalleja, jotka huomioivat aina useita merkityksellisiä muuttujia.

”Jatkossa näemme erityisesti tilidatan (PSD2) merkityksen kasvavan, kun tehdään aidosti vastuullisia luottopäätöksiä. Pankkitilin tapahtumat kertovat paljon luotonhakijan rahaliikenteestä ja siitä, kuinka kuluttajalla on mahdollisuus käyttää tulojaan kuukauden aikana. Näiden tietojen avulla maksuvara pystytään laskemaan luotettavasti. Tähän kysytään aina asiakkaan suostumus”, kertoo johtaja Kim Packalén Asiakastiedosta.

Myös ns. positiivista luottotietoa niin kuluttajista kuin yrityksistäkin on jo nyt tarjolla, vaikka julkishallinnon positiivisen luottotiedon rekisteri avataan vasta aikaisintaan vuonna 2024. Asiakastieto on tarjonnut kuluttaja-asiakkaita koskevaa positiivista luottotietoa vuodesta 2013 ja vastaavaa tietoa yrityksistä vuodesta 2021 lähtien. Positiivinen luottotieto kertoo, kuinka paljon hakijalla on muita luottoja, paljonko niiden maksamiseen kuluu kuukausittain rahaa ja onko lyhennykset maksettu sovitulla tavalla.

”Palvelussa positiivista luottotietoa kuluttaja-asiakkaista vaihtaa nelisenkymmentä rahoittajaa, jotka tekevät tämän datan avulla kuukausittain noin 600-700 000 luottopäätöstä”, Packalén jatkaa.

Lisätietoa medialle: Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi

Ohjeet velan maksamiseen ja maksutiedon toimittamiseen Asiakastiedolle:

1. Tilanteen selvittäminen. Tarkasta luottotietosi (maksutta kerran vuodessa) osoitteessa www.omatieto.fi/omientietojentarkastus
2. Velan maksaminen. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintöjä, katso onko merkinnän yhteydessä Saatava suoritettu –tieto (eli maksutieto eli ns. ref-merkintä). Jos ref-merkintä löytyy, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos ref-merkintä puuttuu, ole yhteydessä raportilla näkyvään maksuhäiriömerkinnän velkojaan tai tietolähteeseen selvittääksesi kenelle velka tulee maksaa. Maksa maksuhäiriön aiheuttanut saatava velkojalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.
3. Pyydä velkojaa toimittamaan maksutieto Asiakastiedolle. Tämä on ensisijainen, varmin ja yleensä nopein tapa saada maksutieto maksuhäiriömerkintään. Jos velkoja ei pysty toimittamaan maksutietoa Asiakastiedolle, voit toimittaa sen itse. Pyydä velkojalta kirjallinen todiste saatavan maksusta. Tosite voi olla saldotodistus tai muu dokumentti.

Maksunsuorituksen todisteessa tulisi olla seuraavat tiedot:
•    Maksukuitti, josta käy ilmi velkojan ja velallisen nimet sekä maksettu summa ja maksupäivä.
•    Viitenumero (maksuhäiriössä oleva asianumero tai diaarinumero). Mukaan voi liittää kopion laskusta, josta käy ilmi em. viitenumero.
•    Maksuhäiriön koodi ja maksuhäiriön rekisteröimispäivä
•    Jos maksuhäiriön koodi on UMV tai UMS, toimita Ulosoton nettisivuilta saatava tuloste ”Velallisen ulosottoasiat”
Mene osoitteeseen https://mail.asiakastieto.fi

Toimita tosite Asiakastiedolle osoitteessa olevan turvallisen sähköpostiohjelman kautta lähettämällä viesti: maksutiedot@asiakastieto.fi
4. Odota maksutiedon kirjautumista
Kun maksutieto/ref on kirjattu maksuhäiriöön, maksuhäiriömerkinnässä lukee ”Saatava suoritettu” (Selitys/Summa € -kentässä) sekä maksutiedon rekisteröintipäivämäärän. Maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut saatava on maksettu ja maksutieto on kirjattu. Nyt asia on kunnossa. Maksuhäiriömerkintä poistuu 30 pv kuluttua maksutiedon rekisteröintipäivämäärästä.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi