Asiakastieto Media

Asiakastieto päivittää yritysten osakastietoja jatkuvasti

Uutinen29.05.2018

Asiakastieto päivittää yritysten osakastietoja jatkuvasti

Suomessa perustetaan vuonna 2019 noin 25-30 000 uutta osakeyhtiötä. Niiden perustajaosakkaat merkitään kaupparekisteriin, josta ne päivittyvät heti myös Suomen Asiakastieto Oy:n yritystietorekisteriin. Tämän jälkeen osakastietojen muutoksia ei listaamattomien yritysten osalta kaupparekisteri enää automaattisesti seuraa tai päivitä.

”Ajan tasalla olevat osakastiedot ovat asiakkaillemme erittäin tärkeää tietoa ja siksi päivitämme tietoja suoraan yrityksiltä itseltään. Päivityspyyntöjä teemme sähköpostitse, mutta useimmiten soittamalla suoraan yrityksiin, koska silloin tavoitamme ne varmimmin. Jos osakastietoja ei haluta kertoa puhelimessa, tarjoamme tähän ilmoittamistavan myös verkossa”, kertoo palvelupäällikkö Vesa Turunen Asiakastiedosta.

Turusen mukaan kyselyitä yrityksille tehdään jatkuvasti ja vuosittain päivitetään noin 80 000 yrityksen osakastiedot. Käytännön soittotyön tekevät Asiakastiedon alihankkijat.

Tärkeä osa asiakkaan tuntemista

Asiakkaan tuntemiseen liittyvät velvoitteet on esimerkiksi rahanpesulaissa määritelty erittäin tarkkaan.

”Osakastietojen päivittäminen on tärkeää, jotta voimme tunnistaa ns. tosiasialliset edunsaajat eli henkilöt yritystoiminnan takana. Tätä vaatii laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, mutta yritysten toimintaa ohjailevien henkilöiden tunnistaminen on tottakai tärkeää kaikissa liikesuhteissa”, korostaa kehitysjohtaja Helena Kainulainen Asiakastiedosta.

Oikeista ja ajan tasalla olevista tiedoista hyötyy myös yritys itse.

”Kun oikeat omistajatiedot löytyvät Asiakastiedon rekisteristä, ei pankin tai muun rahoittajan tarvitse lähteä niitä erikseen selvittämään. Silloin päätökset syntyvät nopeammin”, Kainulainen huomioi.

Yritysten osakastiedot ovat julkista tietoa, joka on kysyttäessä kerrottava. Minimissään velvoite toteutuu, jos osakasluettelo on nähtävillä yrityksen konttorissa, mutta käytännön liike-elämässä Asiakastiedon rekisteri on helpoin tapa yritykselle itselleenkin.

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Ville Kauppi

Ville Kauppi

Lehdistökontakti

PR and Communications Manager

ville.kauppi@asiakastieto.fi

+358102707504