Asiakastieto Media

Asiakastieto kehittää jo taloyhtiödataa jalostavia palveluita

Artikkeli20.08.2020

Asiakastieto kehittää jo taloyhtiödataa jalostavia palveluita

HS 17.8.2020 Vieraskynäkirjoituksessaan Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen nosti hyvin esiin tarpeen standardisoida ja digitalisoida asunto-osakeyhtiöihin liittyvät tiedot ja tietopalvelut. On kuitenkin tärkeää huomioida, että suuri osa isännöitsijäntodistuksella välitettävästä tiedosta on osakeyhtiöissä tyypillisesti jatkuvasti muuttuvaa tietoa, jonka oikeellisuudesta isännöitsijä vastaa. Siksi on tärkeää, että tietojen keruun lisäksi samalla kehitetään myös sujuvasti toimivia digitaalisia palveluita isännöitsijöiden käyttöön. Palvelukehityksessä yrityksillä on luontainen motiivi onnistua. Tämän takia asunto-osakeyhtiöihin liittyvän datan keräämistä ja tietopalvelujen kehittämistä ei tulisi osoittaa valtion tehtäväksi – varsinkin, kun työ yksityisellä sektorilla on jo hyvässä vauhdissa. Me Asiakastiedossa olemme yhteistyössä muiden yritysten ja viranomaisten kanssa vieneet asiaa eteenpäin jo vuosia.

Asunto-osakeyhtiön omistustietojen ylläpito keskitetyssä rekisterissä säädettiin lailla julkisen sektorin tehtäväksi muutamia vuosia sitten. Tällöin lähtökohtana oli, ja tähän asti on ollut, että vain omistukseen liittyvät perustiedot eli lähinnä yhtiöjärjestyksessä olevat tiedot tulisi ylläpitää viranomaisrekistereissä. Aiheeseen liittyy myös vuonna 2017 yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä kehitetty standardi digitaalisen isännöitsijäntodistuksen tietosisällöstä soveltamisohjeineen (taltio.net 27.9.2017). Tätä standardia yksityinen sektori on alkanut hyödyntää kehittäen tietopalveluja isännöitsijöiden sekä tietoja tarvitsevien pankkien ja kiinteistönvälittäjien käyttöön. Näissä palveluissa huomioidaan myös asunto-osakeyhtiöiden vastuut henkilötietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesta tietojen toimittamistavasta, jolloin turvattomasta tavasta toimittaa isännöitsijäntodistus sähköpostilla voidaan luopua.

Parannettavaakin standardin hyödyntämisessä on, mikä johtuu mielestäni siitä, ettei sen ylläpitoon ja jatkokehitykseen aikanaan löytynyt aktiivista ”omistajaa”. Maanmittauslaitoksella voisikin olla luonteva rooli edistää pääjohtajansa peräänkuuluttamaa asunto-osakeyhtiödatan standardisointia sen sijaan että osakeyhtiöihin liittyviä tietopalveluja tarpeettomasti koottaisiin valtion tehtäväksi ja veronmaksajien kustannettavaksi.

Heikki Ylipekkala
Liiketoimintajohtaja
Suomen Asiakastieto Oy

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804