Asiakastieto Media

Asiakastieto: Miljoonayritysten arvo kasvaa kohisten

Artikkeli19.03.2020

Asiakastieto: Miljoonayritysten arvo kasvaa kohisten

Mediaaniyrityksen arvo koko yritysmassasta on pysynyt viisi vuotta noin 200 000 eurossa. Merkittävin arvonnousu on Asiakastiedon selvityksen mukaan syntynyt 1-2 miljoonaa euroa vaihtavissa yrityksissä.

Miljoonan euron liikevaihto on kriittinen raja, joka jakaa suomalaisyritykset kahteen leiriin. Yritysten arvonnousu syntyy nimittäin liikevaihdoltaan yli miljoonan euron yrityksissä. Tämän joukon mediaaniyrityksen arvo on kasvanut viidessä vuodessa 2,5-kertaiseksi - lähes neljään miljoonaan euroon. Tiedot selviävät Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreesta selvityksestä.

Suhteellisesti eniten arvoaan ovat kasvattaneet yritykset, joiden liikevaihto tilikaudella 2013 oli 1–2 miljoonaa euroa. Tähän liikevaihtohaarukkaan tuolloin kuuluneen mediaaniyrityksen laskennallinen arvo on Asiakastiedon mukaan nyt 2,7-kertainen eli 1,6 miljoonaa euroa.

Euromääräiseltä arvoltaan miljoonakerhossa olevia yrityksiä on Suomessa nyt 12 600 eli vajaat viisi prosenttia koko yritysmassasta.

Asiakastiedon laskema yrityksen arvonmääritys perustuu niin sanottuun taloudellisen lisäarvon malliin. Yksinkertaistettuna yrityksen osakekannan arvo syntyy, kun yhteen lasketaan taseen substanssiarvo arvonmäärityshetkellä ja arvonmäärityshetkestä eteenpäin arvioitu tuottoarvo.

Mikä sinun yrityksesi arvo on?

Asiakastiedon analyysin perusteella voidaan todeta, että miljoonayritysten tuloskunto on selvästi parempi ja niillä on enemmän varallisuutta kuin viisi vuotta sitten. Suurimmalla osalla yrityksistä arvo on polkenut vuosikausia paikallaan. Mediaaniyrityksen arvo koko yritysmassasta on noin 200 000 euroa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestykseen asetetusta joukosta puoliväliin sijoittuvaa yritystä. Näin ollen puolella suomalaisista osakeyhtiöistä laskennallinen arvo on alle 200 000 euroa.


Jatkuva myyntikunto

Arvonmäärityksen tulokset tulevat monelle yrittäjälle yllätyksenä, sillä he seuraavat yritystensä arvoa laiskasti. Arvonmääritys osuu kohdalle viimeistään siinä vaiheessa, kun yrittäjä haluaa luopua yrityksestään. Ristiriita neuvottelutilanteessa syntyy jo siinä, että myyjä katsoo yleensä historiallista tuottoa, ostaja taas arvioi myös tulevia tuottoja. Myös ulkopuoliset rahoittajat antavat oman arvionsa yrityksen arvosta.

Joka kolmas yrittäjä on täyttänyt jo 55 vuotta, joten omistajanvaihdos on lähitulevaisuudessa edessä kymmenissä tuhansissa yrityksissä. Tarkkaa tilastoa ei ole, mutta Suomessa tehdään arviolta 3 500–4 000 yrityskauppaa vuosittain.

– Yrityskauppojen tarve lisääntyy. Olemme arvioineet, että omistajanvaihdos on nyt ajankohtainen 15 000 yrityksessä. Niistä suurin osa liittyy yrittäjän ikääntymiseen, sanoo Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen.

Omistajanvaihdoksen suunnittelu pitäisi aloittaa ajoissa, viimeistään 3–5 vuotta ennen yrityskauppaa.

– Tarkkaa aikahaarukkaa on aika vaarallista sanoa. Yrityksen täytyy olla koko ajan myyntikunnossa, Huovinen painottaa.
EK:n Yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka -yksikön johtavana asiantuntijana työskentelevä Huovinen viittaa myyntikunnolla siihen, että arvon tiedostaminen antaa pohjan oman yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Ikääntyvät yrittäjät ovat yksi haaste, mutta EK:n työnantajayrityksistä tekemä tutkimus on paljastanut myös toisen haasteellisen ryhmän. Niin sanottujen sitoutujayrittäjien on vaikea löytää jatkajaa, sillä yritystoiminta perustuu pitkälti heidän omaan osaamiseensa. He eivät myöskään aktiivisesti kasvata yritystään.

– Sitoutujat kokevat, että yritystoiminta on osa heidän omaa identiteettiään. Ja jos jatkaja löytyy, hintalappu nousee ostajan kannalta liian korkeaksi, Huovinen kertoo.

Suomessa on noin 83 000 työnantajayritystä. Huovisen mainitsemia sitoutujia on tästä joukosta jopa lähes puolet.
– Omistajanvaihdokset edistävät kasvua. Meillä on tällä hetkellä ennätysmäärä vientiyrityksiä ja uudet viejät ovat nimenomaan työllistäviä pk-yrityksiä. Niiden taustalla on yleensä omistajan- tai sukupolvenvaihdos, Huovinen sanoo.

Tieto auttaa päätöksenteossa

Helsinkiläisen puhtauspalveluja tarjoavan CleanMarinin omistaja Mari Laaksonen pitää itsestään selvänä, että yrittäjä tietää oman yrityksensä arvon.

– Yrittäjän työ ja elämä on kiinni yrityksessä. Jokaisen työnantajan lopullinen tavoite on se, että joskus yritys myydään ja siitä saadaan maksimaalinen taloudellinen hyöty, Laaksonen sanoo.

Hän seuraa säännöllisesti yrityksensä kasvu- ja kannattavuuslukuja. Se ohjaa arjen päätöksentekoa. Laaksonen on asettanut liikevaihdon vuosittaiseksi kasvutavoitteeksi vähintään kymmenen prosenttia. Liikevaihdon kasvun pitää näkyä myös viivan alla.

CleanMarinilla on 27 työntekijää. Motivoitunut henkilökunta ja pitkät asiakassuhteet ovat myös tärkeä osa yrityksen arvoa.

– Viidakkorumpu tuo meille asiakkaita joka kuukausi, eikä perälauta vuoda. Jäätävin ongelma meille on pula osaavista tekijöistä. Se on selvä kasvun hidaste, Laaksonen sanoo.

Teksti: Kimmo Koivikko

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi