Asiakastieto Media

Asiakastieto liittyi FIBS:in jäseneksi

Uutinen22.11.2017

Asiakastieto liittyi FIBS:in jäseneksi

Asiakastieto Group Oyj on liittynyt yritystoiminnan vastuullisuutta edistävän FIBS ry:n jäseneksi. Tulevana vuonna Asiakastieto panostaa vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen, kertoo viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Pia Katila.

Vastuullisuuden merkitys omassa ja asiakkaidemme yritystoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Olemme julkisesti noteerattu yhtiö ja meillä on tietokannassamme suuri määrä yrityksiä ja kuluttajia koskevaa dataa. Siksi vastuullinen toiminta, kuten lain ja asetusten ehdoton noudattaminen, ovat olleet aina erottamaton osa liiketoimintaamme. Meille on tärkeää, että tiedosta jalostamillamme palveluilla myös asiakkaamme voivat toteuttaa vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita”, Pia Katila kertoo.

Asiakastieto odottaa saavansa FIBSin kautta uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön eri alojen toimijoiden kanssa yhteisten vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

”Toivomme lisäksi, että saamme uusia ideoita omaan vastuullisuusviestintäämme ja kuulemme yritysvastuun uusimmista säädöksistä, hyvistä käytännöistä ja trendeistä. FIBSin kautta toivomme saavamme myös näkyvyyttä omalle vastuullisuustoiminnallemme”, Pia Katila visioi.

Lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta

Asiakastieto auttaa yrityksiä tehostamaan päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla yritys- ja luottotietoratkaisuilla, jotka edistävät liiketoiminnan läpinäkyvyyttä osapuolten välillä, lisäävät luottamusta ja edistävät kaupankäyntiä. Nämä palveluratkaisut mahdollistavat sen, että kaikki osapuolet voivat luottaa toisiinsa, tehdä luottokauppaa ja varmistua siitä, että vastapuoli hoitaa velvoitteensa.

”Palveluidemme avulla yrityksillä ja kuluttajilla on pääsy Asiakastiedon verkkopalveluihin reaaliaikaisesti ja paperittomasti. Asiakastieto toimii informaatio-palvelualalla, jonka tehtävänä on kehittää digitaalisia palveluita ja parantaa palveluiden saatavuutta samalla kehittäen koko yhteiskuntaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävämmäksi sekä kilpailukykyisemmäksi.”

Työtä taloudenhallinnan hyväksi

Asiakastieto tekee päivittäistä työtä maksuhäiriöistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi ja kuluttajien taloudenhallintataitojen parantamiseksi.

”Maksuhäiriömerkinnästä kerrotaan ensimerkintäkirjeellä, jonka maksuhäiriö-rekisterinpitäjänä lähetämme. Ensimerkintäkirjeen saanut voi ottaa yhteyttä Omatieto-palveluumme, josta saa neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse tai palvelupisteessä henkilökohtaisesti asioimalla. Neuvonnan tavoitteena on kannustaa kuluttajaa tai yrittäjää ottamaan oma talous takaisin hallintaan ja pyrkimään pois maksuhäiriörekisteristä mahdollisimman nopeasti”, Pia Katila kertoo.

Lisäarvoa asiakkaalle

Asiakastiedon palveluiden ohella vastuulliset liiketoimintaprosessit luovat lisäarvoa asiakkaille. Liiketoimintaprosessien vastuullisuus tarkoittaa erityisesti sitä, että asiakkaat otetaan tiiviimmin mukaan tuote- ja palvelukehitystyöhön ja heidän näkemyksensä huomioidaan laajenevassa määrin koko liiketoiminnassa. Tätä kehitystyötä tehdään yhteistyönä asiakkaiden, viranomaistahojen ja muiden kumppaneiden kanssa.

”Vastuullisuus on aina ollut osa yhtiömme toimintaa ja kulttuuria. Tulevana vuonna panostamme vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusohjelman suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta vastuullisuus näkyy toiminnassamme entistä paremmin. Uskomme, että FIBSin jäsenenä saamme uutta tietoa, osaamista ja tarvittaessa koulutusta lainsäädännön ja yritysvastuun teemoihin liittyvissä aihepiireissä”, Pia Katila kokoaa.

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504