Asiakastieto Media

Asiakastiedon vastuullisuustutkimus: 36 000 yrityksen ESG-tiedoissa on huomautettavaa

Tiedote21.04.2022

Asiakastiedon vastuullisuustutkimus: 36 000 yrityksen ESG-tiedoissa on huomautettavaa

Suomalaisten yritysten toiminta on pääosin vastuullista, sillä vain noin 5 prosentilla eli 36 000 yrityksellä on ESG-tiedoissaan jotain huomautettavaa. Vastaavasti 9 prosenttia eli 60 700 yrityksistä on vastuullisuuden edelläkävijöitä eli niiden ESG-tiedot ovat positiivisia.

Asiakastieto on juuri tutkinut noin 700 000 tietokannassaan olevan suomalaisen yrityksen ympäristöön, sosiaaliseen sekä hallinnolliseen vastuullisuuteen liittyvät tiedot. Huomautettavaa on tutkimuksen mukaan tällä hetkellä noin 36 000 yrityksen toiminnassa.

”Skaala on varsin laaja, mutta aivan pikkuasioista ei yrityksen ESG-tietoihin huomautusta merkitä. Tyypillisesti huomautuksen perusteena on yritykselle annettu tuomio tai seuraamusmaksu, puutteelliset tilaajavastuutiedot tai vakavimmillaan liiketoimintakieltoon määrätty vastuuhenkilö. Tällaisiakin yrityksiä Suomessa on yli 500, vaikka lain mukaan liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei saisi missään vastuuasemassa osallistua yrityksen toimintaan”, kertoo palvelukehitysjohtaja Riku Salminen Asiakastiedosta.

Muita huomautukseen johtavia tietoja ovat mm. maksuhäiriöt sekä puutteet tietoturvassa ja GDPR-velvoitteiden hoitamisessa. Huomautus ESG-tiedoissa on selvä merkki siitä, että yrityksen kanssa liikesuhteen aloittamista kannattaa harkita tarkasti ja ainakin tehdä lisäselvityksiä ennen päätöstä. 
Useimmiten huomautukset koskevat vastuullisuuden G-osa-aluetta eli hallinnollisia puutteita tai rikkeitä, sillä niistä tietoa on toistaiseksi kattavimmin tarjolla. Sosiaalisesta vastuullisuudesta (S) huomautus on noin 400 yrityksellä ja ympäristöön liittyvästä vastuullisuudesta (E) 50 yrityksellä.

Vastuullisuuteen liittyvät huomautukset ovat selvästi yleisimpiä ravitsemisen ja rakentamisen aloilla. Ravintoloista 11 prosentilla eli noin 2 100 yrityksellä on huomautuksia. Talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialoilla huomautuksia on yhteensä noin 6 400 yrityksellä, mikä vastaa 8,5 prosenttia alan kaikista yrityksistä.

Tutustu tutkimusraporttiin

ESG-puutteet kasvattavat taloudellista riskiä

Puutteet yrityksen prosesseissa tai suoranaiset vastuullisuusrikkomukset ennakoivat Asiakastiedon mukaan selvästi taloudellisen riskin kasvua. Tutkimuksen mukaan lähes 80 prosentilla ESG-huomautuksen saaneista yrityksistä taloudellinen riskiluokitus on korkea.

”Meillä on jo vahvaa, mallinnustyöhön liittyvää näyttöä siitä, että esimerkiksi oikeuden tuomio ennakoi yrityksen maksuhäiriö- ja konkurssiriskin selvää kasvua eli se kannattaa ehdottomasti tietona huomioida esimerkiksi luotto-, sijoitus- ja kumppanuuspäätöksissä. Vastuuttomasti toimiva yritys omassa toimitusketjussa voi lisäksi tuottaa mainehaitan, joka on kokonaisvaikutuksiltaan vielä paljon suurempi kuin suora luottotappio”, Riku Salminen huomioi.

LUE LISÄÄ: Ympäristörikos johti maanrakennusliikkeen konkurssiin

Yrityksille annettujen rikostuomioiden määrä on viime vuosina vaihdellut noin 70 ja 200 välillä.
”Viime vuonna tuomioita annettiin 90 yritykselle ja niiden yhteydessä määrättiin yhteensä 2,8 miljoonan korvausmaksut. Summat täytyy tietenkin suhteuttaa yrityksen kokoon. Erityisesti pienehkössä yrityksessä jo pelkkä korvausmaksusta selviytyminen voi olla vaikeaa – varsinkin, jos vastuuttomuuteen liittyvä mainehaitta heikentää liiketoimintamahdollisuuksia ja tyrehdyttää kassavirran”, Riku Salminen havainnollistaa.

ESG-huomautuksia on eniten liikevaihdoltaan alle 200 000 euron yrityksillä (23 400), mutta puhtain paperein eivät suomalaisen mittapuun mukaan isotkaan selviä. Yli 20 miljoonan euron liikevaihtoluokassa 360 yrityksellä on merkintöjä siitä, etteivät vastuullisuusasiat ole täysin kunnossa.

Vastuullisuuden edelläkävijöille yhä tarjolla kilpailuetu

Asiakastiedon vastuullisuustietokannassa datan määrä kasvaa koko ajan, jolloin myös erottelukyky paranee. Tuoreen tutkimuksen mukaan positiivisia havaintoja vähintään yhdellä vastuullisuuden osa-alueella (E/S/G) on 60 700 yrityksellä. Niillä on esimerkiksi ympäristö-, työturvallisuus- tai laatusertifikaatteja tai niiden taloudelliset tunnusluvut ovat kauttaaltaan vahvoja.

Tällaisia yrityksiä, joilla mikään vastuullisuuden osa-alue ei datan perusteella ole negatiivinen, voidaan datan perusteella kutsua vastuullisuuden edelläkävijöiksi. Riku Salminen kannustaa kaikkia yrittäjiä ja yrityspäättäjiä pohtimaan, mistä kulmasta oma vastuullisuustyö kannattaa aloittaa. Pankit ja muut rahoittajat ohjaavat jo vahvasti yrityksiä paitsi toimimaan vastuullisesti myös raportoimaan siitä.

”Datan täytyy olla kattavaa ja vertailukelpoista, jotta sitä voi helposti hyödyntää. Pörssiyhtiöiden laajat ESG-raportit ovat toki tärkeitä, mutta rahoittajille niiden tarjoaman tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on vaikeaa, koska se ei ole vertailukelpoisia. Pankit ja muut rahoittajat tarvitsevat samat ESG-tiedot kaikista yritysasiakkaistaan, jotta ne pystyvät täyttämään omat kiristyvät velvoitteensa ja automatisoimaan omia luottopäätösprosessejaan”, Salminen kertoo.

Asiakastieto on vuodesta 2017 lähtien kerännyt vastuullisuustietokanta, joka sisältää kaikkien suomalaisten yritysten ESG-tiedot myös mm. yhdistyksistä ja säätiöistä. Samanlaisen tietokannan kokoaminen on 2022 aloitettu myös Ruotsissa, jossa palvelusta vastaa Asiakastiedon tavoin Enento Groupiin kuuluva UC. 

Lisätietoa:
Palvelukehitysjohtaja Riku Salminen, 010 270 7758, riku.salminen@asiakastieto.fi
Viestintäpäällikkö Ville Kauppi, 010 270 7504, ville.kauppi@asiakastieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504