Asiakastieto Media

Asiakastieto, Nordea, OP Ryhmä, Privanet ja Tieto digitalisoivat listaamattomien osakkeiden kaupankäynnin ja osakashallinnan lohkoketjun avulla

Tiedote22.11.2018

Asiakastieto, Nordea, OP Ryhmä, Privanet ja Tieto digitalisoivat listaamattomien osakkeiden kaupankäynnin ja osakashallinnan lohkoketjun avulla

Ainutlaatuinen hanke tarjoaa paljon toiminnallisia etuja ja uusia mahdollisuuksia niin yrityksille, sijoittajille, viranomaisille kuin rahoituspalvelujen tarjoajille.

Asiakastieto, Nordea, OP Ryhmä, Privanet ja Tieto ovat syksystä 2018 lähtien kehittäneet lohkoketjuteknologioihin pohjautuvaa liiketoimintaverkkoa, joka mahdollistaa listaamattomien osakkeiden osakashallinnan ja osakevaihdon digitalisoinnin. Konsortio tarjoaa luotettavan, yksinkertaisen ja täysin digitaalisen alustan listaamattomien osakkeiden osake- ja osakasrekisterin hallintaan, uusien osakkeiden liikkeellelaskuun sekä osakkeiden jälkimarkkinakauppaan ostajan ja myyjän välillä.

Aiemmin mainittujen toimijoiden lisäksi projektiin ovat osallistuneet neuvonantajina Verohallinto, Patentti- ja rekisterihallitus, sekä Borenius Asianajotoimisto.

Uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille sekä läpinäkyvyyttä viranomaisille

Merkittävä osa suomalaisten kotitalouksien ja yritysten sijoitusvaroista on pörssin ulkopuolisten yritysten osakkeissa. Niiden kaupankäynti perustuu kuitenkin nykypäivänä manuaalisiin prosesseihin mikä heikentää osakkeiden vaihdettavuutta ja arvon muodostusta sekä yhtiöiden osakashallinnon luotettavaa järjestämistä. Sijoittajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja viranomaisten on myös vaikea tarkistaa osakeomistusten paikkansapitävyyttä.

Nyt kehitetty järjestelmä on luotu vastaamaan näihin haasteisiin. Listaamattomien osakkeiden omistuksen digitalisointi ja tälle perustuva kaupankäynti tarjoaa merkittäviä etuja vähentämällä yritysten hallinnollista taakkaa ja tehostamalla eri osapuolten, kuten viranomaisten näkyvyyttä yritysten omistuspohjaan, sekä luomalla perustan uuden tyyppisille rahoitusalan palveluille.

”Viime vuosina tapahtunut rahoitusalan sääntelyn kiristyminen sekä sijoittajavetoisen kasvuyhtiörahoituksen lisääntyminen on lisännyt vaatimuksia yhtiön omistajatietojen saatavuuden, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden parantamiseksi”, summaa kehitysjohtaja Jyrki Korhonen Asiakastieto Groupista hankkeen taustoja.

Asiakastiedolle yritysten omistajatietojen ajantasaisuus ja kattavuus ovat laatukriteerejä, joiden toteutuessa se voi tarjota asiakkailleen aivan uudenlaisia palveluita.

”Pääsemme tarjoamaan osakashallinnan palveluja yrityksille ja välittämään laadultaan parempaa omistajatietoa markkinoille ja yritysten sidosryhmille”, toteaa Korhonen.

Globaalisti skaalautuva järjestelmä asiakaspilotointiin 2019

Vaikka nykyinen järjestelmä on kehitetty yhteistyössä suomalaisten julkisen- ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, on se skaalattavissa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Alusta perustuu avoimen lähdekoodin Corda- ja Hyperledger Indy -teknologioihin.

Konsortion tavoitteena on aloittaa asiakaspilotti vuoden 2019 aikana. Konsortion suunnitelmissa on myös osallistaa aloittavia yrityksiä ja sijoittajayhteisöjä verkoston kehittämiseen. Asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Markus Hautalaan, markus.hautala@tieto.com.

Lisätietoja

Jyrki Korhonen, Kehitysjohtaja, Digital Processes, Asiakastieto, tel. +358 44 242 2292

Ville Sointu, uusista teknologioista vastaava johtaja, Nordea, p. 050 377 1699
Kimmo Lönnmark, toimitusjohtaja, Privanet Securities Oy, p. 050 67 541
Katja Keitaanniemi, Liiketoimintajohtaja, Pankkitoiminnan yritys- ja instituutioasiakkaat, OP Ryhmä, yhteydenotot viestinnän kautta p. +358 50 5239904
Markus Hautala, Liiketoimintajohtaja, lohkoketjuteknologiat, Tieto, p. +358 40 182 4299


Lisätietoa yrityksistä:

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakastieto ja UC yhdistyivät kesäkuussa 2018. Konsernin yhtiöbrändi Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta. www.op.fi

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 16 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdellatoista paikkakunnalla. Yhtiön Lisätietoja: Privanet Group Oyj Karri Salmi, toimitusjohtaja +358 (0)50 67 540 karri.salmi@privanet.fi Privanet Group Oyj Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja +358 (0)50 338 0341 roy.harju@privanet.fi asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Emmi Paajanen

Lehdistökontakti

PR & Content Specialist

emmi.paajanen@asiakastieto.fi

+358451238804