Asiakastieto Media

Asiakastieto ja Väestörekisterikeskus: Data on tärkeä osa kilpailukykyä

Artikkeli23.05.2018

Asiakastieto ja Väestörekisterikeskus: Data on tärkeä osa kilpailukykyä

Väestörekisterikeskus on kirjannut visiokseen ”Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme”. Tämä tavoite näkyy hyvin yhteistyössä Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Erikoistunut, useista lähteistä haettu viranomaisdata on tärkeä elementti monissa Asiakastiedon tarjoamissa palveluissa, joiden avulla yritykset ja organisaatiot mm. automatisoivat asiakkaan tuntemisen ja tekevät tärkeitä kuluttajaa koskevia päätöksiä.

”Väestörekisterikeskus on viranomaisjoukossa myönteisellä tavalla erottuva, visioonsa vahvasti sitoutunut taho, joka aidosti reagoi muuttuviin yhteiskunnan digitalisointitarpeisiin ja kehittää palveluita kanssamme”, huomioi henkilötietoaluetta edustava liiketoiminnan kehityspäällikkö Reetta Sinelampi.

”Asiakaslähtöisyys on tätä päivää. Saamme tietoa uusista tarpeista Asiakastiedosta, joka on meille hyvä äänitorvi asiakaskentän tarpeiden suhteen”, kertoo palvelupäällikkö Annika Collin Väestörekisterikeskuksesta.

Varsin nuorena, vuonna 1969 perustettuna virastona Väestörekisterikeskuksen toimintatavat ovat Collinin mukaan alusta lähtien olleet joustavat ja mahdollistaneet toiminnan jatkuvan kehittymisen. Väestötietojärjestelmä ei ole pelkkä tietosäilö, vaan yhteiskunnan tietohuollon tärkeä tukipilari.

”Data on tärkeä osa kilpailukykyä. On koko Suomen etu, että Väestörekisterikeskuksen hallussa olevaa tietoa pystytään hyödyntämään”, Collin ja Sinelampi korostavat.

Yhteistyö on Collinin mukaan sujuvaa sparraamista puolin ja toisin, sillä Väestörekisterikeskus ja Asiakastieto tuntevat toistensa tavat toimia. Kummallekin tiedon oikeellisuus ja toimintatapojen vastuullisuus ovat keskeisiä arvoja. Myös tarkka sääntely ohjaa molempien toimintaa. Luottamuksellisessa ja samaan suuntaan pyrkivässä yhteistyössä uskalletaan hyvässä hengessä myös haastaa, jolloin esimerkiksi palvelukehitysaihiot jalostuvat entistä paremmiksi. Myös muuttuva regulaatiokenttä ja toimijoiden toimintaympäristön uudistuminen pyritään huomioimaan uusissa ratkaisuissa.

”Kun on pitkään tehty yhteistyötä ja henkilösuhteet ovat hyvät, niin kumpikin osapuoli ymmärtää nopeasti toistensa näkökulmat”, summaa Collin.

Parhaillaan Väestörekisterikeskus ja Asiakastieto tukevat uusilla tietolähdöillään mm. pankkien digitalisaatiota. Menehtyneen pankkiasiakkaan lähipiiriin liittyvät tarkastukset ovat uusia rajapintapalveluita, jotka on määritelty yhdessä vainajan lähipiirin tietopuutteiden taklaamiseksi ja vainajan perhesuhteiden tuntemiseksi. Uusilla tiedoilla on tarkoitus vähentää entisestään pankeissa tehtävää manuaalista työtä.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi