Asiakastieto Media

Asiakastieto: Viennin riskit on mahdollista hallita

Tiedote25.06.2019

Asiakastieto: Viennin riskit on mahdollista hallita

Suomessa on noin 19 000 yritystä, jotka harjoittavat vientiä, tuontia tai molempia. Ne ovat Asiakastieto Groupin mukaan vakavaraisia (omavaraisuusaste 41 %) ja suhteellisen hyvin kannattavia (sijoitetun pääoman tuotto 11 %), mutta kasvavat käytännössä yhtä hitaasti kuin suomalaisyritykset yleensäkin. Vienti- tai tuontitoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihto on kasvanut mediaanilla mitattuna vain neljä prosenttia.

”Suomi on pieni markkina, mutta käytännössä vain harvan yrityksen tuote tai palvelu on sellainen, ettei sitä voisi myydä myös ulkomaille. Tähän mahdollisuuteen kannattaisi tarttua”, kannustaa kehityspäällikkö Otto Olsson Asiakastieto Groupista.

Syynä suomalaisyritysten varovaisuuteen vientikaupassa voi olla esimerkiksi pelko tappioista, kun asiakkaita ei tunneta kunnolla. Finnveran ja Kauppakamarin tuoreen kyselytutkimuksen* mukaan noin joka kolmas yritys on kolmen viime vuoden aikana kokenut merkittäviä luottotappioita vientikaupassa. Tappiot ovat yleisempiä suurilla yrityksillä, jotka myös käyvät enemmän vientikauppaa. Tyypillinen vientiluottotappio on kyselytutkimuksen mukaan noin 30 000 euroa.

Tutustu asiakkaaseen ja valvo muutoksia

”Tappioiden yleisyys vientikaupassa viittaa siihen, että asiakasriskejä ei ole selvitetty riittävän hyvin etukäteen. Viennissä asiakkaan tai kumppanin talouden ja taustojen selvittäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin kotimaankaupassa, mutta se ehkä koetaan vaikeaksi. Tai sitten ei tiedetä, että useimmista maailman maista yrityksiä koskevaa tietoa saa käytännössä yhtä helposti ja samassa muodossa kuin Suomestakin”, Otto Olsson pohtii.

Asiakastieto Group kuuluu maailmanlaajuiseen BIGnet-allianssiin, jonka kautta yritystietoa saadaan kymmenistä eri maista Yhdysvalloista Venäjälle. Näin yritykset voivat varmistua etukäteen asiakkaan maksukyvystä ja tarvittaessa suojautua riskiltä tai kieltäytyä kaupasta.

”Yritykset pyrkivät yleensä pitkiin asiakassuhteisiin ja olennaista on, että asiakas- tai kumppaniyrityksiin liittyvän riskin mahdollista muutosta valvotaan jatkuvasti. On tärkeä saada tieto esimerkiksi asiakkaan talouden muutoksista nopeasti, jolloin niihin pystytään heti reagoimaan. Toki valvonta on oleellinen osa myös toimitusketjuun liittyvän riskin hallintaa. Monilla suomalaisyrityksillä on ulkomaisia alihankkijoita, joiden toimintaa ja taloutta täytyy pystyä seuraamaan”, Olsson painottaa.

Lue lisää palveluista kansainväliseen kauppaan 

*Tutkimuksen toteutti Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta Taloustutkimus huhti–toukokuussa.

Lisätietoa: Otto Olsson, otto.olsson@asiakastieto.fi, 040 839 7609

Liitteet

Yhteyshenkilöt

Väliaikaiskuva

Mediayhteydet

Lehdistökontakti

markkinointitiimi@asiakastieto.fi